PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 232kWORD 47k
25.7.2018
PE621.776v01-00
 
B8-0348/2018

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o potpori dugotrajno nezaposlenim osobama radi njihove reintegracije na tržište rada


Mara Bizzotto

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o potpori dugotrajno nezaposlenim osobama radi njihove reintegracije na tržište rada  
B8-0348/2018

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Preporuku Vijeća od 15. veljače 2016. o integriranju dugotrajno nezaposlenih osoba na tržište rada,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da je u EU-u trenutno 8 milijuna dugotrajno nezaposlenih osoba koje nemaju posao i aktivno ga traže najmanje jednu godinu;

B.  budući da dugotrajna nezaposlenost prouzročuje ozbiljne ekonomske i socijalne teškoće;

1.  poziva Komisiju da ojača mjere za potporu dugotrajno nezaposlenim osobama kako bi se lakše trajno reintegrirale na tržište rada;

2.  poziva Komisiju da suzbija uzroke nezaposlenosti preko politika zapošljavanja kojima se u obzir uzimaju potrebe radnika.

Posljednje ažuriranje: 4. rujna 2018.Pravna napomena