PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 376kWORD 47k
25.7.2018
PE621.776v01-00
 
B8-0348/2018

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la sprijinirea șomerilor de lungă durată în vederea reintegrării pe piața muncii


Mara Bizzotto

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la sprijinirea șomerilor de lungă durată în vederea reintegrării pe piața muncii  
B8‑0348/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 15 februarie 2016 privind integrarea șomerilor de lungă durată pe piața forței de muncă,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât în prezent există opt milioane de șomeri de lungă durată în UE, care nu au un loc de muncă, căutând unul în mod activ de cel puțin un an;

B.  întrucât șomajul de lungă durată cauzează grave dificultăți economice și sociale;

1.  invită Comisia să crească numărul de măsuri de sprijinire a șomerilor de lungă durată în vederea facilitării reintegrării stabile a acestora pe piața muncii.

2.  invită Comisia să combată cauzele șomajului prin intermediul unor politici în materie de ocupare a forței de muncă care țin seama de exigențele lucrătorilor.

Ultima actualizare: 3 septembrie 2018Notă juridică