Procedură : 2018/2891(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0351/2018

Texte depuse :

B8-0351/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0436

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 413kWORD 49k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0351/2018
22.10.2018
PE624.206v01-00
 
B8-0351/2018

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Venezuela (2018/2891(RSP))


Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas, Anders Sellström în numele Grupului PPE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Venezuela (2018/2891(RSP))  
B8‑0351/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la situația din Venezuela, în special cea din 27 februarie 2014 referitoare la situația din Venezuela(1), din 18 decembrie 2014 referitoare la persecutarea opoziției democratice în Venezuela(2), din 12 martie 2015 referitoare la situația din Venezuela(3), din 8 iunie 2016 referitoare la situația din Venezuela(4), din 27 aprilie 2017 referitoare la situația din Venezuela(5), din 8 februarie 2018 referitoare la situația din Venezuela(6), din 3 mai 2018 referitoare la alegerile din Venezuela(7) și din 5 iulie 2018 referitoare la criza migrației și situația umanitară din Venezuela(8),

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice,

–  având în vedere Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturale,

–  având în vedere Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale (CPI),

–  având în vedere declarația din 8 februarie 2018 a procurorului CPI, dna Fatou Bensouda, privind deschiderea anchetei preliminare a situației din Venezuela și declarația din 27 septembrie 2018 privind sesizarea adresată de un grup de șase state părți cu privire la situația din Venezuela,

–  având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe din 15 octombrie 2018,

–  având în vedere declarația din 9 octombrie 2018 a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) privind decesul consilierului municipal Fernando Albán din Venezuela,

–  având în vedere declarația din 10 octombrie 2018 a Comisiei sale pentru afaceri externe și a Subcomisiei pentru drepturile omului cu privire la decesul lui Fernando Albán,

–  având în vedere raportul misiunii sale consacrate crizei migrației și situației umanitare din Venezuela și de la frontierele sale terestre cu Columbia și cu Brazilia,

–  având în vedere decizia sa de a acorda Premiul Saharov pe 2017 opoziției democratice și prizonierilor politici din Venezuela,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât situația drepturilor omului, a democrației și a statului de drept din Venezuela continuă să se deterioreze în mod grav; întrucât Venezuela se confruntă cu o criză socială, economică și umanitară fără precedent, ca urmare a unei crize politice, care a provocat un număr foarte mare de decese și a făcut circa 2,3 milioane de migranți și de refugiați;

B.  întrucât 87 % din populația Venezuelei este afectată de sărăcie, iar rata sărăciei extreme este de 61,2 %; întrucât mortalitatea maternă a crescut cu 60 %, iar mortalitatea infantilă cu 30 %;

C.  întrucât, deși comunitatea internațională este pregătită să ofere ajutor, guvernul din Venezuela continuă, din păcate, să refuze cu obstinație să primească în mod deschis ajutoare umanitare internaționale și să faciliteze distribuirea lor;

D.  întrucât se pare că la 8 octombrie 2018 politicianul venezuelean din opoziție, Fernando Albán, a fost torturat și ucis la sediul Serviciului bolivarian național de informații (SEBIN), poliția politică din Venezuela; întrucât, în ciuda apelurilor din partea ONU și a UE, autoritățile au refuzat să permită efectuarea unei investigații independente asupra cauzelor decesului politicianului, inclusiv efectuarea unei autopsii de către o echipă internațională independentă de expertiză criminalistică; întrucât domnul Albán se afla în arest la sediul SEBIN; întrucât autoritățile venezuelene trebuie să dea socoteală, având în vedere locul unde se afla acesta;

E.  întrucât, la 13 octombrie 2018, laureatul Premiului Saharov pe 2017, Lorent Saleh, a fost eliberat, condus direct la aeroport și expulzat imediat în Spania, în exil forțat; întrucât, timp de patru ani, acesta a fost închisoare, unde a suferit torturi oribile și a fost reținut fără proces, iar audierile sale judiciare au fost amânate de cel puțin 53 de ori; întrucât mărturiile sale atestă tratamentele crude și inumane aplicate deținuților politici în Venezuela;

F.  întrucât peste două sute de prizonieri politici se află, în continuare, în închisorile din Venezuela; întrucât lui Juan Recasens, membru al Adunării Naționale, nu i se permite nicio formă de comunicare, imunitatea politică a acestuia fiind încălcată în mod permanent și ilegal;

G.  întrucât fostul președinte al Adunării Naționale, laureat al Premiului Saharov în 2017, Julio Borges, fostul procuror general, Luisa Ortega Diaz, și fostul procuror al Ministerului Public al Venezuelei, Zair Rodriguez, sunt acuzați, fără temei, de implicare într-un complot pentru asasinarea președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro; întrucât autoritățile venezuelene au emis, prin Interpol, mandate internațional de arestare a acestora;

H.  întrucât în Venezuela există un climat de violență în creștere și de impunitate totală, din cauza faptului că autoritățile nu îi trag la răspundere pe autorii unor încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv crime, utilizarea forței excesive împotriva demonstranților, detenții arbitrare, acte de tortură și alte tratamente degradante și inumane și violență infracțională;

I.  întrucât, la 8 februarie 2018, procurorul Curții Penale Internaționale a deschis o anchetă preliminară cu privire la situația din Venezuela; întrucât, la 27 septembrie 2018, un grup de șase state părți la Statutul de la Roma al CPI (Argentina, Canada, Columbia, Chile, Paraguay și Peru) au solicitat procurorului să inițieze o anchetă privind crimele împotriva umanității comise pe teritoriul Venezuelei; întrucât Franța și Costa Rica au susținut, de asemenea, solicitările de a efectua aceste anchete; întrucât aceasta a constituit prima sesizare a unui grup de state părți cu privire la o situație de pe teritoriul unui alt stat parte;

J.  întrucât, la 13 noiembrie 2017, Consiliul a decis să impună Venezuelei un embargo în ceea ce privește armele și materialele conexe care ar putea fi utilizate în represiuni interne; întrucât, la 22 ianuarie 2018, Consiliul a decis în unanimitate să impună sancțiuni împotriva a șapte cetățeni venezueleni care dețin funcții oficiale, sub forma unor măsuri restrictive, cum ar fi interdicția de călătorie și înghețarea activelor, ca reacție la nerespectarea principiilor democratice; întrucât, la 25 iunie 2018, aceste sancțiuni au fost extinse la alți 11 oficiali din Venezuela;

K.  întrucât UE și alte organisme democratice nu au recunoscut nici alegerile prezidențiale, nici alegerile pentru Adunarea Națională Constituantă, nici autoritățile instituite prin aceste procese nelegitime;

L.  întrucât concluziile reuniunii Consiliului Afaceri Externe din 15 octombrie 2018 au inclus o referire la o soluție politică la criza actuală, prin explorarea posibilității de a institui un grup de contact care să faciliteze un proces politic;

M.  întrucât două încercări de stabilire a unui dialog național între guvern și opoziție, intermediat de Vatican și de mediatori internaționali, pentru găsirea unei căi de ieșire din criză, au eșuat din cauza lipsei de seriozitate a autorităților venezuelene, care s-au axat exclusiv pe încercarea de a câștiga timp și de a obține recunoaștere internațională,

1.  prezintă sincere condoleanțe familiei și prietenilor lui Fernando Albán; condamnă, în acest sens, infracțiunile comise de autoritățile venezuelene și solicită realizarea imediată a unei anchete independente privind guvernul în acest caz, inclusiv o autopsie realizată de o echipă internațională independentă de expertiză criminalistică;

2.  reamintește eșecul clar a două tentative anterioare de a găsi o soluție politică la criza din Venezuela, care au avut loc în Republica Dominicană și care au fost mediate de Vatican și realizate prin intermediul dialogului politic național; reamintește, în această privință, că rolul medierii internaționale sau al unui grup de facilitare a contactului trebuie să fie nepărtinitor și acceptat de ambele părți;

3.  solicită UE, respectiv Consiliului și VP/ÎR, să se asigure că orice măsuri suplimentare în favoarea unei soluții politice vor include următoarele cereri nenegociabile: eliberarea imediată a tuturor deținuților politici și încetarea torturii, a relelor tratamente și a hărțuirii oponenților politici și a activiștilor pentru drepturile omului; un nou Consiliu Electoral Național independent, ales de Adunarea Națională; organizarea de alegeri libere și corecte, în conformitate cu standardele internaționale, pentru un proces credibil care să respecte pluralismul politic, în prezența unor observatori internaționali democratici; recunoașterea competenței Adunării Naționale legitime și dizolvarea Adunării Naționale Constituante;

4.  susține întru totul anchetele CPI cu privire la crimele și actele de represiune la scară largă comise de regimul venezuelean; îndeamnă UE să adere la inițiativa statelor părți la CPI pentru investigarea crimelor comise împotriva umanității de către guvernul venezuelean, pe teritoriul Venezuelei, în vederea tragerii la răspundere a persoanelor responsabile;

5.  salută impunerea rapidă de către UE a unor sancțiuni specifice și reversibile suplimentare, care nu vor cauza prejudicii populației venezuelene, pentru desfășurarea alegerilor de la 20 mai 2018, care au fost nelegitime și nerecunoscute la nivel internațional; solicită înăsprirea acestor sancțiuni în cazul în care situația drepturilor omului și a democrației în această țară continuă să se deterioreze;

6.  felicită guvernul columbian pentru reacția sa promptă și pentru sprijinul pe care l-a oferit tuturor venezuelenilor care au intrat în țară; salută, de asemenea, eforturile depuse de Brazilia și de alte țări din regiune, în special Peru, organizațiile regionale și internaționale, entitățile publice și private, Biserica Catolică și cetățenii obișnuiți din întreaga regiune, ajutorul lor activ și solidaritatea pe care au arătat-o față de refugiații și migranții din Venezuela fiind demne de laudă; invită statele membre UE care se confruntă cu afluxul de venezueleni să le ofere acces la serviciile de bază și să le acorde un statut de protecție temporară;

7.  reiterează constatările foarte îngrijorătoare ale misiunii sale din iunie 2018 la frontierele terestre ale Columbiei și Braziliei cu Venezuela; își reiterează apelul adresat autorităților din Venezuela de a permite de urgență acordarea de ajutor umanitar nestingherit către această țară pentru a preveni agravarea crizei umanitare și a crizei sănătății publice;

8.  invită Consiliul și VP/ÎR să mobilizeze mai multe fonduri și mai multă asistență în coordonare cu Eduardo Stein, numit recent Reprezentant special comun al Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) și al Organizației Internaționale pentru Migrație a ONU (OIM) pentru refugiații și migranții venezueleni din regiune;

9.  reamintește că Interpol este organizația de cooperare internațională polițienească dedicată în principal combaterii criminalității internaționale; solicită Interpol să nu dea curs cererilor guvernului venezuelean împotriva dlui Borges, dnei Ortega Diaz și dlui Mundaray Rodriguez, având în vedere faptul că acuzațiile sunt complet nefondate și motivate pe criterii pur politice;

10.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernului și Adunării Naționale a Republicii Bolivariene a Venezuelei, guvernelor și parlamentelor Republicii Columbia, Republicii Federative a Braziliei și Republicii Peru, Adunării Parlamentare Euro-Latinoamericane, Secretarului General al Organizației Statelor Americane și Grupului de la Lima.

 

 

(1)

JO C 285, 29.8.2017, p. 145.

(2)

JO C 294, 12.8.2016, p. 21.

(3)

JO C 316, 30.8.2016, p. 190.

(4)

JO C 86, 6.3.2018, p. 101.

(5)

JO C 298, 23.8.2018, p. 137.

(6)

Texte adoptate, P8_TA(2018)0041.

(7)

Texte adoptate, P8_TA(2018)0199.

(8)

Texte adoptate, P8_TA(2018)0313.

Ultima actualizare: 24 octombrie 2018Notă juridică