Procedūra : 2018/2770(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0317/2018

Pateikti tekstai :

B8-0317/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 05/07/2018 - 6.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0313

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 417kWORD 49k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0315/2018
2.7.2018
PE621.745v01-00
 
B8-0317/2018

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl migracijos krizės ir humanitarinės padėties Venesueloje ir prie jos sienų  (2018/2770(RSP))


Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen‑Lerner, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Raffaele Fitto ECR frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl migracijos krizės ir humanitarinės padėties Venesueloje ir prie jos sienų  (2018/2770(RSP))  
B8‑0317/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į įvairias savo rezoliucijas dėl Venesuelos, visų pirma į 2014 m. vasario 27 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(1), 2014 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją dėl demokratinės opozicijos persekiojimo Venesueloje(2), 2015 m. kovo 12 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(3), 2016 m. birželio 8 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(4), 2017 m. balandžio 27 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(5), 2018 m. vasario 8 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(6) ir naujausią 2018 m. gegužės 3 d. rezoliuciją dėl rinkimų Venesueloje(7),

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 8 d. Tarptautinio baudžiamojo teismo prokurorės Fatou Bensoudos pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 31 d. JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro pareiškimą dėl Venesuelos,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. birželio 22 d. JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro ataskaitą „Žmogaus teisių pažeidimai Venesuelos Bolivaro Respublikoje“,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. balandžio 28 d. JT specialiojo pranešėjo neteisminio, neatidėliotino ir savavališko mirties bausmės vykdymo klausimais, JT specialiojo pranešėjo teisės laisvai rinktis į taikius susirinkimus ir burtis į asociacijas klausimais, JT specialiojo pranešėjo žmogaus teisių gynėjų padėties klausimais ir JT darbo grupės nesankcionuoto sulaikymo klausimais bendrą pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 23 d. G 7 vadovų pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. sausio 23 d., 2018 m. vasario 14 d., 2018 m. gegužės 21 d. ir 2018 m. birželio 15 d. organizacijos „Lima Group“ deklaracijas,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. balandžio 20 d. Amerikos valstybių organizacijos (OAS) pareiškimą dėl blogėjančios humanitarinės padėties Venesueloje,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 29 d. OAS generalinio sekretoriato ir nepriklausomų tarptautinių ekspertų grupės ataskaitą dėl galimo nusikaltimų žmoniškumui vykdymo Venesueloje,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 12 d. Amerikos šalių žmogaus teisių komisijos (IACHR) paskelbtą ataskaitą „Demokratinės institucijos, teisinė valstybė ir žmogaus teisės Venesueloje“ ir į 2018 m. kovo 14 d. IACHR rezoliuciją,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. sausio 26 d., 2018 m. balandžio 19 d. ir 2018 m. gegužės 22 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimus dėl naujausių pokyčių Venesueloje,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio 13 d., 2018 m. sausio 22 d., 2018 m. gegužės 28 d. ir 2013 m. birželio 25 d. Tarybos išvadas,

–  atsižvelgdamas į už humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą atsakingo Komisijos nario Christo Stylianidžio pareiškimą dėl oficialios misijos Kolumbijoje 2018 m. kovo mėn.,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. balandžio 23 d. Paramos demokratijai ir rinkimų koordinavimo grupės pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės padėtis Venesueloje toliau blogėja; kadangi Venesuela patiria precedento neturinčią politinę, socialinę, ekonominę ir humanitarinę krizę, dėl kurios daugėja mirčių ir didėja pabėgėlių ir migrantų skaičius;

B.  kadangi dėl riboto kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų, vaistų, maisto ir vandens prieinamumo vis daugiau žmonių Venesueloje, ypač pažeidžiamos grupės, pvz., moterys, vaikai ir sergantys asmenys, kenčia nuo prastos mitybos; kadangi, nepaisant tarptautinės bendruomenės pasirengimo padėti, Venesuelos Vyriausybė, deja, ir toliau atkakliai neigia esant problemą ir atsisako atvirai gauti tarptautinę humanitarinę pagalbą ir palengvinti jos paskirstymą;

C.  kadangi ekonominė padėtis gerokai pablogėjo; kadangi Tarptautinis valiutos fondas apskaičiavo, kad 2018 m. hiperinfliacija Venesueloje šoktelės iki 13 000 proc., palyginti su 2 400 proc. 2017 m., o kainos vidutiniškai didės beveik 1,5 proc. per valandą;

D.  kadangi 2018 m. birželio 22 d. OHCHR paskelbtoje ataskaitoje pabrėžiama, kad Venesuelos valdžios institucijos nebaudžia didelius žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant žmogžudystes, įvykdžiusių asmenų, naudoja perdėtą jėgą prieš demonstrantus, vykdo nesankcionuotus sulaikymus, netinkamai elgiasi ir kankina žmones; kadangi dažnai pasitaiko apsaugos pareigūnų, įtariamų demonstrantų žudymais be teismo sprendimo, nebaudžiamumo atvejų; kadangi tai įrodo, kad įtempta padėtis šalyje toliau prastėja;

E.  kadangi 2018 m. gegužės 20 d. vykę rinkimai neatitiko būtiniausių patikimo proceso tarptautinių standartų ir buvo nesilaikoma politinio pliuralizmo, skaidrumo ir teisinės valstybės principų; kadangi dėl to atsiranda papildomas spaudimas stengiantis išspręsti politinę krizę; kadangi ES kartu su kitomis demokratinėmis institucijomis nepripažįsta rinkimų rezultatų ar šiuo neteisėtu procesu išrinktų valdžios institucijų;

F.  kadangi esama krizė Venesueloje visais įvairiausiais jos aspektais skatina didžiausią kada nors regione vykusį gyventojų perkėlimą; kadangi UNHCR ir Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) duomenimis bendras šalį palikusių Venesuelos gyventojų skaičius smarkiai padidėjo nuo 437 000 2005 m. iki daugiau nei 1,6 mln. 2017 m.; kadangi 2015–2017 m. iš Venesuelos išvyko apie 945 000 jos gyventojų; kadangi 2018 m. bendras nuo 2014 m. iš šalies išvykusiųjų skaičius viršijo 2 mln.; kadangi nuo 2014 m. visame pasaulyje prieglobsčio prašančių Venesuelos piliečių skaičius padidėjo 2 000 proc. ir 2018 m. birželio viduryje siekė 280 000;

G.  kadangi Jungtinių Tautų humanitarinių reikalų koordinavimo biuro (OCHA) žiniomis Kolumbija priėmė didžiausią perkeltųjų asmenų dalį – jos teritorijoje gyvena per 820 000 Venesuelos piliečių; kadangi prie sienos su Venesuela esančios Kukuta ir Bua Vista susiduria su didžiausiu žmonių, neretai gyvenančių labai prastomis sveikatos ir mitybos sąlygomis, srautu; kadangi Peru, Čilė, Argentina, Panama, Brazilija, Ekvadoras, Meksika, Dominikos Respublika, Kosta Rika, Urugvajus, Bolivija ir Paragvajus taip pat susiduria su dideliais pabėgėlių ir migrantų srautais; kadangi jūrų maršrutai, ypač į Karibų salas, pvz., Arubą, Kiurasao, Bonerą bei Trinidadą ir Tobagą, tampa vis svarbesni; kadangi Europos šalys, ypač Ispanija, taip pat patiria vis didesnį poveikį; kadangi priimančiosios šalys susiduria su didėjančiais sunkumais naujai atvykstantiems teikiant pagalbą;

H.  kadangi 2018 m. kovo 17 d. ES Lotynų Amerikai ir Karibų jūros regionui skyrė 31 mln. EUR humanitarinės pagalbos paketą, iš kurių 6 mln. EUR atiteko Kolumbijai, o dar 2 mln. EUR – Venesuelos krizės paveiktoms šalims; kadangi 2018 m. birželio 7 d. Komisija paskelbė, kad 30,1 mln. EUR pagalbos ekstremaliosios situacijos atveju ir vidutinės trukmės paramos vystymuisi paketas skiriamas Venesuelos žmonėms ir krizės paveiktoms kaimyninėms šalims paremti; kadangi 2018 m. pagal priemonę, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos (IcSP) 5 mln. EUR buvo skirta konfliktų prevencijos veiklai prie Brazilijos ir Kolumbijos sienų;

1.  yra giliai sukrėstas ir sunerimęs dėl siaubingos humanitarinės padėties Venesueloje, kuri sukėlė daug mirčių ir paskatino precedento neturintį pabėgėlių ir migrantų srautą į kaimynines ir kitas šalis; reiškia solidarumą su visais Venesuelos žmonėmis, kurie buvo priversti bėgti iš savo šalies ieškodami būtiniausių gyvenimo sąlygų, pvz., maisto, geriamojo vandens, sveikatos priežiūros paslaugų ir vaistų prieinamumo;

2.  ragina Venesuelos valdžios institucijas pripažinti, kad šalyje vyksta humanitarinė krizė, užkirsti kelią padėties blogėjimui ir skatinti politinius ir ekonominius sprendimus, kuriais būtų užtikrintas visi civilių saugumas bei šalies ir regiono stabilumas;

3.  reikalauja, kad Venesuelos valdžios institucijos skubiai leistų netrukdomai suteikti šaliai humanitarinę pagalbą, kad humanitarinė ir visuomenės sveikatos krizė dar nepagilėtų, ypač kad nepasikartotų tokios ligos kaip tymai, maliarija, difterija, snukio ir nagų liga, ir kad jos leistų nekliudomai veikti tarptautinėms organizacijoms, norinčios padėti visiems paveiktiems visuomenės sektoriams; ragina greitai įgyvendinti trumpalaikes kovos su prasta mityba tarp labiausiai pažeidžiamų grupių, pavyzdžiui, moterų, vaikų ir sergančių asmenų, priemones;

4.  palankiai vertina greitą Kolumbijos Vyriausybės reakciją ir paramą, kurią ji suteikė visiems atvykstantiems Venesuelos gyventojams; taip pat giria Braziliją ir kitas šio regiono šalis, ypač Peru, regionines ir tarptautines organizacijas, privačius ir viešus subjektus, katalikų bažnyčią ir apskritai eilinius regiono piliečius už aktyvią pagalbą ir solidarumą su Venesuelos pabėgėliais ir migrantais;

5.  ragina tarptautinę bendruomenę koordinuotai, visapusiškai ir regiono mastu reaguoti į krizę bei padidinti finansinę ir materialinę pagalbą šalims gavėjoms įgyvendinant savo įsipareigojimus; ypač palankiai vertina iki šiol skirtą ES humanitarinę pagalbą ir ragina skubiai teikti papildomą humanitarinę paramą iš neatidėliotinos pagalbos fondo siekiant patenkinti sparčiai didėjančius žmonių, kuriuos paveikė Venesuelos krizė, poreikius kaimyninėse šalyse;

6.  ragina Venesuelos valdžios institucijas nedelsiant nutraukti visus žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant civilių žmogaus teisių pažeidimus, visapusiškai gerbti visas žmogaus teises ir pagrindines laisves, įskaitant saviraiškos laisvę, spaudos laisvę ir susirinkimų laisvę; taip pat ragina Venesuelos valdžios institucijas atkurti demokratinę tvarką, kuri yra būtina sąlyga siekiant nutraukti gilėjančią krizę;

7.  ragina surengti naujus prezidento rinkimus vadovaujantis tarptautiniu mastu pripažintais demokratiniais standartais ir Venesuelos konstitucijoje nustatyta tvarka; pabrėžia, kad po tokių rinkimų suformuota teisėta vyriausybė turi skubiai imtis priemonių dabartinei ekonominei ir socialinei krizei Venesueloje įveikti, taip pat siekti nacionalinio susitaikymo;

8.  palankiai vertina tai, kad buvo greitai imtasi papildomų tikslinių ir atšaukiamų sankcijų, nedarančių žalos Venesuelos gyventojams, už 2018 m. gegužės 20 d. neteisėtus rinkimus, kurie nebuvo pripažinti tarptautiniu mastu ir vyko nederinus datos ar sąlygų bei tokiomis aplinkybėmis, kuriomis nebuvo užtikrintos vienodos dalyvavimo sąlygos visoms politinėms partijoms; primena, kad galima taikyti naujas sankcijas asmenims, kuriems tenka atsakomybė už sustiprėjusią politinę, socialinę, ekonominę ir humanitarinę krizę, ypač prezidentui Nicolasui Maduro;

9.  visapusiškai remia Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) vykdomus Venesuelos režimo įvykdytų sunkių nusikaltimų ir represinių veiksmų tyrimus ir ragina ES šiuo klausimu imtis aktyvaus vaidmens; pritaria JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro raginimui sudaryti komisiją, kuri nagrinėtų padėtį Venesueloje ir paskatintų TBT aktyviau dalyvauti veikloje;

10.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Venesuelos Bolivaro Respublikos vyriausybei ir Nacionalinei Asamblėjai, Kolumbijos Respublikos, Brazilijos Respublikos ir Peru Respublikos vyriausybėms ir parlamentams, Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinei asamblėjai, Amerikos valstybių organizacijos generaliniam sekretoriui ir Limos grupei.

 

 

(1)

OL C 285, 2017 8 29, p. 145.

(2)

OL C 294, 2016 8 12, p. 21.

(3)

OL C 316, 2016 8 30, p. 190.

(4)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0269.

(5)

Priimti tekstai, P8_TA(2018)0200.

(6)

Priimti tekstai, P8_TA(2018)0041.

(7)

Priimti tekstai, P8_TA(2018)0199.

Atnaujinta: 2018 m. liepos 4 d.Teisinis pranešimas