NÁVRH UZNESENIA
PDF 244kWORD 48k
4.7.2018
PE621.768v01-00
 
B8-0340/2018

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o boji proti znečisteniu ovzdušia v mestách


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o boji proti znečisteniu ovzdušia v mestách  
B8‑0340/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Parížsku dohodu o zmene klímy,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho výboru regiónov z 8. februára 2017 s názvom Smerom k novej stratégii EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy – integrovaný prístup,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže väčšina ľudí žijúcich v európskych mestách je vystavená nízkej kvalite ovzdušia;

B.  keďže z najnovších odhadov Európskej environmentálnej agentúry (EEA) vyplýva, že jemné tuhé častice naďalej spôsobujú predčasnú smrť viac ako 400 000 Európanov ročne;

C.  keďže je povzbudzujúce vidieť, že mnohé európske vlády, a konkrétne mestá, dokazujú vedúce postavenie pri ochrane zdravia ľudí zlepšovaním kvality ovzdušia;

1.  zdôrazňuje, že mestá musia zohrávať rozhodujúcu úlohu v boji proti zmene klímy, a to v koordinovanej vzájomnej previazanosti s vnútroštátnymi a regionálnymi orgánmi;

2.  vyzýva miestne a regionálne orgány, aby spotrebiteľom poskytli presnejšie informácie o presných úrovniach znečistenia, ktoré spôsobujú automobily, aby mohli robiť lepšie informované rozhodnutia o tom, na akých vozidlách budú jazdiť;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

 

Posledná úprava: 23. júla 2018Právne oznámenie