Postopek : 2018/2849(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0385/2018

Predložena besedila :

B8-0385/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/09/2018 - 10.9

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0351

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 316kWORD 49k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0384/2018
11.9.2018
PE624.094v01-00
 
B8-0385/2018

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o grožnji s porušitvijo Khan Al Ahmarja in drugih beduinskih vasi (2018/2849(RSP))


Ivo Vajgl v imenu skupine ALDE

Resolucija Evropskega parlamenta o grožnji s porušitvijo Khan Al Ahmarja in drugih beduinskih vasi (2018/2849(RSP))  
B8-0385/2018

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o izraelsko-palestinskem konfliktu,

–  ob upoštevanju izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federice Mogherini z dne 7. septembra 2018 o najnovejših dogodkih v zvezi z načrtovano porušitvijo Khan Al Ahmarja,

–  ob upoštevanju skupne izjave Francije, Nemčije, Italije, Španije in Združenega kraljestva z dne 10. septembra 2018 o Khan Al Ahmarju,

–  ob upoštevanju četrte ženevske konvencije iz leta 1949,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je 5. septembra 2018 višje sodišče v Izraelu zavrnilo peticije, ki so jih vložili prebivalci palestinskega beduinskega naselja Khan Al Ahmar na območju C zasedenega Zahodnega brega, s čimer so izraelske oblasti dobile zeleno luč, da 12. septembra 2018 začnejo z njegovim rušenjem;

B.  ker Khan Al Ahmar leži na območju koridorja E1 na zasedenem Zahodnem bregu; ker je ohranitev obstoječega stanja na tem območju bistvenega pomena za uresničljivost rešitve z dvema državama in za ustanovitev nedeljive in trajne palestinske države v prihodnosti;

C.  ker Evropski parlament vztrajno nasprotuje vsem ukrepom, ki bi lahko ogrozili uresničljivost rešitve z dvema državama, in poziva obe strani, naj s svojimi politikami in ukrepi dokažeta resnično zavezanost tej rešitvi, da bi obnovili zaupanje;

D.  ker izraelske oblasti menijo, da Khan Al Ahmar, ki leži tik ob avtocesti 1, pomeni neposredno grožnjo za izraelsko prebivalstvo in uporabnike avtoceste in so se s prebivalci naselja zaman skušale dogovoriti o preselitvenem načrtu;

E.  ker so prisilne preselitve prepovedane v skladu s četrto ženevsko konvencijo, razen v primeru ogroženosti prebivalcev ali iz nujnih vojaških razlogov; ker je treba evakuirane osebe takoj po prenehanju nevarnosti na območju preseliti nazaj v njihove domove;

F.  ker ne le prebivalcem Khan Al Ahmarja, temveč tudi prebivalcem številnih drugih beduinskih naselij v izraelski puščavi Negev in na območju C zasedenega Zahodnega brega stalno grozi, da bodo njihove domove porušili in jih preselili, saj tako narekuje politika sedanje izraelske vlade glede teh skupnosti;

1.  se pridružuje podpredsednici/visoki predstavnici, Franciji, Nemčiji, Italiji, Španiji in Združenemu kraljestvu in poziva izraelsko vlado, naj opusti preselitveni načrt, ki bo sicer privedel do uničenja naselja in prisilno preselitev prebivalcev; meni, da je izjemno pomembno, da EU v tej zadevi še naprej nastopa enoglasno;

2.  poziva izraelske oblasti, naj pri sprejemanju končne odločitve upoštevajo ne le varnost in gospodarske razloge, s katerimi upravičujejo preselitveni načrt, temveč tudi kočljivo lego naselja; opozarja, da je območje C strateško pomembno za ohranjanje povezanosti prihodnje palestinske države;

3.  zato meni, da bi rušenje močno ogrozilo uresničljivost rešitve z dvema državama in spodkopalo obete za mir; v tem kontekstu ponavlja, da je varovanje in ohranjanje uresničljivosti rešitve dveh držav nujna prednostna naloga v politikah in ukrepih EU v zvezi z izraelsko-palestinskim konfliktom ter bližnjevzhodnim mirovnim procesom;

4.  poudarja, da je Palestinska nacionalna oblast že sporočila, da se bo pritožila zoper odločitev vrhovnega sodišča, da bi dosegla, da se rušenje naselja Khan Al Ahmar in prisilna preselitev prebivalcev opredelita kot kršitev mednarodnega humanitarnega prava;

5.  poziva podpredsednico/visoko predstavnico, naj v primeru rušenja naselja Khan Al Ahmar in prisilne izselitve njegovih prebivalcev od Izraela zahteva polno odškodnino za uničenje infrastrukture, ki jo je financirala EU;

6.  poziva izraelsko vlado, naj takoj preneha s politiko groženj s porušitvijo in prisilno preselitvijo beduinskih skupnosti, ki živijo v puščavi Negev in na območju C na zasedenem Zahodnem bregu;

7.  opozarja Izrael kot okupacijsko silo, naj v skladu s četrto ženevsko konvencijo izpolni svoje obveznosti do palestinskega prebivalstva, ki od leta 1967 živi pod njegovo okupacijo; poudarja, da so kršitve teh obveznosti huda kazniva dejanja po mednarodnem humanitarnem pravu;

8.  ponovno izraža močno podporo rešitvi z dvema državama, z varno državo Izrael ter neodvisno, demokratično, povezano in trajno palestinsko državo, ki bi sobivali v miru in varnosti v mejah iz leta 1967 z Jeruzalemom kot glavnim mestom obeh držav, na podlagi pravice do samoodločbe in polnega spoštovanja mednarodnega prava; obsoja vsako enostransko odločitev ali dejanje, ki bi lahko ogrozilo možnosti za to rešitev;

9.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, posebnemu predstavniku EU za mirovni proces na Bližnjem vzhodu, vladam in parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju Združenih narodov, posebnemu koordinatorju Združenih narodov za bližnjevzhodni mirovni proces, izraelskemu parlamentu in izraelski vladi, predsedniku Palestinske oblasti in palestinskemu zakonodajnemu svetu.

Zadnja posodobitev: 13. september 2018Pravno obvestilo