PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 380kWORD 48k
4.7.2018
PE621.768v01-00
 
B8-0340/2018

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la combaterea poluării aerului în orașe


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la combaterea poluării aerului în orașe  
B8‑0340/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere Acordul de la Paris privind schimbările climatice,

–  având în vedere avizul Comitetului European al Regiunilor din 8 februarie 2017 intitulat „Către o nouă strategie a UE de adaptare la schimbările climatice – o abordare integrată”,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât majoritatea oamenilor care locuiesc în orașele europene sunt expuși la un aer de slabă calitate;

B.  întrucât, potrivit ultimelor estimări ale Agenției Europene de Mediu (AEM), particulele fine de materie provoacă în continuare, în fiecare an, moartea prematură a peste 400 000 de cetățeni europeni;

C.  întrucât este încurajator să constatăm că multe guverne europene și, în special, orașe au avut inițiativa de lua măsuri pentru a proteja sănătatea oamenilor îmbunătățind calitatea aerului,

1.  subliniază faptul că orașele, într-o interdependență coordonată cu autoritățile naționale și regionale, trebuie să joace un rol decisiv în combaterea schimbărilor climatice;

2.  invită autoritățile locale și regionale să le ofere consumatorilor informații mai precise cu privire la nivelurile exacte de poluare emise de mașini, pentru ca aceștia să poată lua decizii în mai bună cunoștință de cauză cu privire la vehiculele pe care le conduc;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

 

Ultima actualizare: 21 august 2018Notă juridică