Postupak : 2018/2752(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0362/2018

Podneseni tekstovi :

B8-0362/2018

Rasprave :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Glasovanja :

PV 12/09/2018 - 6.8
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0341

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 273kWORD 53k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0308/2018
5.9.2018
PE624.071v01-00
 
B8-0362/2018

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o autonomnim oružanim sustavima (2018/2752(RSP))


Ana Gomes, Arne Lietz, Clare Moody, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein u ime Kluba zastupnika S&D-a

Rezolucija Europskog parlamenta  o autonomnim oružanim sustavima (2018/2752(RSP))  
B8-0362/2018

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 21. i članak 21. stavak 2. točku (c) glave V. Ugovora o Europskoj uniji (UEU),

–  uzimajući u obzir Martensovu klauzulu iz Dopunskog protokola I. iz 1977. godine uz Ženevske konvencije,

–  uzimajući u obzir dio IV. Programa UN-a za razoružanje 2018. naslovljen „Osiguravanje naše zajedničke budućnosti”(1),

–  uzimajući u obzir svoju Zakonodavnu rezoluciju od 3. srpnja 2018. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Europskog programa industrijskog razvoja u području obrane(2), svoju Rezoluciju od 13. Prosinca 2017. godine o godišnjem izvješću o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2016.(3) i politici Europske unije u tom području te svoju Rezoluciju od 27. veljače 2014. o upotrebi naoružanih bespilotnih letjelica(4),

–  uzimajući u obzir svoju Preporuku Vijeću od 5. srpnja 2018. o 73. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda(5),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 16. veljače 2017. s preporukama Komisiji o pravilima građanskog prava o robotici(6),

–  uzimajući u obzir svoju studiju iz 2013. godine naslovljenu „Utjecaj upotrebe bespilotnih letjelica i robota bez posade u ratovanju na ljudska pravaˮ i svoju studiju iz 2017. godine pod naslovom „Prema zajedničkom stajalištu EU-a o uporabi naoružanih bespilotnih letjelica,

–  uzimajući u obzir izjave EU-a o smrtonosnim autonomnim oružanim sustavima (LAWS) dane pred Skupinom vladinih stručnjaka stranaka Konvencije o određenom konvencionalnom oružju u Ženevi, na sastancima od 9. – 13. travnja 2018.(7) i 27. – 31. kolovoza 2018.(8), kao i u sklopu sažetka rasprava na tim sastancima,

–  uzimajući u obzir Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 31. svibnja 2017. o umjetnoj inteligenciji(9) u kojem se poziva na zabranu autonomnog oružja,

–  uzimajući u obzir otvoreno pismo od 28. srpnja 2015. o umjetnoj inteligenciji(10), koje je potpisalo od više od 3900 istraživača iz domene umjetne inteligencije i robotike kako bi zatražili zabranu ofenzivnog autonomnog oružja bez smislene ljudske kontrole, otvoreno pismo od 21. kolovoza 2017. (11), koje je potpisalo 116 osnivača poduzeća u domeni robotike i umjetne inteligencije iz 26 zemalja kako bi pozvali na sprečavanje utrke za naoružanjem smrtonosnim autonomnim oružanim sustavima te peticiju za globalnu zabranu smrtonosnog autonomnog oružja „Lethal Autonomous Weapons Pledge”, koju je potpisalo 240 organizacija i 3049 osoba, obvezujući se tako da nikada neće sudjelovati u razvoju, proizvodnji, trgovini ili uporabi smrtonosnog autonomnog oružja niti ih podupirati(12),

–  uzimajući u obzir izjave Međunarodnog odbora Crvenog križa i inicijative civilnog društva, kao što je kampanja protiv robota- ubojica, koju podržava 70 organizacija u 30 zemalja, uključujući organizacije Human Rights Watch, Article 36, PAX i Amnesty International,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da se politike i djelovanje EU-a temelje na načelima ljudskih prava, poštovanju ljudskog dostojanstva, načelima Povelje UN-a i međunarodnog prava; budući da se ta načela trebaju primjenjivati kako bi se očuvao mir, spriječili sukobi i povećala međunarodna sigurnost;

B.  budući da nove tehnologije koje nisu obuhvaćene međunarodnim pravom treba ocijeniti u kontekstu načela čovječnosti i općeljudske savjesti;

C.  budući da sloboda odlučivanja i mogućnost oduzimanja ljudskog života kojom bi strojevi raspolagali sa sobom povlače i brojne pravne, etičke i moralne dileme; budući da strojevi i roboti ne mogu poput ljudi donositi odluke koje uključuju pravna načela razlikovanja, proporcionalnosti i mjere opreza;

D.  budući da potencijalna uporaba smrtonosnih autonomnih oružanih sustava dovodi u pitanje primjenjivost i poštovanje međunarodnih ljudskih prava i humanitarnog prava; budući da bi ljudi trebali zadržati kontrolu nad oružjem i odgovornost kada je riječ o primjeni smrtonosne sile te donošenju odluka koje se tiču života i smrti;

E.  budući da je Europski parlament u više navrata pozvao na hitan razvoj i donošenje zajedničkog stajališta o autonomnim oružanim sustavima, na zabranu razvoja, proizvodnje i uporabe potpuno autonomnog oružja kojim bi se omogućili napadi bez smislene ljudske kontrole kao i na početak konkretnih pregovora o njihovoj zabrani;

F.  budući da sve veći broj država zahtijeva preventivnu zabranu autonomnih oružanih sustava te uvođenje moratorija na uporabu i proizvodnju tih autonomnih sustava;

G.  budući da znanstvenici, inženjeri, istraživači i poduzetnici u domeni robotike i umjetne inteligencije dižu svoj glas protiv utrke u razvoju oružja koje se temelji na tehnologiji umjetne inteligencije te upozoravaju na opasnosti koje predstavlja primjena umjetne inteligencije i autonomnih sustava u naoružanju;

1.  podsjeća na to da je cilj EU-a biti svjetski akter u promicanju mira te poziva na širenje njegove uloge u globalnom razoružanju i neširenju nuklearnog oružja; poziva i na to da se njegove aktivnosti i politike usmjere na održavanje međunarodnog mira i sigurnosti te da se osigura poštovanje međunarodnog humanitarnog prava i prava o ljudskim pravima te zaštita civila i civilnih infrastruktura;

2.  naglašava da je potrebno usvojiti međunarodno usuglašenu radnu definiciju smrtonosnih autonomnih oružanih sustava te poziva potpredsjednicu Komisije / Visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, države članice i Europsko vijeće da prije održavanja sastanka stranaka Konvencije o određenom konvencionalnom oružju u studenom 2018. godine donesu zajedničko stajalište o autonomnim oružanim sustavima kojim bi se zajamčila smislena ljudska kontrola nad ključnim funkcijama oružanih sustava, između ostalog, i tijekom njihove implementacije; zahtijeva početak međunarodnih pregovora u cilju donošenja pravno obvezujućeg instrumenta kojim bi se zabranilo potpuno autonomno oružje;

3.  ponovno potvrđuje svoju potporu naporima koje u domeni smrtonosnih autonomnih oružanih sustava ulaže Skupina vladinih stručnjaka stranaka Konvencije o određenom konvencionalnom oružju, koja do daljnjeg ostaje relevantan međunarodni forum za raspravu i pregovore o društvenim, etičkim i pravnim izazovima koje predstavljaju autonomni oružani sustavi; podupire UN u poticanju dijaloga među državama članicama, istraživačima, akademicima, humanitarnim subjektima civilnog društva i privatnim sektorom kako bi se razvili inkluzivni procesi donošenja politika usmjerenih na donošenje novih međunarodnih odredbi s ciljem sprečavanja razvoja, uporabe i širenja smrtonosnih autonomnih oružanih sustava; poziva na intenziviranje svih postojećih multilateralnih napora kako tehnološki razvoj i nove metode ratovanja ne bi izišle iz postojećih normativnih i regulatornih okvira;

4.  podsjeća na svoje stajalište o zabrani razvoja, proizvodnje i uporabe potpuno autonomnog oružja kojim se omogućuju napadi bez smislene ljudske kontrole;

5.  ističe da proizvodi ili tehnologije čija su uporaba, razvoj ili proizvodnja zabranjeni međunarodnim pravom nisu prihvatljivi za financiranje u okviru Europskog programa industrijskog razvoja u području obrane; naglašava da je sve dok se ne donese pravno obvezujući međunarodni instrument potrebno preventivno zabraniti istraživanja obrambenih proizvoda i tehnologija posebno izrađenih za provođenje smrtonosnih napada bez ljudske kontrole nad odlukama o napadu;

6.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Europskoj službi za vanjsko djelovanje, državama članicama, NATO-u i Ujedinjenim narodima.

(1)

https://front.un-arm.org/documents/SG+disarmament+agenda_1.pdf

(2)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0275.

(3)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0494.

(4)

SL C 285, 29.8.2017., str. 110.

(5)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0312.

(6)

SL C 252, 18.7.2018, str. 239.

(7)

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/43045/group-governmental-experts-convention-certain-conventional-weapons-eu-statement-lethal_en

(8)

https://www.unog.ch/unog/website/assets.nsf/7a4a66408b19932180256ee8003f6114/832392b4e19c9ffec12582f8005948a8/$FILE/2018_GGE%20LAWS%202_6a_European%20Union%201.pdf & https://www.unog.ch/unog/website/assets.nsf/7a4a66408b19932180256ee8003f6114/60b06bbadf2b9c6fc12582f800595491/$FILE/2018_GGE%20LAWS%202_6a_European%20Union%202.pdf

(9)

https://www.eesc.europa.eu/hr/node/53890

(10)

https://futureoflife.org/open-letter-autonomous-weapons/?cn-reloaded=1

(11)

https://www.dropbox.com/s/g4ijcaqq6ivq19d/2017%20Open%20Letter%20to%20the%20United%20Nations%20Convention%20on%20Certain%20Conventional%20Weapons.pdf?dl=0

(12)

https://futureoflife.org/lethal-autonomous-weapons-pledge/

Posljednje ažuriranje: 7. rujna 2018.Pravna napomena