Procedure : 2018/2849(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0387/2018

Indgivne tekster :

B8-0387/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/09/2018 - 10.9

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0351

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 169kWORD 52k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0384/2018
11.9.2018
PE624.096v01-00
 
B8-0387/2018

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om faren for nedrivning af Khan al-Ahmar og andre beduinlandsbyer (2018/2849(RSP))


Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund, Linda McAvan for S&D-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om faren for nedrivning af Khan al-Ahmar og andre beduinlandsbyer (2018/2849(RSP))  
B8‑0387/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om den israelsk-palæstinensiske konflikt,

–  der henviser til erklæringen af 7. september 2018 fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Federica Mogherini, om den seneste udvikling vedrørende den planlagte nedrivning af Khan al-Ahmar,

–  der henviser til den fjerde Genèvekonvention af 1949,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Israels højesteret den 5. september 2018 afviste andragender fra indbyggerne i Khan al-Ahmar, der er en palæstinensisk landsby i område C på den besatte Vestbred, hvilket gør det muligt for de israelske myndigheder at fuldbyrde nedrivningskendelserne mod dette samfund fra og med den 12. september 2018;

B.  der henviser til, at Khan al-Ahmar blev opført uden byggetilladelse inden for rammerne af en ekstrem restriktiv byggeordning pålagt af Israel som besættelsesmagt over for de palæstinensiske indbyggere i område C på den besatte Vestbred; der henviser til, at denne ordning gør det næsten umuligt lovligt at opføre palæstinensiske byggeprojekter i området, hvilket er til gavn for de israelske bosættere;

C.  der henviser til, at Staten Israel finder, at flytningen af Khan al-Ahmars beduinbefolkning til det udpegede sted Jahalin West (Abu Dis) er en rettighed, snarere end en forpligtelse, og den har i en skriftlig udtalelse anført, at den vil sørge for, at familier, der flytter til dette sted, får mulighed for at udvikle et andet udflytningsområde øst for Jeriko; der henviser til, at de berørte beduinske familier har afvist dette tilbud;

D.  der henviser til, at den tvungne overførsel af befolkningen i Khan al-Ahmar mod deres vilje vil være en klar og alvorlig overtrædelse af den humanitære folkeret i henhold til den fjerde Genèvekonvention; der henviser til, at ifølge Michael Lynk, FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i det palæstinensiske område, som har været besat siden 1967, vil tvangsforflyttelse af et beskyttet samfund kunne udgøre en krigsforbrydelse i henhold til Romstatutten af 1998;

E.  der henviser til, at Khan al-Ahmar ligger i korridorområdet E1 på den besatte Vestbred; der henviser til, at opretholdelse af status quo på dette område er af afgørende betydning for, at tostatsløsningen kan blive levedygtig, og for, at der i fremtiden kan etableres en sammenhængende og levedygtig palæstinensisk stat;

F.  der henviser til, at næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant, Federica Mogherini, gentog EU's opfordring til de israelske myndigheder om at genoverveje deres beslutning om at nedrive Khan al-Ahmar;

G.  der henviser til, at FN's særlige koordinator for fredsprocessen i Mellemøsten, Nickolay Mladenov, den 5. september 2018 opfordrede Israel til at indstille nedrivningen af palæstinensisk ejendom og dens bestræbelser på at flytte beduinsamfundene på Vestbredden; der henviser til, at han endvidere advarede om, at nedrivningerne undergraver en fremtidig tostatsløsning og er i strid med folkeretten;

H.  der henviser til, at det ikke kun er indbyggerne i Khan al-Ahmar, men også dem i en række andre beduinlandsbyer, der lever under den konstante trussel om nedrivning og evakuering både i Negev og i område C på den besatte Vestbred som følge af den nuværende israelske regerings politik over for disse samfund;

I.  der henviser til, at selv om de aktiviteter, der udføres af den israelske myndighed for udvikling og bosættelse af beduinerne i Negev, har givet positive resultater for så vidt angår levevilkårene for beduinbefolkningen i Israel, har de også skabt kontroverser og spændinger i de seneste år;

J.  der henviser til, at nedrivningen af Khan al-Ahmar og tvangsudsættelsen af indbyggerne vil sende endnu en alvorlig besked til de palæstinensiske borgere i Israel og forværre en allerede spændt situation efter Knessets nylige vedtagelse af nationalstatsloven;

1.  protesterer stærkt mod den planlagte nedrivning af Khan al-Ahmar; opfordrer den israelske regering til at afstå fra nedrivning af landsbyen og tvangsflytning af dens indbyggere til en anden lokalitet;

2.  støtter erklæringen fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant, Federica Mogherini, til forsvar for Khan al-Ahmar og hendes opfordring til de israelske myndigheder; roser en række EU-medlemsstaters indsats for at forhindre ødelæggelsen af Khan al-Ahmar;

3.  understreger, at nedrivningen af Khan al-Ahmar og tvangsflytning af dens indbyggere vil være et alvorligt brud på den humanitære folkeret, for hvilken den israelske regering vil skulle tage ansvaret i overensstemmelse med den internationale retsorden og over for det internationale samfund;

4.  opfordrer indtrængende næstformanden/den højtstående repræsentant til, såfremt Khan al-Ahmar nedrives og indbyggerne tvangsudsættes, at kræve fuld kompensation fra Israel for ødelæggelsen af EU-finansieret infrastruktur og at foretage en grundig vurdering af foranstaltningens forenelighed med EU Israels associeringsaftale, og om EU bør udløse artikel 2 heri;

5.  opfordrer den israelske regering til at sætte en øjeblikkelig stopper for sin politik vedrørende trusler om nedrivning og tvangsudsættelser mod beduinsamfund, som bor i Negev og i område C på den besatte Vestbred, herunder dem der bor i Susiya og andre landsbyer;

6.  minder Israel om landets forpligtelser i overensstemmelse med den fjerde Genève-konvention over for den palæstinensiske befolkning, der bor under dets besættelse siden 1967; understreger, at tilsidesættelse af disse forpligtelser udgør alvorlige forbrydelser i henhold til den humanitære folkeret;

7.  gentager sin stærke støtte til tostatsløsningen, hvor Israel som en sikker stat og en uafhængig, demokratisk, sammenhængende og levedygtig palæstinensisk stat lever side om side langs grænsen fra 1967 og med Jerusalem som hovedstad for begge stater i fred og sikkerhed på grundlag af retten til selvbestemmelse og fuld respekt for folkeretten; fordømmer enhver ensidig beslutning eller handling, der kan undergrave mulighederne for denne løsning;

8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU's særlige repræsentant for fredsprocessen i Mellemøsten, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, FN's særlige koordinator for fredsprocessen i Mellemøsten, Knesset og Israels regering, præsidenten for Den Palæstinensiske Myndighed og Det Palæstinensiske Lovgivende Råd.

 

Seneste opdatering: 13. september 2018Juridisk meddelelse