Процедура : 2018/2849(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0386/2018

Внесени текстове :

B8-0386/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/09/2018 - 10.9

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 464kWORD 46k
11.9.2018
PE624.095v01-00
 
B8-0386/2018

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно заплахата за разрушаване на Хан ал Ахмар и други бедуински селища (2018/2849(RSP))


Чарлз Танък от името на групата ECR

относно заплахата за разрушаване на Хан ал Ахмар и други бедуински селища (2018/2849)  
B8‑0386/2018

Европейският парламент,

като взе предвид предишните си резолюции относно близкоизточния мирен процес,

като взе предвид доклада на Близкоизточната четворка от 1 юли 2016 г.,

като взе предвид съвместното изявление на правителствата на Франция, Германия, Италия, Испания и Обединеното кралство от 10 септември 2018 г.,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

1. като има предвид, че през 2010 г. върховният съд на Израел постанови, че всички структури на Хан ал Ахмар са били построени незаконно, в нарушение на законите за териториалното устройство и зонирането, и следователно трябва да бъдат разрушени; като има предвид, че върховният съд също така подчерта, че израелските органи трябва да намерят подходящо алтернативно място за училището и за жителите на общността;

2.като има предвид, че селището Хан ал Ахмар е изградено през 2009 г. и се намира в зона C на Западния бряг;

3.като има предвид, че структурите на селището се намират в близост до натоварена магистрала, свързваща Йерусалим и Мъртво море, и не са свързани с никаква основна инфраструктура;

4.като има предвид, че от 2010 г. насам бедуинската общност в Хан ал Ахмар и гражданската администрация на Израел се ангажираха с диалог, за да намерят взаимно приемливо решение за преместване;

5.като има предвид, че бедуинската общност в Хан ал Ахмар отхвърли всякакъв компромис, предложен от израелските органи, включително плановете за преместване от Хан ал Ахмар в западен Джахалин, на около 8 км от Хан ал Ахмар, където всяко семейство е трябвало да получи разработен парцел земя и да бъде свързано с основна инфраструктура, като всички разходи за това, заедно с финансирането за ново училище, са щели да бъдат поети от израелските органи;

6.като има предвид, че на 5 септември 2018 г. върховният съд на Израел отхвърли петиция за предотвратяване на разрушаването на Хан ал Ахмар, като по този начин позволи разрушаването на селището по преценка на израелското правителство;

7.като има предвид, че заселването и преместването на бедуинските общности често са причина за напрежение между тези общности и органите в държавите от Близкия изток, в които те пребивават;

1. отбелязва, че случаят с Хан ал Ахмар многократно е разглеждан в израелските съдилища от 2010 г. насам и че селището е обявено за незаконно построено, като по този начин е било позволено разрушаването му по преценка на израелското правителство;

2. изразява загрижеността си относно въздействието на разрушаването върху бедуинската общност на Хан ал Ахмар и възможните последици за намирането на реално решение на близкоизточния мирен процес;

3. отбелязва, че общността в Хан ал Ахмар последователно отхвърля всякакви алтернативи за преместване, предоставени от израелските органи, и настоятелно призовава всички страни да работят конструктивно за постигането на взаимно приемливо решение;

4. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, специалния представител на ЕС за близкоизточния мирен процес, правителствата и парламентите на държавите членки, генералния секретар на Организацията на обединените нации, правителствата и парламентите на държавите от Съвета за сигурност на ООН, представителя на Близкоизточната четворка, Кнесета и правителството на Израел, президента на Палестинската власт и Палестинския законодателен съвет.

 

Последно осъвременяване: 13 септември 2018 г.Правна информация