REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 448kWORD 47k
4.7.2018
PE621.768v01-00
 
B8-0340/2018

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par cīņu pret gaisa piesārņojumu pilsētās


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cīņu pret gaisa piesārņojumu pilsētās  
B8-0340/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Parīzes nolīgumu par klimata pārmaiņām,

–  ņemot vērā Eiropas Reģionu komitejas 2017. gada 8. februāra atzinumu “Ceļā uz jaunu pielāgošanās klimata pārmaiņām ES stratēģiju — integrēta pieeja”,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā vairums Eiropas pilsētu iedzīvotāju ir pakļauti sliktai gaisa kvalitātei;

B.  tā kā jaunākās Eiropas Vides aģentūras (EVA) aplēses liecina, ka smalkās cietās daļiņas arvien katru gadu ir cēlonis vairāk nekā 400 000 eiropiešu pāragrai nāvei;

C.  tā kā ir iedvesmojoši redzēt, ka daudzas Eiropas valstu valdības un jo īpaši pilsētas uzņemas vadošo lomu iedzīvotāju veselības aizsardzībā, uzlabojot gaisa kvalitāti,

1.  uzsver, ka pilsētām, rīkojoties saskaņoti un savstarpējā mijiedarbībā ar valsts un reģionālajām iestādēm, ir jāuzņemas izšķiroša loma cīņā pret klimata pārmaiņām;

2.  aicina vietējās un reģionālās iestādes patērētājiem sniegt precīzāku informāciju par skaidri norādītu automašīnu emisiju radīto piesārņojuma līmeni, lai patērētāji varētu pieņemt pamatotākus lēmumus attiecībā uz savām automašīnām;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

 

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 27. augustsJuridisks paziņojums