Процедура : 2018/2849(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0387/2018

Внесени текстове :

B8-0387/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/09/2018 - 10.9

Приети текстове :

P8_TA(2018)0351

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 478kWORD 53k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0384/2018
11.9.2018
PE624.096v01-00
 
B8-0387/2018

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно заплахата за разрушаване на Хан ал Ахмар и други бедуински селища (2018/2849(RSP))


Елена Валенсиано, Сурая Пост, Арне Лиц, Кнут Флекенщайн, Пиер Антонио Панцери, Ойген Фройнд, Линда Макаван от името на групата S&D

Резолюция на Европейския парламент относно заплахата за разрушаване на Хан ал Ахмар и други бедуински селища (2018/2849(RSP))  
B8‑0387/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предходни резолюции относно конфликта между Израел и Палестина,

–  като взе предвид изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) Федерика Могерини от 7 септември 2018 г. относно последните развития във връзка с планираното разрушаване на Хан ал Ахмар,

–  като взе предвид Четвъртата Женевска конвенция от 1949 г.,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че на 5 септември 2018 г. върховният съд на Израел отхвърли петициите на жителите на Хан ал Ахмар, палестинско бедуинско селище в зона С от окупирания Западен бряг, и така позволи на израелските органи да пристъпят към изпълнение на заповеди за разрушаване на това селище, считано от 12 септември 2018 г.;

Б.  като има предвид, че селището Хан ал Ахмар е построено без разрешително за строеж в контекста на строго рестриктивен строителен режим, наложен от Израел, в качеството ѝ на окупационна сила, на палестинските жители от зона С от окупирания Западен бряг; като има предвид, че този режим прави почти невъзможно извършването на законни палестински строителни дейности в района, което е в полза на израелските заселници;

В.  като има предвид, че държавата Израел счита, че преместването на бедуинското население на Хан ал Ахмар на определеното място в западен Джахалин (Абу Дис) е право, а не задължение, и е заявила писмено какво ще предостави на семействата, които се преместят към въпросния район, с перспективата да се развие второ място за преместване на изток от Йерихон; като има предвид, че засегнатите семейства са отхвърлили това предложение;

Г.  като има предвид, че принудителното преместване на населението на Хан ал Ахмар против волята му би представлявало сериозно нарушение на международното хуманитарно право съгласно Четвъртата Женевска конвенция; като има предвид, че според специалния докладчик на ООН за положението с правата на човека на окупираната от 1967 г. насам палестинска територия, Майкъл Линк, принудителното преместване на защитена общност би могло да представлява военно престъпление съгласно Римския статут от 1998 г.;

Д.  като има предвид, че Хан ал Ахмар се намира в зоната на коридора Е1 от окупирания Западен бряг; като има предвид, че запазването на статуквото в тази област е от основно значение за жизнеспособността на решението за две държави и за създаването на териториално свързана и жизнеспособна палестинска държава в бъдеще;

Е.  като има предвид, че в изявлението си от 7 септември 2018 г. ЗП/ВП Федерика Могерини отново повтори призива на ЕС към израелските органи да преосмислят решението си за разрушаване на Хан ал Ахмар;

Ж.  като има предвид, че на 5 септември 2018 г. специалният координатор на ООН за близкоизточния мирен процес Николай Младенов призова Израел да прекрати разрушаването на палестинско имущество и усилията за преместване на бедуинските общности на Западния бряг; като има предвид, че специалният координатор също предупреди, че разрушаването ще застраши перспективата за изпълнението на решението за две държави и е против принципите на международното право;

З.  като има предвид, че освен Хан ал Ахмар, жителите на редица други бедуински селища живеят под постоянна заплаха от разрушаване на селищата и изселване, както в израелската област Негев, така и в зона C от окупирания Западен бряг, поради политиката на настоящото израелско правителство спрямо тези общности;

И.  като има предвид, че макар дейностите на израелския орган за развитие и установяване на бедуините в Негев са довели до някои положителни резултати по отношение на условията на живот на бедуинското население в Израел, те също създадоха противоречия и напрежение през последните години;

Й.  като има предвид, че разрушаването на Хан ал Ахмар и изселването на неговите жители биха изпратили още едно сериозно послание към палестинските граждани на Израел, влошавайки вече напрегнатата ситуация след неотдавнашното приемане на Закона за националната държава от Кнесета;

1.  силно се възпротивява на планираното разрушаване на Хан ал Ахмар; призовава израелското правителство да се въздържа от разрушаване на селището и принудително преместване на неговото население на друго място;

2.  подкрепя изявлението на ЗП/ВП Федерика Могерини в защита на Хан ал Ахмар и нейния призив към израелските органи; приветства усилията на няколко държави — членки на ЕС, за предотвратяване на разрушаването на Хан ал Ахмар;

3.  подчертава, че разрушаването на Хан ал Ахмар и насилственото преместване на населението би представлявало сериозно нарушение на международното хуманитарно право, за което израелското правителство би трябвало да поеме отговорност в съответствие с международния правен ред и пред международната общност;

4.  настоятелно призовава ЗП/ВП, ако разрушаването и изселването от Хан ал Ахмар се осъществят, да изиска от Израел пълна компенсация за унищожаването на финансирана от ЕС инфраструктура, както и да направи пълна оценка на съответствието на това действие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Израел и дали ЕС следва да задейства член 2 от споразумението;

5.  призовава израелското правителство незабавно да сложи край на политиката си на заплахи за разрушаване и изселване срещу бедуинските общности, живеещи в Негев и зона С от окупирания Западен бряг, както и тези, живеещи в Сусия и други селища;

6.  припомня на Израел, като окупираща сила, за нейните задължения към палестинското население, което се намира под нейна окупация от 1967 г. насам, в съответствие с Четвъртата Женевска конвенция; подчертава, че нарушенията на тези задължения представляват сериозни престъпления съгласно международното хуманитарно право;

7.  подчертава силната си подкрепа за решението за две държави, със сигурна държава Израел и независима, демократична, териториално свързана и жизнеспособна палестинска държава, които съществуват една до друга в мир и сигурност на базата на границите от 1967 г., с град Йерусалим като столица на двете държави, въз основа на правото на самоопределение и пълно зачитане на международното право; осъжда всяко едностранно решение или действие, което може да попречи на перспективите за изпълнението на това решение;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, специалния представител на ЕС за близкоизточния мирен процес, правителствата и парламентите на държавите членки, генералния секретар на ООН, специалния координатор на ООН за близкоизточния мирен процес, Кнесета и правителството на Израел, президента на Палестинската власт и Палестинския законодателен съвет.

 

Последно осъвременяване: 13 септември 2018 г.Правна информация