Postopek : 2018/2891(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0351/2018

Predložena besedila :

B8-0351/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0436

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 337kWORD 53k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0351/2018
22.10.2018
PE624.206v01-00
 
B8-0351/2018

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o razmerah v Venezueli (2018/2891(RSP))


Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas, Anders Sellström v imenu skupine PPE

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Venezueli (2018/2891(RSP))  
B8-0351/2018

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Venezueli, zlasti tistih z dne 27. februarja 2014 o razmerah v Venezueli(1), z dne 18. decembra 2014 o preganjanju demokratične opozicije v Venezueli(2), z dne 12. marca 2015 o razmerah v Venezueli(3), z dne 8. junija 2016 o razmerah v Venezueli(4), z dne 27. aprila 2017 o razmerah v Venezueli(5), z dne 8. februarja 2018 o razmerah v Venezueli(6), z dne 3. maja 2018 o volitvah v Venezueli(7) in z dne 5. julija 2018 o migracijski krizi in humanitarnih razmerah v Venezueli(8),

–  ob upoštevanju Splošne deklaracije človekovih pravic iz leta 1948,

–  ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah,

–  ob upoštevanju Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah,

–  ob upoštevanju Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča,

–  ob upoštevanju izjave tožilke Mednarodnega kazenskega sodišča Fatue Bensuda z dne 8. februarja 2018 o začetku predhodnih preiskav razmer v Venezueli ter z dne 27. septembra 2018 o zaprosilu skupine šestih držav pogodbenic v zvezi z razmerami v Venezueli,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta za zunanje zadeve z dne 15. oktobra 2018,

–  ob upoštevanju izjave podpredsednice Evropske komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko z dne 9. oktobra 2018 o smrti občinskega svetnika Fernanda Albána v Venezueli,

–  ob upoštevanju izjave svojega Odbora za zunanje zadeve in pododbora za človekove pravice z dne 10. oktobra 2018 o smrti Fernanda Albána,

–  ob upoštevanju poročila svoje misije, ki je bila osredotočena na migracijsko krizo in humanitarne razmere v Venezueli in na njenih kopenskih mejah s Kolumbijo in Brazilijo,

–  ob upoštevanju sklepa o podelitvi nagrade Saharova za leto 2017 demokratični opoziciji in političnim zapornikom v Venezueli,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker se stanje na področju človekovih pravic, demokracije in pravne države v Venezueli še naprej resno slabša; ker se Venezuela zaradi politične krize sooča z doslej največjo socialno, gospodarsko in humanitarno krizo, ki je posledica politične krize in je povzročila ogromno število smrtnih žrtev in približno 2,3 milijona migrantov in beguncev;

B.  ker je revščina prizadela 87 % prebivalcev Venezuele, v skrajni revščini pa živi 61,2 % ljudi; ker se je stopnja umrljivosti mater povečala za 60 %, umrljivost dojenčkov pa za 30 %;

C.  ker se venezuelska vlada kljub pripravljenosti mednarodne skupnosti žal še naprej upira odkritemu sprejemanju in sodelovanju pri razdeljevanju mednarodne pomoči;

D.  ker je bil venezuelski opozicijski politik Fernando Albán 8. oktobra 2018 domnevno mučen in umorjen v prostorih venezuelske obveščevalne službe (SEBIN) oziroma venezuelske politične policije; ker so organi kljub pozivom OZN in EU zavrnili neodvisno preiskavo vzroka smrti, vključno z obdukcijo, ki bi jo opravila mednarodna neodvisna forenzična ekipa; ker je bil Fernando Albán v priporu v prostorih nacionalne obveščevalne službe; ker so venezuelski organi zato odgovorni za to, kje se je nahajal;

E.  ker je bil dobitnik nagrade Saharova za leto 2017 Lorent Saleh 13. oktobra 2018 izpuščen, odpeljan naravnost na letališče in takoj prisilno izgnan v Španijo; ker je bil v zaporu, kjer je bil žrtev grozljivega mučenja, štiri leta brez sojenja, njegova sodna zaslišanja pa so bila vsaj 53-krat odložena; ker njegovo pričanje potrjuje kruto in nečloveško ravnanje s političnimi zaporniki v Venezueli;

F.  ker v Venezueli v zaporu ostaja več kot dvesto političnih zapornikov; ker član narodne skupščine Juan Recasens še vedno nima stikov z zunanjim svetom, njegova politična imuniteta pa se trajno in nezakonito krši;

G.  ker so nekdanji predsednik narodne skupščine in dobitnik nagrade Saharova za leto 2017 Julio Borges, nekdanja generalna tožilka Luisa Ortega Diaz in nekdanji državni tožilec Zair Mundaray Rodriguez neutemeljeno obtoženi vpletenosti v načrtovan poskus umora predsednika Venezuele Nicolása Madura; ker so venezuelski organi za vse tri prek Interpola izdali mednarodne naloge za prijetje;

H.  ker sta nasilje in popolna nekaznovanost v Venezueli vse pogostejša, saj organi niso poskrbeli, da bi bili storilci hudih kršitev človekovih pravic, ki vključujejo umore, čezmerno uporabo sile proti protestnikom, samovoljno pridržanje, mučenje ter drugo ponižujoče in nečloveško ravnanje, kaznovani, prav tako pa so v porastu nasilna kazniva dejanja;

I.  ker je tožilka Mednarodnega kazenskega sodišča 8. februarja 2018 sprožila predhodno preiskavo razmer v Venezueli; ker je 27. septembra 2018 skupina šestih držav pogodbenic Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča (Argentina, Kanada, Kolumbija, Čile, Paragvaj in Peru) zahtevala, da tožilka sproži preiskavo hudodelstev zoper človečnost, storjenih na ozemlju Venezuele; ker sta Francija in Kostarika prav tako podprli pozive po teh preiskavah; ker je to prvo zaprosilo skupine držav pogodbenic v zvezi z razmerami na ozemlju druge države pogodbenice;

J.  ker je 13. novembra 2017 Svet sklenil uvesti embargo na izvoz orožja v Venezuelo in prepoved za sorodni material, ki bi ga bilo mogoče uporabiti za notranjo represijo; ker je 22. januarja 2018 soglasno sklenil, da bo zaradi nespoštovanja demokratičnih načel sedmim venezuelskim posameznikom, ki zasedajo uradne položaje, naložil restriktivne sankcije, kot sta prepoved potovanja in zamrznitev premoženja; ker od 25. junija 2018 sankcije veljajo za dodatnih 11 venezuelskih uradnikov;

K.  ker EU skupaj z drugimi demokratičnimi institucijami ni priznala niti predsedniških volitev niti volitev v narodno ustavodajno skupščino in niti oblasti, ki je bila vzpostavljena s tema nezakonitima postopkoma;

L.  ker sklepi seje Sveta za zunanje zadeve z dne 15. oktobra 2018 vsebujejo sklicevanje na politično rešitev sedanje krize z raziskovanjem možnosti ustanovitve kontaktne skupine za olajšanje političnega procesa;

M.  ker sta bila dva poskusa vzpostavitve nacionalnega dialoga med vlado in opozicijo, ki so ju omogočili Vatikan in mednarodni mediatorji, da bi našli izhod iz krize, neuspešna zaradi nezadostne resnosti venezuelskih organov, ki so se osredotočali izključno na pridobitev časa in mednarodnega priznanja;

1.  izreka sožalje družini in prijateljem Fernanda Albána; v zvezi s tem obsoja kazniva dejanja, ki so jih storili venezuelski organi, in v tem posebnem primeru poziva k takojšnji neodvisni preiskavi vlade, vključno z mednarodno obdukcijo, ki bi jo opravila neodvisna forenzična ekipa;

2.  želi spomniti, da sta dva prejšnja poskusa, namenjena iskanju politične rešitve krize v Venezueli z mediacijo z Vatikanom in prek nacionalnega političnega dialoga, ki je potekal v Dominikanski republiki, očitno propadla; v zvezi s tem opozarja, da mora biti vloga skupine za mednarodno mediacijo ali kontaktne skupine nepristranska in jo morata sprejeti obe strani;

3.  poziva EU, in sicer Svet in podpredsednico Evropske komisije/visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, naj zagotovita, da bodo vsi nadaljnji ukrepi za dosego politične rešitve vključevali naslednje nepreklicne zahteve: takojšnja izpustitev vseh političnih zapornikov in odprava mučenja, slabega ravnanja in nadlegovanja političnih nasprotnikov in borcev za človekove pravice; nov neodvisni državni volilni svet, ki ga izvoli narodna skupščina; izvedba svobodnih in poštenih volitev v skladu z mednarodnimi standardi za verodostojen proces, pri katerem se spoštuje politični pluralizem, ob prisotnosti demokratičnih mednarodnih opazovalcev; priznanje pooblastila zakonite narodne skupščine in razpustitev narodne ustavodajne skupščine;

4.  popolnoma podpira preiskave Mednarodnega kazenskega sodišča v zvezi s številnimi zločini in represivnimi dejanji, ki jih je zagrešil venezuelski režim; poziva EU, naj se pridruži pobudi držav pogodbenic Mednarodnega kazenskega sodišča za preiskovanje zločinov proti človeštvu, ki jih je storila venezuelska vlada na ozemlju Venezuele, da bi ta odgovarjala za svoja dejanja;

5.  pozdravlja uvedbo dodatnih ciljno usmerjenih in povratnih sankcij, ki jih je hitro uvedla EU in ne bodo škodovale venezuelskemu prebivalstvu, za izvedbo volitev 20. maja 2018, ki so bile nezakonite in niso mednarodno priznane; poziva, naj se te sankcije okrepijo, če se razmere na področju človekovih pravic in demokracije v državi še naprej slabšajo;

6.  izraža pohvalo kolumbijski vladi za hiter odziv in podporo, ki jo je ponudila vsem Venezuelcem, ki so vstopili v državo; pohvalo izreka tudi Braziliji in drugim državam v regiji, zlasti Peruju, ter regionalnim in mednarodnim organizacijam, zasebnim in javnim institucijam, katoliški cerkvi ter običajnim državljanom v vsej regiji, saj so dejavno pomagali in izkazali solidarnost z venezuelskimi begunci in migranti; poziva države članice EU, ki se soočajo s pritokom Venezuelcev, naj jim zagotovijo dostop do osnovnih storitev in jim podelijo status začasne zaščite;

7.  znova opozarja na zelo zaskrbljujoče ugotovitve svoje misije iz junija 2018 na kopenskih mejah Kolumbije in Brazilije z Venezuelo; ponovno poziva venezuelske organe, naj čim prej dovolijo neoviran dostop humanitarne pomoči v državo, da bi preprečili zaostritev humanitarne in javnozdravstvene krize;

8.  poziva Svet in podpredsednico Evropske komisije/visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, naj zagotovita več sredstev in pomoč pri usklajevanju z Eduardom Steinom, nedavno imenovanim skupnim posebnim predstavnikom Urada visokega komisarja Združenih narodov za begunce (UNHCR) in Mednarodne organizacije za migracije (IOM) za venezuelske begunce in migrante v regiji;

9.  opominja, da je Interpol mednarodna policijska organizacija, namenjena zlasti boju proti mednarodnemu kriminalu; poziva Interpol, naj ne obravnava zahtev venezuelske vlade v zvezi z Juliom Borgesom, Luiso Ortega Diaz in Zairom Mundarayem Rodriguezom, saj so obtožbe popolnoma neutemeljene in izključno politično motivirane;

10.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladi in narodni skupščini Bolivarske republike Venezuele, vladam in parlamentom Republike Kolumbije, Federativne republike Brazilije in Republike Peru, Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini, generalnemu sekretarju Organizacije ameriških držav in skupini iz Lime.

(1)

UL C 285, 29.8.2017, str. 145.

(2)

UL C 294, 12.8.2016, str. 21.

(3)

UL C 316, 30.8.2016, str. 190.

(4)

UL C 86, 6.3.2018, str. 101.

(5)

UL C 298, 23.8.2018, str. 137.

(6)

Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0041.

(7)

Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0199.

(8)

Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0313.

Zadnja posodobitev: 24. oktober 2018Pravno obvestilo