PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 147kWORD 47k
25.7.2018
PE621.776v01-00
 
B8-0348/2018

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


pitkäaikaistyöttömien tukemisesta työmarkkinoille uudelleenintegroitumisessa


Mara Bizzotto

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys pitkäaikaistyöttömien tukemisesta työmarkkinoille uudelleenintegroitumisessa  
B8‑0348/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 15. helmikuuta 2016 annetun neuvoston suosituksen pitkäaikaistyöttömien integroitumisesta työmarkkinoille,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että unionissa on tällä hetkellä 8 miljoonaa pitkäaikaistyötöntä, joilla ei ole työtä ja jotka ovat hakeneet työtä aktiivisesti ainakin vuoden verran;

B.  katsoo, että pitkäaikaistyöttömyys aiheuttaa vakavia taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia;

1.  kehottaa komissiota lisäämään tukitoimia, joilla helpotetaan pitkäaikaistyöttömien pysyvää uudelleenintegroitumista työmarkkinoille;

2.  pyytää komissiota torjumaan työttömyyden syitä työntekijöiden tarpeet huomioon ottavilla työllisyyspolitiikoilla.

Päivitetty viimeksi: 31. elokuuta 2018Oikeudellinen huomautus