ONTWERPRESOLUTIE
PDF 151kWORD 46k
25.7.2018
PE621.776v01-00
 
B8-0348/2018

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over het ondersteunen van langdurig werklozen bij hun terugkeer op de arbeidsmarkt


Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over het ondersteunen van langdurig werklozen bij hun terugkeer op de arbeidsmarkt  
B8‑0348/2018

Het Europees Parlement,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 15 februari 2016 betreffende de integratie van langdurig werklozen op de arbeidsmarkt,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de EU op dit moment acht miljoen langdurig werklozen telt, die geen werk hebben en al minstens een jaar actief op zoek zijn naar werk;

B.  overwegende dat langdurige werkloosheid ernstige economische en maatschappelijke problemen veroorzaakt;

1.  verzoekt de Commissie de ondersteuningsmaatregelen voor langdurig werklozen op te voeren om hun duurzame terugkeer op de arbeidsmarkt te bevorderen;

2.  verzoekt de Commissie de oorzaken van werkloosheid aan te pakken met behulp van werkgelegenheidsbeleid waarin rekening wordt gehouden met de noden van werknemers.

Laatst bijgewerkt op: 3 september 2018Juridische mededeling