REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 380kWORD 47k
25.7.2018
PE621.776v01-00
 
B8-0348/2018

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par atbalstu ilgstošo bezdarbnieku reintegrācijai darba tirgū


Mara Bizzotto

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atbalstu ilgstošo bezdarbnieku reintegrācijai darba tirgū  
B8-0348/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 15. februāra ieteikumu par ilgstošo bezdarbnieku integrāciju darba tirgū,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā pašlaik Eiropas Savienībā ir astoņi miljoni ilgstošo bezdarbnieku, kam nav darba un kas to aktīvi meklē vismaz gadu;

B.  tā kā ilgstošais bezdarbs rada nopietnas ekonomiskās un sociālās problēmas,

1.  aicina Komisiju pastiprināt ilgtermiņa bezdarbnieku atbalstam paredzētos pasākumus, lai atvieglotu viņu stabilu reintegrāciju darba tirgū;

2.  aicina Komisiju cīnīties pret bezdarba iemesliem, izmantojot tādu nodarbinātības politiku, kurā būtu ņemtas vērā strādājošo vajadzības.

 

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 3. septembrisJuridisks paziņojums