PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 239kWORD 47k
4.7.2018
PE621.768v01-00
 
B8-0340/2018

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o borbi protiv onečišćenja zraka u gradovima


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o borbi protiv onečišćenja zraka u gradovima  
B8-0340/2018

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Pariški sporazum o klimatskim promjenama,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga odbora regija od 8. veljače 2017. naslovljeno „Ususret novoj strategiji EU-a za prilagodbu klimatskim promjenama na temelju integriranog pristupa”,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da je većina ljudi koja živi u europskim gradovima izložena lošoj kvaliteti zraka;

B.  budući da zadnje procjene Europske agencije za okoliš (EEA) pokazuju kako sitne čestice i dalje uzrokuju preuranjenu smrt više od 400 000 Europljana godišnje;

C.  budući da je ohrabrujuće vidjeti kako mnoge europske vlade, a posebice gradovi, pokazuju inicijativu u zaštiti zdravlja ljudi unapređivanjem kvalitete zraka;

1.  naglašava da gradovi, u koordiniranoj međupovezanosti s nacionalnim i regionalnim tijelima, moraju imati odlučujuću ulogu u suzbijanju klimatskih promjena;

2.  poziva lokalna i regionalna tijela da potrošačima pruže preciznije informacije o točnoj razini onečišćenja koje uzrokuju automobili kako bi bili bolje informirani pri odabiru vozila;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

Posljednje ažuriranje: 30. kolovoza 2018.Pravna napomena