RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 161kWORD 48k
3.7.2018
PE621.771v01-00
 
B8-0343/2018

vastavalt kodukorra artiklile 133


märgistuse Valmistatud Euroopas kohta


Dominique Martin

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek märgistuse Valmistatud Euroopas kohta  
B8-0343/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et Euroopa Liit importis 2016. aastal 2200 miljardi euro väärtuses kaupu ja teenuseid(1);

 

B.  arvestades, et komisjon annab vähemalt 49 riigile juurdepääsu Euroopa turule ilma kvootide ja tollimaksudeta;

 

C.  arvestades, et 2018. aasta aprillis(2) oli Euroopa Liidus 17,5 miljonit tööotsingul töötut, kelle tööle naasmine on sõltub tootmise säilimisest Euroopas kohapeal;

 

D.  arvestades, et tänu energiaklasside(3) edule ja muudele poliitilistele ettevõtmistele saavad kliendid Euroopas teha tänu arusaadavale märgistusele (praegune värviskaala tumerohelisest punaseni ja tähed A-st G-ni) häid ja teadlikke valikuid;

 

1.  palub komisjonil luua lihtsa märgistuse (rohelised, oranžid ja punased märgid) sõltuvalt sellest, kui suur osa tootest (100%, >50 %, <10 %) on valmistatud Euroopas;

 

2.  palub komisjonil soovitada ettevõtetel 1. juulist 2019 vabatahtlikult see märgistus kasutusele võtta ja teha järgneva 18 kuu jooksul kasutamine neile kohustuslikuks.

(1)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/et/TXT/?uri=celex%3A52015DC0497

(2)

https://www.touteleurope.eu/actualite/le-taux-de-chomage-en-europe.html

(3)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1369&from=et

 

Viimane päevakajastamine: 31. august 2018Õigusalane teave