Postupak : 2018/2752(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0361/2018

Podneseni tekstovi :

B8-0361/2018

Rasprave :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Glasovanja :

PV 12/09/2018 - 6.8
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0341

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 272kWORD 53k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0308/2018
5.9.2018
PE624.070v01-00
 
B8-0361/2018

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o autonomnim oružanim sustavima  (2018/2752(RSP))


Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Nikolaos Chountis, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a

Rezolucija Europskog parlamenta o autonomnim oružanim sustavima  (2018/2752(RSP))  
B8-0361/2018

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju studiju od 3. svibnja 2013. naslovljenu „Utjecaj upotrebe bespilotnih letjelica i robota bez posade u ratovanju na ljudska pravaˮ,

–  uzimajući u obzir svoja razna stajališta, preporuke i rezolucije u kojima poziva na zabranu autonomnih oružanih sustava, kao što je mandat za početak pregovora usvojen na plenarnoj sjednici 13. ožujka 2018. u cilju donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Europskog programa industrijskog razvoja u području obrane, rezolucija od 13. prosinca 2017. o godišnjem izvješću o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2016. godinu i politici Europske unije u tom području(1), preporuka Vijeću od 7. srpnja 2016. o 71. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda(2) i rezolucija od 27. veljače 2014. o upotrebi naoružanih bespilotnih letjelica(3),

–  uzimajući u obzir izvješće posebnog izvjestitelja UN-a za izvansudska, prijeka ili proizvoljna pogubljenja Christofa Heynsa od 9. travnja 2013. (UN A/HRC/23/4),

–  uzimajući u obzir izjave EU-a o smrtonosnim autonomnim oružanim sustavima (LAWS) upućene skupini vladinih stručnjaka stranaka Konvencije o određenom konvencionalnom oružju u Ženevi, na sastancima od 13. – 17. studenog 2017.(4), 9. – 13. travnja 2018.(5) i 27. – 31. kolovoza 2018.(6),

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 31. svibnja 2017.(7) u kojem se poziva na usvajanje pristupa u skladu s kojim umjetnom inteligencijom upravljaju ljudi te na zabranu autonomnog oružja;

–  uzimajući u obzir doprinose(8) koje je više država, uključujući države članice EU-a, dalo uoči sastanaka skupine vladinih stručnjaka održanih 2017. i 2018.,

–  uzimajući u obzir otvoreno pismo iz lipnja 2015.(9) koje je potpisalo više od 3 000 istraživača u području umjetne inteligencije i robotike i pismo od 21. kolovoza 2017.(10) koje je potpisalo 116 osnivača vodećih kompanija u području umjetne inteligencije i robotike,

–  uzimajući u obzir izjave Međunarodnog odbora Crvenog križa(11) i inicijative civilnog društva, kao što je kampanja protiv robota- ubojica(12), koju podržava 70 organizacija u 30 zemalja, uključujući organizacije Human Rights Watch, Article 36 i Amnesty International,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da neke zemlje i industrije navodno razvijaju oružane sustave s raznim autonomnim funkcijama;

B.  budući da smrtonosni autonomni oružani sustavi (LAWS) imaju potencijal da iz temelja promijene ratovanje, dramatično povećaju brzinu i učestalost neprijateljskih vojnih interakcija i potaknu dosad neviđenu utrku u naoružanju;

C.  budući da upotreba smrtonosnih autonomnih oružanih sustava za sobom povlači temeljna etička i pravna pitanja o ljudskoj kontroli, posebice kada je riječ o ključnim funkcijama kao što su izbor mete i napad;

D.  budući da upotreba smrtonosnih autonomnih oružanih sustava isto tako otvara ključna pitanja o primjenjivosti međunarodnog prava o ljudskim pravima, međunarodnog humanitarnog prava i europskih standarda i vrijednosti kada je riječ o budućim vojnim aktivnostima;

E.  budući da je u kolovozu 2017. godine 116 osnivača vodećih kompanija u području robotike i umjetne inteligencije poslalo otvoreno pismo Konvenciji Ujedinjenih naroda o konvencionalnom oružju u kojem pozivaju vlade da „spriječe utrku u naoružanju takvim oružjem” i „da izbjegnu destabilizirajuće učinke tih tehnologija”; budući da je u tom pismu navedeno i da „postoji opasnost da će smrtonosno autonomno oružje biti treća revolucija u ratovanju” koja će „omogućiti oružane sukobe razmjera većih nego ikada, vođene brzinom koju ljudi ne mogu pojmiti”;

1.  ističe da je potrebno hitno djelovati kako bi se spriječilo širenje smrtonosnih autonomnih oružanih sustava; naglašava da zajedničko djelovanje na razini EU-a može ojačati položaj EU-a kao pružatelja sigurnosti zahvaljujući utjecaju na taj ključan vojno-sigurnosni izazov;

2.  poziva potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, države članice i Vijeće da hitno izrade i donesu zajedničko stajalište o autonomnim oružanim sustavima kojim će se zajamčiti ljudska kontrola nad ključnim funkcijama tijekom korištenja; izražava žaljenje zbog toga što na sastanku skupine vladinih stručnjaka stranaka Konvencije o određenom konvencionalnom oružju o smrtonosnim autonomnim oružanim sustavima održanom u Ženevi od 27. do 31. kolovoza 2018. nije donesena jasna izjava o potpunoj zabrani autonomnog oružja;

3.  izražava duboko žaljenje zbog toga što neke države članice, kao što su Francuska i Njemačka, ne podupiru i ne pokušavaju ostvariti strogu i potpunu zabranu autonomnog oružja;

4.  apelira na potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, države članice i Vijeće da rade na međunarodnoj zabrani oružanih sustava u kojima ne postoji stvarna ljudska kontrola nad ključnim funkcijama odabira mete i napada, što je Parlament zatražio u više navrata; ističe da je ključno i sprečavanje istraživanja, razvoja i proizvodnje oružanih sustava koji isključuju ljudsku kontrolu, posebice u ključnim funkcijama kao što su odabir mete i pokretanje napada;

5.  podsjeća na svoje stajalište od 13. ožujka 2018. o Uredbi o Europskom programu industrijskog razvoja u području obrane, posebno o njezinom članku 6. (prihvatljiva djelovanja), te ističe da je spreman zauzeti slično stajalište u kontekstu budućeg programa za istraživanja u području obrane, programa industrijskog razvoja u području obrane i ostalih relevantnih značajki Europskog fonda za obranu nakon 2020.;

6.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Europskoj službi za vanjsko djelovanje, Komisiji, vladama i parlamentima država članica.

(1)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0494

(2)

SL C 101, 16.3.2018, str. 166.

(3)

SL C 285, 29.8.2017, str. 110.

(4)

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35508/convention-certain-conventional-weapons-eu-statement-lethal-autonomous-weapons-systems-laws_en

(5)

http://reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/ccw/2018/gge/statements/9April_EU.pdf

(6)

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/49820/convention-certain-conventional-weapons-group-governmental-experts-lethal-autonomous-weapons_en

(7)

https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/press-releases/artificial-intelligence-europe-needs-take-human-command-approach-says-eesc

(8)

https://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/F027DAA4966EB9C7C12580CD0039D7B5

(9)

https://futureoflife.org/open-letter-autonomous-weapons/

(10)

https://www.cse.unsw.edu.au/~tw/ciair//open.pdf

(11)

https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/42010361723DC854C1258264005C3A7D/$file/CCW_GGE.1_2018_WP.5+ICRC+final.pdf

(12)

https://www.stopkillerrobots.org/wp-content/uploads/2018/03/KRC_Briefing_CCWApr2018.pdf

Posljednje ažuriranje: 7. rujna 2018.Pravna napomena