PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 379kWORD 47k
25.7.2018
PE621.776v01-00
 
B8-0348/2018

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl paramos ilgalaikiams bedarbiams, siekiant jiems padėti vėl integruotis į darbo rinką


Mara Bizzotto

Europos Parlamento rezoliucija dėl paramos ilgalaikiams bedarbiams, siekiant jiems padėti vėl integruotis į darbo rinką  
B8-0348/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. vasario 15 d. Tarybos rekomendaciją dėl ilgalaikių bedarbių integracijos į darbo rinką,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi šiuo metu ES yra 8 milijonai ilgalaikių bedarbių, kurie neturi darbo ir aktyviai jo ieško ne mažiau kaip vienerius metus;

B.  kadangi ilgalaikis nedarbas sukelia didelių ekonominių ir socialinių sunkumų,

1.  ragina Komisiją sustiprinti paramos ilgalaikiams bedarbiams, siekiant jiems padėti vėl integruotis į darbo rinką, priemones;

2.  ragina Komisiją kovoti su nedarbo priežastimis, taikant užimtumo politiką, kurioje būtų atsižvelgiama į dirbančiųjų poreikius.

Atnaujinta: 2018 m. rugpjūčio 30 d.Teisinis pranešimas