Διαδικασία : 2018/2849(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0387/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0387/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2018 - 10.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0351

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 484kWORD 54k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0384/2018
11.9.2018
PE624.096v01-00
 
B8-0387/2018

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την απειλούμενη κατεδάφιση του Khan al-Ahmar και άλλων χωριών Βεδουίνων (2018/2849(RSP))


Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund, Linda McAvan εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την απειλούμενη κατεδάφιση του Khan al-Ahmar και άλλων χωριών Βεδουίνων (2018/2849(RSP))  
B8‑0387/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστίνης,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) Federica Mogherini της 7ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά την προγραμματισμένη κατεδάφιση του Khan al-Ahmar,

–  έχοντας υπόψη την Τέταρτη Σύμβαση της Γενεύης του 1949,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 5 Σεπτεμβρίου 2018 το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ απέρριψε προσφυγές των κατοίκων του Khan al-Ahmar, ενός παλαιστινιακού χωριού Βεδουίνων στη Ζώνη Γ της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, επιτρέποντας έτσι στις ισραηλινές αρχές να προβούν στην εκτέλεση διαταγών κατεδάφισης εις βάρος αυτής της κοινότητας από τις 12 Σεπτεμβρίου 2018·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Khan al-Ahmar οικοδομήθηκε χωρίς άδεια, στο πλαίσιο ενός εξαιρετικά περιοριστικού καθεστώτος οικοδόμησης που επιβλήθηκε από το Ισραήλ, με την ιδιότητά του ως δύναμη κατοχής, σε παλαιστίνιους κατοίκους της Ζώνης Γ της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης· λαμβάνοντας υπόψη ότι με το καθεστώς αυτό οι νόμιμες δραστηριότητες οικοδόμησης από την πλευρά των Παλαιστινίων καθίστανται σχεδόν αδύνατες στην περιοχή, προς όφελος των ισραηλινών εποίκων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κράτος του Ισραήλ θεωρεί ότι η μετεγκατάσταση των Βεδουίνων του Khan al-Ahmar στην καθορισμένη τοποθεσία Jahalin West (Abu Dis) είναι προνόμιο και όχι υποχρέωση, και έχει δηλώσει εγγράφως ότι θα μεριμνήσει για τις οικογένειες που μεταβαίνουν στην εν λόγω τοποθεσία, με την προοπτική να αναπτυχθεί ένας δεύτερος τόπος μετεγκατάστασης ανατολικά της Ιεριχούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικογένειες των Βεδουίνων έχουν απορρίψει την προσφορά αυτή·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγκαστική μετακίνηση των κατοίκων του Khan al-Ahmar παρά τη θέλησή τους αποτελεί πρόδηλη και σοβαρή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου σύμφωνα με την Τέταρτη Σύμβαση της Γενεύης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Michael Lynk, ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα παλαιστινιακά κατεχόμενα από το 1967 εδάφη, η αναγκαστική μετακίνηση μιας προστατευόμενης κοινότητας ισοδυναμεί με έγκλημα πολέμου δυνάμει του Καταστατικού της Ρώμης του 1998·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Khan al-Ahmar βρίσκεται στην περιοχή του διαδρόμου Ε1 στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατήρηση του status quo σε αυτήν την περιοχή έχει θεμελιώδη σημασία για τη βιωσιμότητα της λύσης των δύο κρατών και για τη μελλοντική ίδρυση ενός εδαφικά συνεχούς και βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη δήλωσή της στις 7 Σεπτεμβρίου 2018, η ΑΠ/ΥΕ, Federica Mogherini, επανέλαβε την έκκληση της ΕΕ προς τις ισραηλινές αρχές για επανεξέταση της απόφασής τους να κατεδαφίσουν το Khan al-Ahmar·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 5 Σεπτεμβρίου 2018, ο ειδικός συντονιστής του ΟΗΕ για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, Nickolay Mladenov, κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει την κατεδάφιση παλαιστινιακών ιδιοκτησιών και τις προσπάθειές του για μετεγκατάσταση κοινοτήτων Βεδουίνων στη Δυτική Όχθη· λαμβάνοντας υπόψη ότι επέστησε επίσης την προσοχή στο γεγονός ότι οι κατεδαφίσεις υπονομεύουν την προοπτική της λύσης των δύο κρατών και αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, πέρα από το Khan al-Ahmar, οι κάτοικοι πολλών άλλων χωριών Βεδουίνων ζουν υπό τη συνεχή απειλή κατεδάφισης και εκκένωσης, τόσο στη Νέγκεβ όσο και στη Ζώνη Γ της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, λόγω της πολιτικής της σημερινής ισραηλινής κυβέρνησης απέναντι σε αυτές τις κοινότητες·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρόλο που οι δραστηριότητες της ισραηλινής αρχής για την ανάπτυξη και την εγκατάσταση των Βεδουίνων στη Νέγκεβ έχουν οδηγήσει σε ορισμένα θετικά αποτελέσματα όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσης του πληθυσμού των Βεδουίνων στο Ισραήλ, έχουν οδηγήσει επίσης σε αντιπαράθεση και εντάσεις τα τελευταία χρόνια·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατεδάφιση του Khan al-Ahmar και η εκδίωξη των κατοίκων του θα λειτουργήσουν ως ακόμη ένα σημαντικό μήνυμα προς τους παλαιστίνιους πολίτες του Ισραήλ, επιβαρύνοντας έτσι μια ήδη τεταμένη κατάσταση μετά την πρόσφατη έγκριση του νόμου περί έθνους-κράτους από την Κνέσετ·

1.  διαμαρτύρεται εντόνως για την προγραμματισμένη κατεδάφιση του Khan al-Ahmar· καλεί την ισραηλινή κυβέρνηση να μην προχωρήσει στην κατεδάφιση του χωριού και στην αναγκαστική μετακίνηση του πληθυσμού του σε άλλη τοποθεσία·

2.  στηρίζει τη δήλωση της ΑΠ/ΥΕ, Federica Mogherini, υπέρ του Khan al-Ahmar και την έκκλησή της προς τις ισραηλινές αρχές· επικροτεί τις προσπάθειες διάφορων κρατών μελών της ΕΕ για αποτροπή της καταστροφής του Khan al-Ahmar·

3.  τονίζει ότι η κατεδάφιση του Khan al-Ahmar και η αναγκαστική μετακίνηση του πληθυσμού του αποτελεί σοβαρή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, πράξη για την οποία η ισραηλινή κυβέρνηση θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη σύμφωνα με τη διεθνή έννομη τάξη και ενώπιον της διεθνούς κοινότητας·

4.  παροτρύνει την ΑΠ/ΥΕ, σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν η κατεδάφιση του Khan al-Ahmar και οι εκδιώξεις, να απαιτήσει πλήρη αποζημίωση από το Ισραήλ για την καταστροφή υποδομών που έχουν χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ και να αξιολογήσει ενδελεχώς τη συμβατότητα της εν λόγω ενέργειας με τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, καθώς και το κατά πόσον θα πρέπει η ΕΕ να ενεργοποιήσει το άρθρο 2 της συμφωνίας αυτής·

5.  καλεί την ισραηλινή κυβέρνηση να δώσει αμέσως τέλος στην πολιτική της που περιλαμβάνει απειλές κατεδάφισης και εκδίωξης κατά κοινοτήτων Βεδουίνων που ζουν στη Νέγκεβ και στη Ζώνη Γ της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, όπως αυτών που ζουν στη Susiya και σε άλλα χωριά·

6.  υπενθυμίζει στο Ισραήλ τις υποχρεώσεις που έχει ως δύναμη κατοχής απέναντι στον παλαιστινιακό πληθυσμό που ζει υπό την κατοχή του από το 1967, σύμφωνα με την Τέταρτη Σύμβαση της Γενεύης· τονίζει ότι οι παραβιάσεις αυτών των υποχρεώσεων συνιστούν σοβαρά εγκλήματα βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

7.  επαναλαμβάνει την αμέριστη υποστήριξή του για τη λύση των δύο κρατών στο πλαίσιο της οποίας το ασφαλές κράτος του Ισραήλ και ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό, εδαφικά συνεχές και βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος θα συνυπάρχουν το ένα δίπλα στο άλλο υπό συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας κατά μήκος των συνόρων του 1967, με την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα αμφότερων των κρατών, βάσει του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης και με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου· καταδικάζει κάθε μονομερή απόφαση ή δράση που μπορεί να υπονομεύσει τις προοπτικές αυτής της λύσης·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για την Ειρηνευτική Διαδικασία στη Μέση Ανατολή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Ειδικό Συντονιστή του ΟΗΕ για την Ειρηνευτική Διαδικασία στη Μέση Ανατολή, την Κνέσετ και την κυβέρνηση του Ισραήλ, τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής και το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο.

 

Τελευταία ενημέρωση: 13 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου