PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 240kWORD 47k
5.9.2018
PE624.061v01-00
 
B8-0357/2018

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o široj uporabi biorazgradive plastike u poljoprivredi


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o široj uporabi biorazgradive plastike u poljoprivredi  
B8-0357/2018

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da se u EU-u godišnje proizvede 25,8 milijuna tona plastičnog otpada, no da se manje od 30 % te količine prikupi za recikliranje;

B.  budući da plastični otpad ima osobito razoran učinak na morske ekosustave i da je udio plastike u morskom otpadu veći od 80 %;

C.  budući da biorazgradiva plastika može doprinijeti prelasku na kružno gospodarstvo;

D.  budući da biorazgradive malč folije imaju potencijal da postanu održiva tehnologija u sustavima poljoprivredne proizvodnje;

E.  budući da je potrebno provesti dodatna ispitivanja u različitim terenskim uvjetima kako bi se točno odredila stopa i stupanj biorazgradnje proizvoda od malča koji se prodaju kao biorazgradivi;

1.  poziva Komisiju da sastavi popis korisnih proizvoda koji se sastoje od biorazgradive plastike i načina njihove primjene te da usto navede jasno utvrđene kriterije;

2.  apelira na nacionalna, lokalna i regionalne tijela da preuzmu veću ulogu u promicanju te poticanju primjene obrazaca održive i kružne potrošnje utemeljenih na intenzivnim istraživanjima i inovacijama u području bioplastike;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

 

Posljednje ažuriranje: 19. rujna 2018.Pravna napomena