NÁVRH UZNESENIA
PDF 239kWORD 41k
25.7.2018
PE621.776v01-00
 
B8-0348/2018

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o podpore dlhodobo nezamestnaných v záujme ich opätovného začlenenia na trhu práce


Mara Bizzotto

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o podpore dlhodobo nezamestnaných v záujme ich opätovného začlenenia na trhu práce  
B8-0348/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 15. februára 2016 týkajúce sa integrácie dlhodobo nezamestnaných do trhu práce,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v súčasnosti je v EÚ osem miliónov dlhodobo nezamestnaných, ktorí sú bez práce a už aspoň jeden rok ju aktívne hľadajú;

B.  keďže dlhodobá nezamestnanosť spôsobuje vážne hospodárske a sociálne ťažkosti;

1.  vyzýva Komisiu, aby zvýšila podporné opatrenia pre dlhodobo nezamestnaných s cieľom uľahčiť ich stabilné opätovné začlenenie na trhu práce;

2.  vyzýva Komisiu, aby riešila príčiny nezamestnanosti prostredníctvom politík zamestnanosti, ktoré zohľadňujú potreby pracovníkov.

Posledná úprava: 4. septembra 2018Právne oznámenie