Procedură : 2018/2849(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0385/2018

Texte depuse :

B8-0385/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/09/2018 - 10.9

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0351

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 374kWORD 25k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0384/2018
11.9.2018
PE624.094v01-00
 
B8-0385/2018

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

depusă în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la amenințarea cu demolarea satului Khan al-Ahmar și a altor sate locuite de beduini (2018/2849(RSP))


Ivo Vajgl în numele Grupului ALDE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la amenințarea cu demolarea satului Khan al-Ahmar și a altor sate locuite de beduini (2018/2849(RSP))  
B8‑0385/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la conflictul israelo-palestinian,

–  având în vedere declarația din 7 septembrie 2018 a Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Federica Mogherini, referitoare la ultimele evoluții privind planificata demolare a satului Khan al-Ahmar,

–  având în vedere declarația comună a Franței, Germaniei, Italiei, Spaniei și Regatului Unit din 10 septembrie 2018 referitoare la Khan al-Ahmar,

–  având în vedere cea de-a patra Convenție de la Geneva din 1949,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, la 5 septembrie 2018, Curtea Supremă de Justiție a Israelului a respins petițiile locuitorilor din Khan al-Ahmar, un sat locuit de beduini palestinieni situat în zona C din Cisiordania ocupată, ceea ce a permis autorităților israeliene să procedeze, începând cu 12 septembrie 2018, la executarea ordinelor de demolare emise împotriva acestei comunități;

B.  întrucât Khan al-Ahmar este situat în zona de coridor E1 din Cisiordania ocupată; întrucât menținerea status quo-ului în această zonă este de o importanță fundamentală pentru viabilitatea soluției bazate pe coexistența a două state și pentru crearea, în viitor, a unui stat palestinian contiguu și viabil;

C.  întrucât Parlamentul s-a opus în repetate rânduri tuturor acțiunilor care subminează viabilitatea soluției a două state și a invitat insistent ambele părți să demonstreze, prin politici și acțiuni, un angajament autentic pentru această soluție, în vederea restabilirii încrederii;

D.  întrucât autoritățile israeliene consideră că amplasamentul satului, alături de autostrada 1, plasează populația acestuia și utilizatorii autostrăzii în pericol imediat și au încercat în zadar să convină asupra unui plan de transfer cu locuitorii;

E.  întrucât transferurile cu forța sunt interzise în temeiul celei de a patra Convenții de la Geneva, cu excepția cazului în care securitatea populației sau motive imperative de ordin militar impun acest lucru; întrucât persoanele astfel evacuate trebuie transferate înapoi la casele lor imediat după încetarea ostilităților în zona respectivă;

F.  întrucât, pe lângă locuitorii din Khan al-Ahmar, și locuitorii altor sate de beduini, atât din Negevul israelian, cât și din zona C din Cisiordania ocupată, trăiesc sub amenințarea permanentă a demolării și a evacuării, din cauza politicii actualului guvern israelian actual față de aceste comunități;

1.  se alătură VP/HR, Franței, Germaniei, Italiei, Spaniei și Regatului Unit în apelul său adresat guvernului israelian pentru ca acesta să renunțe la planul de relocalizare care va duce la demolarea satului și la transferul forțat al populației sale către un alt amplasament; consideră că este extrem de important ca UE să continue să se exprime cu o singură voce în această privință;

2.  solicită autorităților israeliene să ia în considerare, atunci când adoptă o decizie finală, nu numai motivele de securitate și economice care justifică planul lor de transfer, ci și amplasamentul sensibil al satului; reamintește că zona C are o importanță strategică pentru păstrarea contiguității unui viitor stat palestinian;

3.  consideră, prin urmare, că demolările ar amenința serios viabilitatea soluției bazate pe coexistența a două state și ar submina perspectivele de pace; subliniază, în acest context, faptul că protejarea și prezervarea viabilității soluției bazate pe două state este prioritatea imediată în politicile UE și în acțiunile legate de conflictul israelo-palestinian și de procesul de pace din Orientul Mijlociu;

4.  subliniază că Autoritatea Palestiniană a indicat deja că va ataca decizia Curții Supreme pentru a se stabili că demolarea satului Khan al-Ahmar și transferul forțat al populației sale constituie o încălcare a dreptului internațional umanitar;

5.  invită VP/ÎR ca, în cazul în care au loc demolarea și evacuarea satului Khan al-Ahmar, să solicite despăgubiri integrale din partea Israelului pentru distrugerea infrastructurii finanțate de UE;

6.  invită guvernul israelian să pună capăt imediat politicii sale de amenințări cu demolarea și evacuarea împotriva comunităților de beduini care locuiesc în Negev și în zona C din Cisiordania ocupată;

7.  reamintește Israelului, ca putere de ocupație, obligațiile sale față de populația palestiniană care locuiește sub ocupația sa încă din 1967, în conformitate cu cea de-a patra Convenție de la Geneva; subliniază că încălcarea acestor obligații constituie infracțiuni grave în temeiul dreptului internațional umanitar;

8.  își reiterează sprijinul puternic pentru soluția bazată pe coexistența a două state, statul Israel, cu securitate garantată, și un stat palestinian independent, democratic, contiguu și viabil, coexistând unul lângă celălalt în pace și securitate în cadrul frontierelor din 1967, cu Ierusalim drept capitală a ambelor state, pe baza dreptului la autodeterminare și cu respectarea deplină a dreptului internațional; condamnă orice decizie și acțiune unilaterală care poate submina perspectivele acestei soluții;

9.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Reprezentantului Special al UE pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al ONU, Coordonatorului special al ONU pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu, Knessetului și guvernului Israelului, Președintelui Autorității Palestiniene și Consiliului Legislativ Palestinian.

Ultima actualizare: 13 septembrie 2018Notă juridică