Процедура : 2018/2849(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0385/2018

Внесени текстове :

B8-0385/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/09/2018 - 10.9

Приети текстове :

P8_TA(2018)0351

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 452kWORD 26k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0384/2018
11.9.2018
PE624.094v01-00
 
B8-0385/2018

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно заплахата за разрушаване на Хан ал Ахмар и други бедуински селища (2018/2849(RSP))


Иво Вайгъл от името на групата ALDE

Резолюция на Европейския парламент относно заплахата за разрушаване на Хан ал Ахмар и други бедуински селища (2018/2849(RSP))  
B8‑0385/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предходни резолюции относно конфликта между Израел и Палестина,

–  като взе предвид изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) Федерика Могерини от 7 септември 2018 г. относно последните развития във връзка с планираното разрушаване на Хан ал Ахмар,

–  като взе предвид съвместното изявление на Франция, Германия, Италия, Испания и Обединеното кралство от 10 септември 2018 г. относно Хан ал Ахмар,

–  като взе предвид Четвъртата Женевска конвенция от 1949 г.,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че на 5 септември 2018 г. върховният съд на Израел отхвърли петициите на жителите на Хан ал Ахмар, палестинско бедуинско селище в зона С от окупирания Западен бряг, и така позволи на израелските органи да пристъпят към изпълнение на заповеди за разрушаване на това селище, считано от 12 септември 2018 г.;

Б.  като има предвид, че Хан ал Ахмар се намира в зоната на коридора Е1 от окупирания Западен бряг; като има предвид, че запазването на статуквото в тази област е от основно значение за жизнеспособността на решението за две държави и за създаването на териториално свързана и жизнеспособна палестинска държава в бъдеще;

В.  като има предвид, че Парламентът многократно се противопоставял на всякакви действия, подкопаващи жизнеспособността на решението за две държави, и настоятелно е призовавал двете страни да демонстрират – чрез политики и действия – истински ангажимент за постигане на решение за две държави, с цел възстановяване на доверието;

Г.  като има предвид, че израелските органи считат, че местоположението на селището, в непосредствена близост до магистрала 1, поставя населението и ползвателите на магистралата в непосредствена опасност и напразно се опитват да се споразумеят за план за преместване с жителите;

Д.  като има предвид, че насилственото преместване е забранено съгласно Четвъртата Женевска конвенция, освен ако сигурността на населението или императивните военни причини го изискват; като има предвид, че лицата, които са евакуирани по този начин, трябва да бъдат прехвърлени обратно в домовете им веднага след прекратяването на военните действия в съответната област;

Е.  като има предвид, че освен Хан ал Ахмар, жителите на редица други бедуински селища живеят под постоянна заплаха от разрушаване на селищата и евакуация, както в израелската област Негев, така и в зона C от окупирания Западен бряг, поради политиката на настоящото израелско правителство спрямо тези общности;

1.  присъединява се към призива на ЗП/ВП, Франция, Германия, Италия, Испания и Обединеното кралство към израелското правителство да отмени плана за преместване, който ще доведе до разрушаването на селището и принудителното преместване на населението на друго място; счита, че е от изключителна важност ЕС да продължи да демонстрира единомислие по този въпрос;

2.  отправя искане към израелските органи, когато вземат своето окончателно решение, да вземат предвид не само сигурността и икономическите основания, с които обосновават своя план за преместване, но и чувствителното местоположение на селището; припомня, че зона С е от стратегическо значение за запазването на териториалната свързаност на една бъдеща палестинска държава;

3.  по тази причина счита, че разрушаването би застрашило сериозно жизнеспособността на решението за две държави и би компрометирало перспективите за мир; подчертава, в този контекст, че защитата и запазването на жизнеспособността на решението за две държави е непосредствен приоритет за политиките и действията на ЕС по отношение на израелско-палестинския конфликт и на близкоизточния мирен процес;

4.  подчертава, че Палестинската власт вече е посочила, че ще обжалва решението на върховния съд с цел да бъде признато, че разрушаването на Хан ал Ахмар и принудителното преместване на неговото население представляват нарушение на международното хуманитарно право;

5.  призовава ЗП/ВП, ако разрушаването и изселването от Хан ал Ахмар се осъществят, да изиска от Израел пълна компенсация за унищожаването на финансираната от ЕС инфраструктура;

6.  призовава израелското правителство незабавно да сложи край на политиката си на заплахи за разрушаване и изселване срещу бедуинските общности, живеещи в Негев и зона С от окупирания Западен бряг;

7.  припомня на Израел, като окупираща сила, за нейните задължения към палестинското население, което се намира под нейна окупация от 1967 г. насам, в съответствие с Четвъртата Женевска конвенция; подчертава, че нарушенията на тези задължения представляват сериозни престъпления съгласно международното хуманитарно право;

8.  подчертава силната си подкрепа за решението за две държави, със сигурна държава Израел и независима, демократична, териториално свързана и жизнеспособна палестинска държава, които съществуват една до друга в мир и сигурност на базата на границите от 1967 г., с град Йерусалим като столица на двете държави, въз основа на правото на самоопределение и пълно зачитане на международното право; осъжда всяко едностранно решение и действие, което може да попречи на перспективите за изпълнението на това решение;

9.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, специалния представител на ЕС за близкоизточния мирен процес, правителствата и парламентите на държавите членки, генералния секретар на ООН, специалния координатор на ООН за близкоизточния мирен процес, Кнесета и правителството на Израел, президента на Палестинската власт и Палестинския законодателен съвет.

 

Последно осъвременяване: 13 септември 2018 г.Правна информация