Процедура : 2018/2849(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0384/2018

Внесени текстове :

B8-0384/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/09/2018 - 10.9

Приети текстове :

P8_TA(2018)0351

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 491kWORD 54k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0384/2018
11.9.2018
PE624.093v01-00
 
B8-0384/2018

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно заплахата за разрушаване на Хан ал Ахмар и други бедуински селища (2018/2849(RSP))


Маргрете Аукен, Барт Стас, Моли Скот Кейто, Ана Миранда, Кийт Тейлър, Бодил Валеро от името на групата Verts/ALE
Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао, Роза Д'Амато, Лаура Аджеа

Резолюция на Европейския парламент относно заплахата за разрушаване на Хан ал Ахмар и други бедуински селища (2018/2849(RSP))  
B8‑0384/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предходни резолюции относно конфликта между Израел и Палестина,

–  като взе предвид насоките на ЕС относно международното хуманитарно право,

–  като взе предвид изявленията на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) Федерика Могерини, по-специално това от 7 септември 2018 г. относно последните развития във връзка с планираното разрушаване на Хан ал Ахмар,

–  като взе предвид Шестмесечния доклад относно разрушаването и конфискуването на финансирани от ЕС структури на Западния бряг, включително в Източен Йерусалим, за периода януари-юни 2018 г., публикуван от Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) на 24 август 2018 г.,

–  като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН относно израелско-палестинския конфликт, и по-специално Резолюция 2334, приета на 23 декември 2016 г.,

–  като взе предвид конвенциите на ООН за правата на човека и договорите на международното хуманитарно право, по които Израел, Палестина и държавите – членки на ЕС, са страни,

–  като взе предвид своето проучване от 25 юни 2015 г., озаглавено „Окупация/Анексиране на територии: спазване на международното хуманитарно право и на правото в областта на правата на човека и последователна политика на ЕС“,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че на 5 септември 2018 г. върховният съд на Израел отхвърли подадените като крайна мярка петиции на жителите от бедуинската общност на Хан ал Ахмар на Западния бряг и сега селището е изправено пред непосредствената опасност от разрушаване и принудително прехвърляне от израелските органи на неговите 180 жители, от които над 90 са деца;

Б.  като има предвид, че след девет години съдебни спорове по този случай, израелският съд стигна до заключението, че селището Хан ал Ахмар е било незаконно построено и няма основания за намеса при изпълнението на заповедите за разрушаването му, нито за тяхното суспендиране; като има предвид, че израелската държава планира преместването на четири общности в тази област, включително Хан ал Ахмар, в област на югозапад от Йерихон, в непосредствена близост до станция за третиране на отпадъчни води; като има предвид, че засегнатите общности са отказали да бъдат разселени;

В.  като има предвид, че жителите на Хан ал Ахмар произхождат от бедуини, които са били прогонени от пустинята Негев от Израел през 50-те години на 20-и век и преместени на Западния бряг в покрайнините на Йерусалим, откъдето са били многократно прогонвани; като има предвид, че селището е разположено между две големи израелските селища; като има предвид, че жителите са били подложени на постоянен натиск от страна на израелските власти и живущите в съседство заселници и страдат от тежки условия на живот, включително липса на здравни, образователни и социални услуги и на основна инфраструктура;

Г.  като има предвид, че съществува опасност разрушаването на Хан ал Ахмар да създаде отрицателен прецедент за десетки други бедуински общности на Западния бряг; като има предвид, че по данни на израелската НПО „B’Tselem“, израелските органи умишлено са отказали издаването на разрешителни за строителство и експулсирането е част от по-общ план за премахване на всички палестински общности от района на Изток от Йерусалим и до средата на териториите, простиращи се към река Йордан, като по този начин ще създадат клиновиден анклав от израелски селища, които да разделят Западния бряг на две части;

Д.  като има предвид, че ЗП/ВП призова израелските органи да преразгледат решението си за разрушаването на Хан ал Ахмар и ги предупреди, че разрушаването на палестински общности и евентуалното принудително прехвърляне на население са незаконни според международното право и биха представлявали много сериозно развитие, което би застрашило в голяма степен жизнеспособността на решението за две държави;

Е.  като има предвид, че местните организации на гражданското общество предупредиха, че редица други палестински общности се намират в непосредствена опасност от принудително прехвърляне, в резултат на отварянето на нови законни канали, позволяващи на израелските въоръжени сили да осъществяват скоростни разрушения, внасянето на няколко законови акта, имащи за цел разширяването на израелския контрол върху Източен Йерусалим, значителното активизиране на дейностите по заселването и изразената промяна в отношението на администрацията на САЩ в подкрепа на заселниците; като има предвид, че това най-скорошно развитие се наблюдава на фона на засилено напрежение, с неотдавнашното приемане на Закона за националната държава от израелския Кнесет;

Ж.  като има предвид, че принудителното прехвърляне на хора, които са защитени в рамките на окупирана територия, представлява сериозно нарушение на Четвъртата Женевска конвенция и е равносилно на военно престъпление съгласно Римския статут на Международния наказателен съд;

З.  като има предвид, че ЕС и дипломатите на държавите членки, както и членовете на Европейския парламент, многократно предупредиха за опасностите, свързани с разрушаването на Хан ал Ахмар като символ на израелската политика на разрушаване на палестинската инфраструктура и разрастване на селищата на разселниците на Западния бряг;

И.  като има предвид, че 10 държави членки подпомагат хуманитарни програми в Хан ал Ахмар, включително строежа на начално училище, като в момента има опасност от унищожаването на хуманитарна помощ в размер на 315 000 евро;

Й.  като има предвид, че по данни на Службата на представителя на ЕС в Палестина разрушенията и изземването на палестинско имущество на окупирания Западен бряг, включително в Източен Йерусалим, са продължили през първата половина на 2018 г., като са засегнали 197 структури палестинска собственост и са предизвикали разселването на 176 палестинци, включително 70 деца, като в същото време са оказали неблагоприятно въздействие върху още 5000 души; като има предвид, че през този период Службата на ЕС докладва за разрушаването на 26 структури, финансирани от ЕС или от държави – членки на ЕС, в размер на 60 963 евро; като има предвид, че в периода между 2009 и 2018 г. са били разрушени или иззети над 450 финансирани от ЕС или от държави–членки на ЕС, структури, в размер на над 1,3 милиона евро; като има предвид, че не е поискана компенсация за тяхното унищожаване; като има предвид, че 36 училища в зона С и осем училища в Източен Йерусалим, половината от които са получавали финансиране от ЕС или от негови държави членки, са обект на висящи заповеди за разрушаване или за преустановяване на работата им; като има предвид, че понастоящем над 13 000 палестински структури в зона С подлежат на заповеди за разрушаване, поради липса на необходимите разрешителни за строеж;

К.  като има предвид, че съгласно международното право трети страни, включително държавите – членки на ЕС, имат задължението да не насърчават, подкрепят или подпомагат изграждането на селища на заселниците и да направят всичко, което е в техните правомощия, за да предотвратят изграждането на нови селища, както и да прекратят тези неправомерни практики;

1.  изразява дълбокото си безпокойство във връзка с опасността от непосредствено разрушаване на бедуинското селище Хан ал Ахмар и настоятелно призовава израелските органи да не пристъпват към осъществяването на плановете за разрушаване, нито към изселването на жителите;

2.  предупреждава органите на Израел, в качеството им на окупационна власт, че разрушаването на Хан ал Ахмар и принудителното прехвърляне на неговите жители биха представлявали тежко нарушение на международното хуманитарно право, равносилно на военно престъпление; подчертава, че виновните за подобно международно престъпление лица ще бъдат подведени под отговорност;

3.  настоява, че реакцията на ЕС трябва да бъде съразмерна със сериозността на това развитие и в съответствие с дългогодишната му подкрепа спрямо общността на Хан ал Ахмар; призовава ЗП/ВП драстично да засили диалога на ЕС с израелските органи с оглед пълното зачитане на правата на палестинското население в зона С, както и да упражни натиск за незабавната отмяна на всички планове за принудително преместване и на всички заповеди за разрушаване и изселване;

4.  приветства подкрепата на ЕС за застрашените от принудително прехвърляне общности и призовава за допълнителни инвестиции в зона С, по-специално в подкрепа на бедуинското население; призовава Комисията да гарантира, че помощта се предоставя по начин, който премахва разпокъсаността, интегрира в пълна степен политическото измерение на окупацията и ефективно подкрепя самоопределянето на Палестина;

5.  изразява тревога във връзка с продължаващото унищожаване и конфискация на хуманитарна помощ в зона С; изразява съжаление поради липсата на решителност от страна на ЕСВД и на Комисията, както беше подчертано от Европейската сметна палата, за получаване на обезщетение и гаранции за недопускане на нови подобни случаи от страна на израелските органи; очаква от Комисията да удържи еквивалентната стойност на тези загуби от двустранната помощ на ЕС за Израел;

6.  е твърдо убеден, че единственото трайно решение на конфликта в Близкия изток е създаването на две демократични държави, Израел и Палестина, съществуващи една до друга в мир в рамките на сигурни и признати граници въз основа на „зелената линия“ от 1967 г., като Йерусалим е столица на двете държави;

7.  осъжда продължаващото разрастване на израелските селища, което представлява грубо нарушение на международното хуманитарно право, разпалва палестинското негодувание и отчаяние и представлява единственото най-важно препятствие за жизнеспособността и перспективите за приемане на решението за създаването на две държави;

8.  подчертава решимостта на международната общност, както отново беше заявено от Съвета за сигурност на ООН през декември 2016 г., да не признава никакви промени на границите от 1967 г., включително по отношение на Йерусалим, с изключение на промените, договорени между страните чрез преговори; призовава израелските органи незабавно да спрат и преобърнат политиката си на заселване; призовава ЕС да остане постоянен в позицията си по въпроса;

9.  взема решение да изпрати специална делегация, която да оцени ситуацията на място във връзка с унищожаването на финансирани от ЕС проекти в зона С;

10.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, правителствата и парламентите на държавите членки, генералния секретар на ООН, Близкоизточната четворка, израелското правителство, Кнесета, президента на Палестинската власт, Палестинския законодателен съвет и органите на Евро-средиземноморската парламентарна асамблея.

Последно осъвременяване: 13 септември 2018 г.Правна информация