TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚIN
PDF 149kWORD 47k
25.7.2018
PE621.776v01-00
 
B8-0348/2018

de bhun Riail 133 de na Rialacha Nós Imeachta


maidir le tacaíocht a thabhairt do dhaoine atá dífhostaithe go fadtéarmach chun iad a chuimsiú an athuair i margadh an tsaothair


Mara Bizzotto

Tairiscint i gcomhair rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le tacaíocht a thabhairt do dhaoine atá dífhostaithe go fadtéarmach chun iad a chuimsiú an athuair i margadh an tsaothair  
B8‑0348/2018

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don mholadh ón gComhairle an 15 Feabhra 2016 maidir le daoine atá dífhostaithe go fadtéarmach a chomhtháthú i margadh an tsaothair,

–  ag féachaint do Riail 133 de na Rialacha Nós Imeachta,

A.  de bhrí go bhfuil 8 milliún duine in AE faoi láthair atá dífhostaithe go fadtéarmach, is é sin daoine nach bhfuil post acu agus atá go gníomhach á lorg le bliain anuas ar a laghad;

B.  de bhrí go mbíonn an dífhostaíocht fhadtéarmach ina cúis le mórdheacrachtaí eacnamaíocha agus sóisialta;

1.  á iarraidh ar an gCoimisiún dlús a chur leis na bearta maidir le tacaíocht a thabhairt do dhaoine atá dífhostaithe go fadtéarmach chun iad a chuimsiú an athuair i margadh an tsaothair;

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún dul i ngleic le bunchúiseanna na dífhostaíochta trí bheartais fostaíochta ina dtugtar aird ar riachtanais oibrithe.

An nuashonrú is déanaí: 3 Meán Fómhair 2018Fógra dlíthiúil