PROJEKT REZOLUCJI
PDF 320kWORD 47k
30.8.2018
PE624.060v01-00
 
B8-0356/2018

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie zastosowania kary śmierci wobec Isray Al-Ghomghami w Arabii Saudyjskiej


Dominique Bilde, Jean‑Luc Schaffhauser

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie zastosowania kary śmierci wobec Isray Al-Ghomghami w Arabii Saudyjskiej  
B8‑0356/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 6 Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej Diplomatic Courier w 2017 r. Arabia Saudyjska wykonała 17 % wyroków śmierci wydanych przez państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych, co odpowiada 146 egzekucjom, nie licząc 65 egzekucji wykonanych w tym kraju od dnia 1 stycznia 2018 r., oraz że 47 % tych wyroków śmierci nie dotyczyło zabójstw;

B.  mając na uwadze, że w Arabii Saudyjskiej toczy się proces przeciwko szyickiej aktywistce Israrze Al-Ghomghami oraz pięciu innym aktywistom, i że prokurator generalny zażądał dla nich kary śmierci;

1.  jest poważnie zaniepokojony żądaniem prokuratora wobec Isray Al-Ghomghami i pięciu innych aktywistów, o którym mowa w motywie B;

2.  przypomina, że zgodnie z art. 6 Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych wyrok śmierci powinien być zastrzeżony dla „najcięższych zbrodni”;

3.  zwraca się do Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz do Komisji o zdecydowanie potępienie procesu sądowego wszczętego przeciwko Israrze Al-Ghomghami i wyżej wymienionym aktywistom, w tym ich ewentualnego skazania na śmierć.

Ostatnia aktualizacja: 19 września 2018Informacja prawna