Procedūra : 2018/2849(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0386/2018

Iesniegtie teksti :

B8-0386/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 13/09/2018 - 10.9

Pieņemtie teksti :


REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 391kWORD 49k
11.9.2018
PE624.095v01-00
 
B8-0386/2018

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par Khan al-Ahmar un citiem beduīnu ciematiem draudošo nojaukšanu (2018/2849(RSP))


Charles Tannock ECR grupas vārdā

par Khan al-Ahmar un citiem beduīnu ciematiem draudošo nojaukšanu (2018/2849(RSP))  
B8-0386/2018

Eiropas Parlaments,

ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par miera procesu Tuvajos Austrumos,

ņemot vērā Tuvo Austrumu kvarteta 2016. gada 1. jūlija ziņojumu,

ņemot vērā Francijas, Vācijas, Itālijas, Spānijas, Apvienotās Karalistes valdības 2018 gada 10. septembra kopīgo paziņojumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A. tā kā 2010. gada Izraēlas Augstākā tiesa pieņēma lēmumu, ka visas Khan al-Ahmar ciemata ēkas ir uzbūvētas nelikumīgi, pārkāpjot plānošanas un funkcionālā zonējuma tiesību aktus, un ka tāpēc tās ir jānojauc; tā kā Augstākā tiesa vēl uzsvēra, ka Izraēlas iestādēm ir jārod piemērota alternatīva skolai un šīs kopienas iedzīvotājiem;

B.tā kā Khan al-Ahmar ciemats tika uzbūvēts 2009. gadā un atrodas Jordānas Rietumkrasta C apgabalā;

C.tā kā ciemata ēkas atrodas pie noslogotas autostrādes, kas savieno Jeruzalemi un Nāves jūru, un tās nav pievienotas nevienai pamatinfrastruktūrai;

D.tā kā kopš 2010. gada Khan al-Ahmar ciemata beduīnu kopiena ir iesaistījusies dialogā ar Izraēlas iestādēm, lai rastu savstarpēji pieņemamu pārvietošanas risinājumu;

E.tā kā Khan al-Ahmar dzīvojošā beduīnu kopiena ir noraidījusi visus Izraēlas iestāžu piedāvātos kompromisa variantus, tostarp plānus pārvietot ciematu uz West Jahalin, kas atrodas aptuveni 8 km no Khan al-Ahmar, kur katrai ģimenei bija paredzēts piešķirt jau sagatavotu zemes gabalu, kurš būtu savienots ar pamatinfrastruktūru un kura sagatavošanu, kā arī jaunas skolas uzbūvi, finansētu Izraēlas iestādes;

F.tā kā 2018. gada 5. septembrī Izraēlas Augstākā tiesa noraidīja lūgumu novērst Khan al-Ahmar ciemata nojaukšanu, tādējādi ļaujot Izraēlas valdībai pieņemt lēmumu par tā nojaušanu;

G.tā kā beduīnu kopienu izmitināšana un pārvietošana bieži ir radījusi spriedzi starp šīm kopienām un to Tuvo Austrumu valstu iestādēm, kurās tās dzīvo;

1. norāda, ka kopš 2010. gada Izraēlas tiesas bieži ir izskatījušas Khan al-Ahmar lietu un ka ir pieņemts lēmums, kurā ir atzīta Khan al-Ahmar nelikumīgā būvniecība, tādējādi ļaujot Izraēlas valdībai lemt par tā nojaukšanu;

2. pauž bažas par šīs nojaukšanas ietekmi uz Khan al-Ahmar beduīnu kopienu un ietekmi, ko tā varētu atstāt uz miermīlīgu Tuvo Austrumu miera procesa risinājumu;

3. ņem vērā Khan al-Ahmar kopienas pastāvīgo nevēlēšanos pieņemt jebkādas Izraēlas valdības piedāvātās pārvietošanas alternatīvas un mudina visas puses konstruktīvi sadarboties savstarpēji pieņemama risinājuma rašanai;

4. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, ES īpašajam pārstāvim Tuvo Austrumu miera procesā, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ANO ģenerālsekretāram, ANO Drošības padomes dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Tuvo Austrumu Kvarteta sūtnim, Arābu valstu līgas ģenerālsekretāram, Tuvo Austrumu Kvarteta sūtnim, Izraēlas Knesetam un valdībai, Palestīniešu pašpārvaldes prezidentam un Palestīniešu likumdošanas padomei.

 

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 13. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika