RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 152kWORD 47k
16.5.2018
PE624.774v01-00
 
B8-0346/2018

vastavalt kodukorra artiklile 133


nutitelefoni tervislikuma kasutuse kohta


Aldo Patriciello

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek nutitelefoni tervislikuma kasutuse kohta  
B8‑0346/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et inimesed, olenemata oma vanusest, kulutavad iga päev mobiiltelefonile mitmeid tunde;

B  arvestades, et tehnoloogia teeb elu lihtsamaks, aga liiga paljud inimesed ei suuda seda hallata ja lasevad sel oma elu valitseda, mis võib mõjuda kahjulikult vaimsele tervisele;

C.  arvestades, et keskmiselt vaatame me oma mobiiltelefoni 150 korda päevas, seega iga 6 minuti tagant, saates iga päev ligi 100 sõnumit, ja et koguni 46 % mobiilikasutajatest arvab, et ei suuda selleta elada;

D.  arvestades, et kui me end tehnoloogiast välja ei lülita, siis närvisüsteem ei puhka, mille tagajärjena vähenevad funktsionaalsus ja loomingulisus, mille arenemiseks on vajalikud vaba aeg ja tühi ruum, mis põhjustaksid „igavlemist“, ja inimkontaktid, ning arvestades, et digitaalne suhtlus ei paku inimesele heaolu;

1.  kutsub komisjoni üles edendama kampaaniat, mis tõstaks Euroopa kodanike teadlikkust mobiiltelefoni mõistlikuma kasutuse kohta, et panna alus nn digitaalsele võõrutusele.

Viimane päevakajastamine: 31. august 2018Õigusalane teave