FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 153kWORD 47k
25.7.2018
PE621.776v01-00
 
B8-0348/2018

jf. forretningsordenens artikel 133


om støtte til langtidslediges genintegration på arbejdsmarkedet


Mara Bizzotto

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om støtte til langtidslediges genintegration på arbejdsmarkedet  
B8‑0348/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets henstilling af 15. februar 2016 om integration af langtidsledige på arbejdsmarkedet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at der i øjeblikket er otte millioner langtidsledige i EU, som ikke har et job, og som har været aktivt arbejdssøgende i mindst et år;

B.  der henviser til, at langtidsledigheden forårsager alvorlige økonomiske og sociale problemer;

1.  opfordrer Kommissionen til at fremme støtteforanstaltninger for langtidsledige for at gøre det lettere for dem atter at opnå en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet;

2.  opfordrer Kommissionen til at bekæmpe årsagerne til arbejdsløshed ved hjælp af en beskæftigelsespolitik, der tager hensyn til arbejdstagernes behov.

 

Seneste opdatering: 3. september 2018Juridisk meddelelse