Procedură : 2018/2849(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0386/2018

Texte depuse :

B8-0386/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/09/2018 - 10.9

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 386kWORD 45k
11.9.2018
PE624.095v01-00
 
B8-0386/2018

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la amenințarea de demolare a satului Khan al-Ahmar și a altor sate de beduini (2018/2849(RSP))


Charles Tannock în numele Grupului ECR

referitoare la amenințarea cu demolarea satului Khan al-Ahmar și a altor sate locuite de beduini (2018/2849)  
B8‑0386/2018

Parlamentul European,

având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la procesul de pace din Orientul Mijlociu,

având în vedere Raportul Cvartetului pentru Orientul Mijlociu din 1 iulie 2016,

având în vedere declarația comună a guvernelor Franței, Germaniei, Italiei, Spaniei și Regatului Unit din 10 septembrie 2018,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, în 2010, Înalta Curte de Justiție a Israelului a hotărât că ansamblul construcțiilor din Khan al-Ahmar a fost construit ilegal, încălcând legile în materie de amenajare a teritoriului și cadastru și că, prin urmare, acestea trebuie demolate; întrucât Înalta Curte a subliniat, de asemenea, că autoritățile israeliene trebuie să găsească o alternativă adecvată pentru școală și pentru locuitorii comunității;

B.întrucât satul Khan al-Ahmar a fost construit în 2009 și este situat în zona C din Cisiordania;

C.întrucât construcțiile din acest sat sunt situate de-a lungul unei autostrăzi aglomerate care leagă Ierusalimul de Marea Moartă și nu sunt conectate la nicio infrastructură de bază;

D.întrucât, începând din 2010, comunitatea de beduini din Khan al-Ahmar și administrația civilă israeliană s-au angajat în dialog pentru a găsi o soluție de comun acord pentru relocalizare;

E.întrucât comunitatea de beduini din Khan al-Ahmar a respins orice compromis oferit de autoritățile israeliene, inclusiv planurile de relocalizare din Khan al-Ahmar la vest de Jahalin, la o distanță de 8 km, loc în care fiecare familie urma să primească o parcelă de teren urbanizată și conectată la o infrastructură de bază, ale căror cheltuieli, împreună cu finanțarea pentru o nouă școală, urmau să fie suportate integral de către autoritățile israeliene;

F.întrucât, la 5 septembrie 2018, Înalta Curte israeliană a respins o petiție care viza împiedicarea demolării satului Khan al-Ahmar, permițând astfel demolarea acestuia la discreția guvernului israelian;

G.întrucât stabilirea și relocalizarea comunităților de beduini au constituit adesea o cauză de tensiune între aceste comunități și autoritățile din țările din Orientul Mijlociu unde aceștia locuiesc;

1. constată că cazul Khan al-Ahmar a fost pe rolul instanțelor israeliene în repetate rânduri începând din 2010 și că satul Khan al-Ahmar a fost declarat ca fiind construit în mod ilegal, permițându-se astfel demolarea acestuia la discreția guvernului israelian;

2. își exprimă preocuparea cu privire la impactul demolării asupra comunității de beduini din satul Khan al-Ahmar și cu privire la posibilele consecințe pentru o soluționare viabilă a procesului de pace din Orientul Mijlociu;

3. ia act de refuzul constant al comunității din Khan al-Ahmar al oricăror alternative de relocalizare oferite de autoritățile israeliene și îndeamnă toate părțile să lucreze în mod constructiv în vederea unei soluții adecvate pentru ambele părți;

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Reprezentantului Special al UE pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al ONU, guvernelor și parlamentelor statelor membre ale Consiliului de Securitate al ONU, reprezentantului Cvartetului pentru Orientul Mijlociu, Knessetului și guvernului Israelului, Președintelui Autorității Palestiniene și Consiliului Legislativ Palestinian.

 

Ultima actualizare: 13 septembrie 2018Notă juridică