FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 152kWORD 47k
25.7.2018
PE621.776v01-00
 
B8-0348/2018

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om stöd till långtidsarbetslösas återinträde på arbetsmarknaden


Mara Bizzotto

Förslag till Europaparlamentets resolution om stöd till långtidsarbetslösas återinträde på arbetsmarknaden  
B8‑0348/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 15 februari 2016 om långtidsarbetslösas återinträde på arbetsmarknaden,

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  För närvarande finns det åtta miljoner långtidsarbetslösa i EU som inte har något jobb och som aktivt har sökt jobb i minst ett år.

B.  Långtidsarbetslösheten orsakar allvarliga ekonomiska och sociala svårigheter.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utöka åtgärderna till stöd för långtidsarbetslösa för att hjälpa dem att hitta en varaktig anställning igen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bekämpa orsakerna till arbetslöshet med stöd av en sysselsättningspolitik som beaktar arbetstagarnas behov.

Senaste uppdatering: 4 september 2018Rättsligt meddelande