Eljárás : 2018/2752(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0362/2018

Előterjesztett szövegek :

B8-0362/2018

Viták :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Szavazatok :

PV 12/09/2018 - 6.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0341

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 275kWORD 50k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0308/2018
5.9.2018
PE624.071v01-00
 
B8-0362/2018

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

benyújtva az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


az autonóm fegyverrendszerekről (2018/2752(RSP))


Ana Gomes, Arne Lietz, Clare Moody, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein az S&D képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az autonóm fegyverrendszerekről (2018/2752(RSP))  
B8‑0362/2018

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) V. címére, 21. cikkére és 21. cikke (2) bekezdésének c) pontjára,

–  tekintettel a genfi egyezményekhez csatolt 1977. évi 1. jegyzőkönyvben rögzített Martens-záradékra,

–  tekintettel az ENSZ 2018-as leszerelési menetrendjének „Közös jövőnk biztosítása” című IV. részére(1),

–  tekintettel az európai védelmi ipari fejlesztési program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló 2018. július 3-i jogalkotási állásfoglalására(2), az emberi jogok és a demokrácia világbeli helyzetéről szóló, 2016. évi éves jelentésről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról szóló 2017. december 13-i állásfoglalására(3), valamint a katonai robotrepülőgépek használatáról szóló 2014. február 27-i állásfoglalása(4),

–  tekintettel az ENSZ Közgyűlésének 73. ülésszaka kapcsán a Tanácshoz intézett, 2018. július 5-i ajánlására(5),

–  tekintettel 2017. február 16-i állásfoglalására a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a robotikára vonatkozó polgári jogi szabályokról(6),

–  tekintettel „A katonai robotrepülőgépek és a pilóta nélküli robotok háborús bevetésének emberi jogi vonatkozásai” című 2013-as tanulmányára, valamint „A pilóta nélküli felfegyverzett légi járművek bevetésére vonatkozó közös uniós álláspont kialakítása” című 2017-es tanulmányára,

–  tekintettel az EU által az egyes hagyományos fegyverekről szóló egyezmény részes feleinek kormányzati szakértői csoportja előtt, annak 2018. április 9–13-i(7) és április 27–31-i(8), Genfben tartott ülésén a halált okozó autonóm fegyverrendszerekről tett nyilatkozatokra, valamint az említett üléseken folytatott vita összefoglalójára,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság mesterséges intelligenciáról szóló 2017. május 31-i véleményére(9), amely szorgalmazta az autonóm fegyverek betiltását,

–  tekintettel a mesterséges intelligenciáról szóló, több mint 3900 mesterséges intelligenciával és robotikával foglalkozó kutató által aláírt 2015. július 28-i nyílt levélre(10), amely szorgalmazta az érdemi emberi irányítás nélküli autonóm támadófegyverek betiltását, a 26 ország robotikával és mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalatainak 116 alapítója által aláírt 2017. augusztus 21-i nyílt levélre(11), amely szorgalmazza a fegyverkezési verseny megelőzését a halált okozó autonóm fegyverrendszerek területén, továbbá a halált okozó autonóm fegyverrendszerekkel kapcsolatos, 240 szervezet és 3049 magánszemély által aláírt vállalásra, amelyben ígéretet tettek arra, hogy soha nem vesznek részt halált okozó autonóm fegyverrendszerek fejlesztésében, gyártásában, kereskedelmében vagy felhasználásában, illetve azt nem is támogatják(12),

–  tekintettel a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága nyilatkozataira és a civil társadalom olyan kezdeményezéseire, mint a „Kampány a gyilkos robotok megállításáért”, amely 30 ország 70 szervezetét képviseli (többek között Human Rights Watch, Article36, PAX és Amnesty International),

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az EU szakpolitikáit és fellépéseit az emberi jogok alapelvei és az emberi méltóság iránti tisztelet, valamint az ENSZ Alapokmányában és a nemzetközi jogban meghatározott elvek vezérlik; mivel a béke megőrzése, a konfliktusok megelőzése és a nemzetközi biztonság megerősítése érdekében ezeket az alapelveket kell alkalmazni;

B.  mivel a nemzetközi jogban nem szabályozott új technológiákat az emberiesség elvei és a közös lelkiismeret parancsai alapján kell megítélni;

C.  mivel a gépek emberélet kioltása feletti döntéssel és hatalommal való felruházása erős jogi, etikai és morális problémákat vet fel; mivel a gépek és a robotok nem képesek az emberekhez hasonlóan a különbségtétel, az arányosság és az elővigyázatosság jogelveit figyelembe vételével döntéseket hozni;

D.  mivel a halált okozó autonóm fegyverrendszerek potenciális felhasználása kérdéseket vet fel a nemzetközi emberi jogok és a humanitárius jog tiszteletben tartásának alkalmazhatóságával kapcsolatban; mivel az embereknek meg kell őrizniük az ellenőrzést a fegyverek felett, és elszámoltathatónak kell lenniük a halált okozó erő alkalmazásáért és az élet és halál feletti döntésekért;

E.  mivel a Parlament több alkalommal szorgalmazta az autonóm fegyverrendszerekkel kapcsolatos közös álláspont mielőbbi kialakítását és elfogadását, valamint az érdemi emberi beavatkozás nélkül támadások végrehajtására képes, teljesen autonóm módon működő fegyverek gyártásának, fejlesztésének és használatának betiltását, továbbá az ilyen fegyverek betiltására irányuló tényleges tárgyalások megkezdését;

F.  mivel egyre több ország sürgette a halált okozó autonóm fegyverrendszerek preventív betiltását és az ilyen autonóm rendszerek alkalmazására és gyártására vonatkozó moratórium bevezetését;

G.  mivel tudósok, mérnökök, robotikával és mesterséges intelligenciával foglalkozó kutatók és vállalkozók emelték fel szavukat a fegyverkezési verseny ellen a katonai célú mesterséges intelligencia területén, és hangsúlyozták azokat a veszélyeket, amelyeket a mesterséges intelligencia és az autonóm rendszerek fegyverré válása jelent;

1.  emlékeztet az EU azon törekvésére, hogy a békét szolgáló szereplő legyen, és szorgalmazza szerepének kiterjesztését globális leszerelési és nonproliferációs erőfeszítésekben, továbbá kéri, hogy fellépései és politikái a nemzetközi béke és biztonság fenntartására irányuljanak, garantálva a nemzetközi humanitárius és emberi jogokat, valamint a polgári személyek és a polgári infrastruktúra védelmét;

2.  hangsúlyozza a halált okozó autonóm fegyverrendszerek nemzetközi megállapodáson alapuló, használható definíciójának szükségességét, és felhívja a Bizottság alelnökét / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét (alelnök/főképviselő), a tagállamokat és az Európai Tanácsot, hogy az egyes hagyományos fegyverekről szóló egyezmény részes feleinek 2018. novemberi ülését megelőzően fogadjon el olyan közös álláspontot az autonóm fegyverrendszerekkel kapcsolatban, amely garantálja a fegyverrendszerek kritikus funkciói feletti érdemi emberi ellenőrzést, a telepítést is beleértve; követeli nemzetközi tárgyalások megindítását a teljesen önálló módon működő fegyvereket betiltó, jogilag kötelező erejű eszközről;

3.  megerősíti, hogy támogatja az egyes hagyományos fegyverekről szóló egyezményben részes felek kormányzati szakértői csoportjának a halált okozó autonóm fegyverrendszerekkel kapcsolatos munkáját, amely továbbra is az autonóm fegyverrendszerek képviselte társadalmi, etikai és jogi kihívások illetékes fóruma marad; felhívja az ENSZ-t, hogy mozdítsa elő a tagállamok, a kutatók, a tudósok, a civil társadalom humanitárius szereplői és a magánszektor közötti párbeszédet új nemzetközi rendelkezések kidolgozására irányuló, inkluzív politikaformáló folyamatok felépítése céljából a halált okozó autonóm fegyverrendszerek fejlesztésének, felhasználásának és elterjedésének megelőzése érdekében; kéri minden jelenlegi többoldalú erőfeszítés felgyorsítását annak érdekében, hogy a technológiai fejlesztések és harcászati módszerek ne előzzék meg a normatív és szabályozói keretrendszereket;

4.  emlékeztet az érdemi emberi beavatkozás nélkül támadások végrehajtására képes, teljesen autonóm módon működő fegyverek fejlesztésének, gyártásának és használatának betiltását szorgalmazó álláspontjára;

5.  hangsúlyozza, hogy az európai védelmi ipari fejlesztési program keretében nem jogosultak támogatásra azok a termékek vagy fegyverek, amelyeknek felhasználását, fejlesztését vagy előállítását nemzetközi jog tiltja; hangsúlyozza, hogy a jogilag kötelező erejű nemzetközi eszköz elfogadásáig megelőző jellegű tilalomra van szükség azon védelmi termékek és technológiák kutatása tekintetében, amelyeket a kifejezetten a harcba lépéssel kapcsolatos döntések feletti emberi irányítás nélküli csapások végrehajtására terveztek;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Külügyi Szolgálatnak, a tagállamoknak, a NATO-nak, valamint az ENSZ-nek.

(1)

https://front.un-arm.org/documents/SG+disarmament+agenda_1.pdf

(2)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0275;

(3)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0494

(4)

HL C 285., 2017.8.29., 110. o.

(5)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0312;

(6)

HL C 252., 2018.7.18., 239. o.;

(7)

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/43045/group-governmental-experts-convention-certain-conventional-weapons-eu-statement-lethal_en

(8)

https://www.unog.ch/unog/website/assets.nsf/7a4a66408b19932180256ee8003f6114/832392b4e19c9ffec12582f8005948a8/$FILE/2018_GGE%20LAWS%202_6a_European%20Union%201.pdf & https://www.unog.ch/unog/website/assets.nsf/7a4a66408b19932180256ee8003f6114/60b06bbadf2b9c6fc12582f800595491/$FILE/2018_GGE%20LAWS%202_6a_European%20Union%202.pdf

(9)

https://www.eesc.europa.eu/our-work/opinions-information-reports/opinions/artificial-intelligence

(10)

https://futureoflife.org/open-letter-autonomous-weapons/?cn-reloaded=1

(11)

https://www.dropbox.com/s/g4ijcaqq6ivq19d/2017%20Open%20Letter%20to%20the%20United%20Nations%20Convention%20on%20Certain%20Conventional%20Weapons.pdf?dl=0

(12)

https://futureoflife.org/lethal-autonomous-weapons-pledge/

Utolsó frissítés: 2018. szeptember 7.Jogi nyilatkozat