PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 306kWORD 48k
4.7.2018
PE621.768v01-00
 
B8-0340/2018

v skladu s členom 133 Poslovnika


o boju proti onesnaževanju zraka v mestih


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o boju proti onesnaževanju zraka v mestih  
B8-0340/2018

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega odbora regij z dne 8. februarja 2017 z naslovom Za novo strategijo EU za prilagajanje podnebnim spremembam – celostni pristop,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker je večina ljudi, ki živijo v evropskih mestih, izpostavljena slabi kakovosti zraka;

B.  ker zadnje ocene Evropske agencije za okolje (EEA) kažejo, da drobni delci vsako leto povzročijo prezgodnjo smrt več kot 400 000 Evropejcev;

C.  ker je spodbudno, da številne evropske vlade (in zlasti mesta) prevzemajo vodilno vlogo pri varovanju zdravja ljudi z izboljšanjem kakovosti zraka;

1.  poudarja, da morajo imeti mesta, skupaj z nacionalnimi in regionalnimi organi, odločilno vlogo v boju proti podnebnim spremembam;

2.  poziva lokalne in regionalne organe, naj potrošnikom zagotovijo verodostojnejše informacije o točni ravni onesnaževanja, ki ga povzročajo avtomobili, da lahko sprejemajo odločitve o tem, katera vozila vozijo, na podlagi boljših informacij;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic.

 

Zadnja posodobitev: 29. avgust 2018Pravno obvestilo