RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 147kWORD 46k
25.7.2018
PE621.776v01-00
 
B8-0348/2018

vastavalt kodukorra artiklile 133


pikaajaliste töötute tööturule naasmise toetamise kohta


Mara Bizzotto

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek pikaajaliste töötute tööturule naasmise toetamise kohta  
B8‑0348/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu 15. veebruari 2016. aasta soovitust, mis käsitleb pikaajaliste töötute integreerimist tööturule,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et praegu on ELis kaheksa miljonit pikaajalist töötut, kellel ei ole tööd ja kes on aktiivselt tööd otsinud vähemalt ühe aasta jooksul;

B.  arvestades, et pikaajaline töötus põhjustab suuri majandus- ja sotsiaalprobleeme;

1.  palub komisjonil tugevdada pikaajalistele töötutele mõeldud abimeetmeid, et hõlbustada nende püsivat tööturule naasmist;

2.  kutsub komisjoni võitlema töötuse põhjustega töötajate vajadustele vastava tööhõivepoliitika abil.

Viimane päevakajastamine: 4. september 2018Õigusalane teave