Procedura : 2018/2849(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0386/2018

Teksty złożone :

B8-0386/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/09/2018 - 10.9

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 323kWORD 51k
11.9.2018
PE624.095v01-00
 
B8-0386/2018

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie groźby zniszczenia Chan el Ahmar oraz innych osad beduińskich (2018/2849(RSP))


Charles Tannock w imieniu grupy ECR

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie groźby zniszczenia Chan el Ahmar oraz innych osad beduińskich (2018/2849)  
B8‑0386/2018

Parlament Europejski,

uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie,

uwzględniając sprawozdanie kwartetu bliskowschodniego z dnia 1 lipca 2016 r.,

uwzględniając wspólne oświadczenie rządów Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Zjednoczonego Królestwa z dnia 10 września 2018 r.,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że w 2010 r. Sąd Najwyższy Izraela orzekł, iż ogół zabudowań Chan el Ahmar powstał nielegalnie, z naruszeniem przepisów dotyczących zagospodarowania przestrzennego i stref zabudowy, w związku z czym musi zostać poddany rozbiórce; mając na uwadze, że Sąd Najwyższy podkreślił również, iż władze izraelskie muszą znaleźć odpowiednią inną lokalizację dla szkoły oraz dla mieszkańców tej społeczności;

B.mając na uwadze, że osada Chan el Ahmar powstała w 2009 r. i znajduje się w strefie C na Zachodnim Brzegu Jordanu;

C.mając na uwadze, że zabudowania osady znajdują się wzdłuż ruchliwej autostrady łączącej Jerozolimę z Morzem Martwym i nie są podłączone do podstawowej infrastruktury;

D.mając na uwadze, że od 2010 r. społeczność beduińska z Chan el Ahmar oraz izraelska administracja cywilna prowadzą dialog na temat wypracowania wspólnego rozwiązania dotyczącego przesiedlenia;

E.mając na uwadze, że społeczność beduińska z Chan el Ahmar odrzuciła wszelkie rozwiązania kompromisowe zaproponowane przez władze izraelskie, w tym plany relokacji z Chan el Ahmar do zachodniego Jahalinu, oddalonego o 8 km (gdzie każda rodzina miała otrzymać zagospodarowaną działkę z dostępem do podstawowej infrastruktury), której pełne koszty, podobnie jak koszty nowej szkoły, miały zostać pokryte przez władze izraelskie;

F.mając na uwadze, że w dniu 5 września 2018 r. Sąd Najwyższy odrzucił petycję przeciwko rozbiórce Chan el Ahmar, zezwalając tym samym na zniszczenie osady zgodnie z wolą rządu izraelskiego;

G.mając na uwadze, że osady i przesiedlenia społeczności beduińskiej są często przyczyną napięć między tymi społecznościami a władzami krajów Bliskiego Wschodu, w których zamieszkują Beduini;

1. zauważa, że od 2010 r. sprawa osady Chan el Ahmar wielokrotnie pojawiała się na wokandzie sądów izraelskich, które orzekały, iż osada powstała nielegalnie i w związku z tym zezwalały na jej rozebranie zgodnie z wolą rządu izraelskiego;

2. wyraża zaniepokojenie wpływem rozbiórki osady na społeczność beduińską Chan el Ahmar oraz jej potencjalnym wpływem na pomyślne ukończenie procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie;

3. zwraca uwagę na ciągłe odrzucanie przez społeczność Chan el Ahmar wszelkich propozycji przesiedlenia wysuwanych przez władze izraelskie oraz nawołuje wszystkie strony, aby konstruktywnie pracowały nad znalezieniem rozwiązania, które byłoby właściwe dla obu stron;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, specjalnemu przedstawicielowi UE ds. procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, rządom i parlamentom państw członkowskich, Sekretarzowi Generalnemu ONZ, rządom i parlamentom państw członkowskich Rady Bezpieczeństwa ONZ, przedstawicielowi kwartetu bliskowschodniego, Knesetowi i rządowi Izraela oraz prezydentowi Palestyńskiej Władzy Narodowej i Palestyńskiej Radzie Legislacyjnej.

 

Ostatnia aktualizacja: 13 września 2018Informacja prawna