PROJEKT REZOLUCJI
PDF 306kWORD 47k
25.7.2018
PE621.776v01-00
 
B8-0348/2018

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie wsparcia dla osób długotrwale bezrobotnych ułatwiającego powrót na rynek pracy


Mara Bizzotto

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie wsparcia dla osób długotrwale bezrobotnych ułatwiającego powrót na rynek pracy  
B8-0348/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie integracji osób długotrwale bezrobotnych na rynku pracy,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że obecnie w UE długotrwale bezrobotnych jest 8 mln osób, co oznacza, że osoby te od co najmniej roku nie mają pracy i aktywnie poszukują zatrudnienia;

B.  mając na uwadze, że długotrwałe bezrobocie powoduje poważne trudności gospodarcze i społeczne;

1.  zwraca się do Komisji o zwiększenie środków wsparcia dla osób długotrwale bezrobotnych w celu ułatwienia ich stabilnej reintegracji na rynku pracy;

2.  apeluje do Komisji o przeciwdziałanie przyczynom bezrobocia poprzez zastosowanie strategii polityki zatrudnienia uwzględniających wymagania pracowników.

Ostatnia aktualizacja: 4 września 2018Informacja prawna