Menettely : 2018/2849(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0386/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0386/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/09/2018 - 10.9

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 160kWORD 50k
11.9.2018
PE624.095v01-00
 
B8-0386/2018

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Khan al-Ahmarin ja muiden beduiinikylien purkamisuhasta (2018/2849(RSP))


Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Khan al-Ahmarin ja muiden beduiinikylien purkamisuhasta (2018/2849)  
B8‑0386/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Lähi-idän rauhanprosessista,

–  ottaa huomioon Lähi-idän kvartetin 1. heinäkuuta 2016 antaman raportin,

–  ottaa huomioon Ranskan, Saksan, Italian, Espanjan ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitusten 10. syyskuuta 2018 antaman yhteisen julkilausuman,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että vuonna 2010 Israelin korkein oikeus teki päätöksen, jonka mukaan Khan al-Ahmar oli kokonaisuudessaan rakennettu laittomasti aluesuunnittelu- ja kaavoituslakien vastaisesti, ja että se oli sen vuoksi purettava; ottaa huomioon, että korkein oikeus korosti myös, että Israelin viranomaisten oli etsittävä soveltuva vaihtoehto koululle ja yhteisön asukkaille;

B.  ottaa huomioon, että, Khan al-Ahmarin kylä rakennettiin vuonna 2009 ja se sijaitsee Länsirannan C-alueella;

C.  ottaa huomioon, että kylän rakennukset sijaitsevat vilkkaasti liikennöidyn, Jerusalemista Kuolleelle merelle johtavan valtatien varrella eikä kylää ole liitetty mihinkään perusinfrastruktuureihin;

D.  ottaa huomioon, että vuodesta 2010 alkaen Khan al-Ahmarin beduiiniyhteisö ja Israelin siviilihallinto ovat käyneet neuvotteluja löytääkseen yhdessä ratkaisun uudelleensijoittamiseen;

E.  ottaa huomioon, että Khan al-Ahmarin beduiiniyhteisö on hylännyt kaikki Israelin viranomaisten kompromissiehdotukset, myös suunnitelmat, joiden mukaan Khan al-Ahmar sijoitettaisiin noin 8 kilometrin päähän (Jahalin West) ja kullekin perheelle annettaisiin rakennettu tontti ja yhteydet perusinfrastruktuuriin; toteaa, että Israelin viranomaiset olisivat kattaneet kaikki kustannukset, myös uuden koulun rahoituksen;

F.  ottaa huomioon, että 5. syyskuuta 2018 Israelin korkein oikeus hylkäsi Khan al-Ahmarin asukkaiden vetoomuksen, jolla pyrittiin estämään kylän purkaminen, ja jätti purkamisen Israelin hallituksen päätettäväksi;

G.  ottaa huomioon, että beduiiniyhteisöjen asutusalueet ja uudelleensijoittaminen ovat usein aiheuttaneet jännitteitä näiden yhteisöjen ja niiden Lähi-idän maiden viranomaisten kanssa, joissa yhteisöt asuvat;

1.  panee merkille, että Khan al-Ahmarin tapausta on vuodesta 2010 alkaen käsitelty useaan otteeseen israelilaisissa tuomioistuimissa ja että oikeuden päätöksissä on todettu Khan al-Ahmar laittomasti rakennetuksi, minkä vuoksi sen purkaminen on Israelin hallituksen päätettävissä;

2.  on huolissaan purkamisen vaikutuksista Khan al-Ahmarin beduiiniyhteisöön sekä mahdollisista seurauksista toteuttamiskelpoisen lopputuloksen aikaansaamiselle Lähi-idän rauhanprosessissa;

3.  toteaa, että Khan al-Ahmarin yhteisö on jatkuvasti kieltäytynyt kaikista Israelin hallituksen tarjoamista uudelleensijoittamisvaihtoehdoista, ja kehottaa kaikkia osapuolia toimimaan rakentavasti kaikkia tyydyttävän ratkaisun löytämiseksi;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, EU:n erityisedustajalle Lähi-idän rauhanprosessissa, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille, Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston jäsenmaiden hallituksille ja parlamenteille, Lähi-idän kvartetin erityisedustajalle, Israelin knessetille ja hallitukselle, palestiinalaishallinnon presidentille ja Palestiinan lakiasäätävälle neuvostolle.

 

Päivitetty viimeksi: 13. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus