Procedură : 2018/2770(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0317/2018

Texte depuse :

B8-0317/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 05/07/2018 - 6.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0313

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 410kWORD 49k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0315/2018
2.7.2018
PE621.745v01-00
 
B8-0317/2018

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la criza migrației și situația umanitară din Venezuela și din zonele adiacente frontierelor sale  (2018/2770(RSP))


Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Raffaele Fitto în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la criza migrației și situația umanitară din Venezuela și din zonele adiacente frontierelor sale  (2018/2770(RSP))  
B8-0317/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale precedente referitoare la Venezuela, în special cea din 27 februarie 2014 referitoare la situația din Venezuela(1), cea din 18 decembrie 2014 referitoare la persecutarea opoziției democratice în Venezuela(2), cea din 12 martie 2015 referitoare la situația din Venezuela(3), cea din 8 iunie 2016 referitoare la situația din Venezuela(4), cea din 27 aprilie 2017 referitoare la situația din Venezuela(5), cea din 8 februarie 2018 referitoare la situația din Venezuela(6), precum și cea din 3 mai 2018 referitoare la situația din Venezuela(7),

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice,

–  având în vedere Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale,

–  având în vedere declarația din 8 februarie 2018 a lui Fatou Bensouda, procuroarea Curții Penale Internaționale,

–  având în vedere declarația din 31 martie 2017 a înaltului comisar al ONU pentru drepturile omului referitoare la Venezuela,

–  având în vedere raportul din 22 iunie 2018 al Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (OHCHR), intitulat „Încălcări ale drepturilor omului în Republica Bolivariană a Venezuelei”,

–  având în vedere declarația comună din 28 aprilie 2017 a raportorului special al ONU pe probleme de execuții extrajudiciare, sumare sau arbitrare, a raportorului special al ONU pentru drepturile de întrunire pașnică și de asociere, a raportorului special al ONU pentru situația apărătorilor drepturilor omului, precum și a Grupului de lucru al ONU privind detenția arbitrară,

–  având în vedere declarația din 23 mai 2018 a liderilor G7,

–  având în vedere declarațiile Grupului de la Lima din 23 ianuarie 2018, 14 februarie 2018, 21 mai 2018 și 15 iunie 2018,

–  având în vedere declarația din 20 aprilie 2018 a Organizației Statelor Americane (OAS) referitoare la înrăutățirea situației umanitare din Venezuela,

–  având în vedere raportul din 29 mai 2018 al Secretariatului General al OAS și al grupului de experți internaționali independenți cu privire la posibilitatea ca în Venezuela să se fi comis crime împotriva umanității,

–  având în vedere raportul publicat de Comisia interamericană pentru drepturile omului (CIADO) la 12 februarie 2018, intitulat „Instituțiile democratice, statul de drept și drepturile omului în Venezuela”, precum și Rezoluția CIADO din 14 martie 2018,

–  având în vedere declarațiile din 26 ianuarie 2018, 19 aprilie 2018 și 22 mai 2018 ale vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) referitoare la cele mai recente evoluții din Venezuela,

–  având în vedere concluziile Consiliului din 13 noiembrie 2017, 22 ianuarie 2018, 28 mai 2018 și 25 iunie 2018,

–  având în vedere declarația lui Christos Stylianides, comisarul pentru ajutor umanitar și gestionarea crizelor, referitoare la misiunea oficială din Columbia din martie 2018,

–  având în vedere declarația din 23 aprilie 2018 a Grupului său de susținere a democrației și de coordonare a alegerilor,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât situația drepturilor omului, a democrației și a statului de drept din Venezuela continuă să se deterioreze; întrucât Venezuela se confruntă cu o criză politică, socială, economică și umanitară fără precedent, care a condus la un număr din ce în ce mai mare de decese și la înmulțirea refugiaților și a migranților;

B.  întrucât din ce în ce mai multe persoane din Venezuela, în special grupurile vulnerabile cum ar fi femeile, copiii și persoanele bolnave, suferă de malnutriție ca urmare a accesului limitat atât la servicii de sănătate de calitate, cât și la medicamente, alimente și apă; întrucât, deși comunitatea internațională este pregătită să ofere ajutor, din păcate guvernul din Venezuela continuă cu obstinație să nege că ar exista o problemă și să refuze să primească în mod deschis ajutoare umanitare internaționale și să faciliteze distribuirea lor;

C.  întrucât situația economică s-a înrăutățit în mod semnificativ; întrucât Fondul Monetar Internațional preconizează că hiperinflația din Venezuela va urca la o rată-record de 13 000 % în 2018, de la un nivel estimat de 2 400 % în 2017, ceea ce va duce la creșterea prețurilor în medie cu aproape 1,5 % pe oră;

D.  întrucât un raport al OHCHR publicat la 22 iunie 2018 evidențiază faptul că autoritățile din Venezuela nu au tras la răspundere autorii unor încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv omoruri, utilizarea excesivă a forței împotriva demonstranților, detenții arbitrare, rele tratamente și tortură; întrucât impunitatea agenților de securitate suspectați de execuții extrajudiciare ale demonstranților pare, de asemenea, să fie un fenomen larg răspândit; întrucât aceste constatări demonstrează o nouă escaladare a situației tensionate din țară;

E.  întrucât alegerile desfășurate la 20 mai 2018 au avut loc fără a respecta standardele internaționale minime pentru un proces credibil și nu au respectat pluralismul politic, democrația, transparența și statul de drept; întrucât acest lucru introduce constrângeri suplimentare asupra eforturilor depuse pentru a rezolva criza politică; întrucât UE, împreună cu alte organisme democratice, nu recunoaște nici alegerile, nici autoritățile instituite prin acest proces nelegitim;

F.  întrucât criza actuală din Venezuela, sub nenumăratele sale aspecte, a declanșat cel mai extins fenomen de strămutare a populației înregistrat vreodată în regiune, care continuă și acum; întrucât, potrivit UNHCR și Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM), numărul total al cetățenilor venezueleni care au părăsit țara a crescut dramatic, de la 437 000 în 2005 la peste 1,6 milioane în 2017; întrucât aproximativ 945 000 de venezueleni au părăsit țara între 2015 și 2017; întrucât în 2018 numărul total al persoanelor care au părăsit țara începând cu 2014 a depășit cifra de două milioane; întrucât s-a înregistrat o creștere cu 2 000 % a numărului de cetățeni venezueleni care solicită azil în întreaga lume începând din 2014, ajungând la mai mult de 280 000 de persoane până la mijlocul lunii iunie 2018;

G.  întrucât, potrivit Oficiului ONU pentru coordonarea afacerilor umanitare (OCHA), Columbia găzduiește cea mai mare parte a persoanelor strămutate, peste 820 000 de venezueleni trăind pe teritoriul său; întrucât Cúcuta și Boa Vista, situate la granița cu Venezuela, se confruntă cu un mare aflux de persoane, care ajung adesea cu mari probleme de sănătate și de alimentație; întrucât Peru, Chile, Argentina, Panama, Brazilia, Ecuador, Mexic, Republica Dominicană, Costa Rica, Uruguay, Bolivia și Paraguay se confruntă, de asemenea, cu afluxuri mari de refugiați și migranți; întrucât rutele maritime devin din ce în ce mai folosite, în special spre insulele din Caraibi, precum Aruba, Curaçao, Bonaire și Trinidad și Tobago; întrucât țările europene, în special Spania, sunt și ele afectate într-o măsură din ce în ce mai mare; întrucât țările-gazdă întâmpină dificultăți tot mai mari în furnizarea de asistență noilor veniți;

H.  întrucât, la 17 martie 2018, UE a alocat un pachet de ajutor umanitar în valoare de 31 de milioane EUR pentru America Latină și Caraibi, atribuind Columbiei 6 milioane EUR, iar persoanelor afectate de criza din Venezuela o sumă suplimentară de 2 milioane EUR; întrucât, la 7 iunie 2018, Comisia a anunțat un pachet de 30,1 milioane EUR în ajutoare de urgență și asistență pentru dezvoltare pe termen mediu pentru a sprijini poporul venezuelean și țările învecinate afectate de criză; întrucât, în 2018, 5 milioane EUR au fost alocate prin intermediul Instrumentului care contribuie la stabilitate și pace (IcSP) pentru activitățile de prevenire a conflictelor la frontierele Braziliei și Columbiei,

1.  este profund șocat și alarmat de situația umanitară devastatoare din Venezuela, care a condus la un număr foarte mare de decese și la un aflux fără precedent de refugiați și de migranți în țările învecinate și mai îndepărtate; își exprimă solidaritatea cu toți venezuelenii forțați să fugă din țara lor din cauza lipsei celor mai elementare condiții de viață, cum ar fi accesul la hrană, la apă potabilă, la servicii de sănătate și la medicamente;

2.  îndeamnă autoritățile din Venezuela să recunoască actuala criză umanitară, să prevină deteriorarea în continuare a acesteia și să promoveze soluții politice și economice pentru a asigura siguranța tuturor civililor și a stabilității în țară și în regiune;

3.  solicită autorităților din Venezuela să permită de urgență acordarea neîngrădită a ajutorului umanitar în țară pentru a preveni atât agravarea crizei umanitare și a situației sănătății publice, cât și, în special, reapariția unor boli precum rujeola, malaria, difteria și febra aftoasă, precum și să permită accesul neîngrădit al organizațiilor internaționale care doresc să asiste toate sectoarele afectate ale societății; solicită aplicarea rapidă a unor soluții pe termen scurt pentru combaterea malnutriției în rândul celor mai vulnerabile grupuri, precum femeile, copiii și persoanele bolnave;

4.  felicită guvernul columbian pentru reacția sa promptă și pentru sprijinul pe care l-a oferit tuturor venezuelenilor care au intrat în țară; salută, de asemenea, Brazilia și alte țări din regiune, în special Republica Peru, organizațiile regionale și internaționale, entitățile publice și private, Biserica Catolică și cetățenii obișnuiți din regiune în ansamblul lor pentru ajutorul lor activ și pentru solidaritatea pe care au arătat-o față de refugiații și migranții din Venezuela;

5.  face apel la comunitatea internațională să hotărască o reacție coordonată, cuprinzătoare și regională la criză și să acorde țărilor beneficiare o asistență materială și financiară mai importantă prin îndeplinirea angajamentelor pe care și le-au asumat; salută cu căldură ajutorul umanitar alocat de UE până în prezent și solicită, cu titlu de urgență, acordarea unui ajutor umanitar suplimentar din fondurile de urgență pentru a răspunde nevoilor din ce în ce mai presante ale persoanelor afectate de criza din Venezuela din țările învecinate;

6.  îndeamnă autoritățile din Venezuela să pună capăt imediat tuturor încălcărilor drepturilor omului, inclusiv încălcărilor împotriva civililor, și să respecte pe deplin toate drepturile omului și libertățile fundamentale, inclusiv libertatea de exprimare, libertatea presei și libertatea de întrunire; îndeamnă, de asemenea, autoritățile din Venezuela să restabilească ordinea democratică, aceasta fiind o condiție indispensabilă pentru a pune capăt escaladării crizei;

7.  solicită organizarea unor noi alegeri prezidențiale în conformitate cu standardele democratice recunoscute la nivel internațional și cu ordinea constituțională din Venezuela; subliniază că guvernul legitim rezultat în urma acestor alegeri trebuie să rezolve de urgență actuala criză economică și socială din Venezuela și să depună eforturi în vederea reconcilierii naționale;

8.  salută adoptarea rapidă a unor sancțiuni suplimentare specifice și revocabile, care nu dăunează populației venezuelene, impuse pentru desfășurarea alegerilor nelegitime din 20 mai 2018, care nu au fost recunoscute la nivel internațional și care s-au petrecut fără a exista un acord cu privire la data sau condițiile în care să aibă loc, precum și în circumstanțe care nu au permis participarea tuturor partidelor politice pe picior de egalitate; reamintește posibilitatea de a se impune noi sancțiuni împotriva celor responsabili de aprofundarea crizei politice, sociale, economice și umanitare, în special împotriva președintelui Nicolás Maduro;

9.  sprijină pe deplin ancheta Curții Penale Internaționale (CPI) privind crimele și actele de represiune ample comise de regimul venezuelean și solicită UE să joace un rol activ în acest sens; sprijină apelul adresat de Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului prin care solicită crearea unei comisii de anchetă privind situația din Venezuela și implicarea CPI într-o măsură mai mare;

10.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernului și Adunării Naționale a Republicii Bolivariene a Venezuelei, guvernelor și parlamentelor Republicii Columbia, Republicii Federative a Braziliei și Republicii Peru, Adunării Parlamentare Euro-Latinoamericane, secretarului general al Organizației Statelor Americane și Grupului de la Lima.

 

 

(1)

JO C 285, 29.8.2017, p. 145.

(2)

JO C 294, 12.8.2016, p. 21.

(3)

JO C 316, 30.8.2016, p. 190.

(4)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0269.

(5)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0200.

(6)

Texte adoptate, P8_TA(2018)0041.

(7)

Texte adoptate, P8_TA(2018)0199.

Ultima actualizare: 4 iulie 2018Notă juridică