Postopek : 2018/2849(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0387/2018

Predložena besedila :

B8-0387/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/09/2018 - 10.9

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0351

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 323kWORD 50k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0384/2018
11.9.2018
PE624.096v01-00
 
B8-0387/2018

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o grožnji s porušitvijo Khan Al Ahmarja in drugih beduinskih vasi (2018/2849(RSP))


Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund, Linda McAvan v imenu skupine S&D

Resolucija Evropskega parlamenta o grožnji s porušitvijo Khan Al Ahmarja in drugih beduinskih vasi (2018/2849(RSP))  
B8-0387/2018

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o izraelsko-palestinskem konfliktu,

–  ob upoštevanju izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federice Mogherini z dne 7. septembra 2018 o najnovejših dogodkih v zvezi z načrtovano porušitvijo Khan Al Ahmarja,

–  ob upoštevanju četrte ženevske konvencije iz leta 1949,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je 5. septembra 2018 izraelsko višje sodišče zavrnilo peticije prebivalcev Khan Al Ahmarja, palestinske beduinske vasi na območju C na zasedenem Zahodnem bregu, in izraelskim oblastem dovolilo, da od 12. septembra 2018 naprej nadaljujejo z izvajanjem nalogov za rušenje tega naselja;

B.  ker je bil Khan Al Ahmar zgrajen brez gradbenega dovoljenja zaradi zelo omejujočega gradbenega režima, ki ga Izrael kot okupacijska sila naložil palestinskim prebivalcem območja C na zasedenem Zahodnem bregu; ker ta ureditev Palestincem praktično onemogoča zakonito gradnjo na tem območju, kar koristi izraelskim naseljencem;

C.  ker država Izrael meni, da je preselitev beduinskega prebivalstva vasi Khan Al Ahmar na predvideno lokacijo Jahalin West (Abu Dis) pravica in ne dolžnost, in je pisno navedla, kako bo poskrbela za družine, ki se bodo preselile, ter napovedala tudi možnost ureditve dodatne lokacije za preselitev vzhodno od Jeriha; ker so te beduinske družine zavrnile to ponudbo;

D.  ker bi bila prisilna premestitev prebivalcev Khan Al Ahmarja proti njihovi volji jasna in huda kršitev mednarodnega humanitarnega prava v skladu s četrto ženevsko konvencijo; ker bi po mnenju Michaela Lynka, posebnega poročevalca OZN o stanju na področju človekovih pravic na palestinskem ozemlju, ki je zasedeno od leta 1967, prisilna preselitev zaščitene skupnosti pomenila vojni zločin v skladu z Rimskim statutom iz leta 1998;

E.  ker Khan Al Ahmar leži na območju koridorja E1 na zasedenem Zahodnem bregu; ker je ohranitev obstoječega stanja na tem območju bistvenega pomena za uresničljivost dvodržavne rešitve državama in za ustanovitev celovite in trajne palestinske države v prihodnosti;

F.  ker je podpredsednica Komisije/visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federica Mogherini v svoji izjavi z dne 7. septembra 2018 ponovno izrazila poziv EU izraelskim oblastem, naj ponovno razmislijo o svoji odločitvi glede rušenja Khan Al Ahmarja;

G.  ker je 5. septembra 2018 posebni koordinator OZN za bližnjevzhodni mirovni proces Nikolaj Mladenov pozval Izrael, naj preneha z rušenjem palestinskih objektov in s prizadevanji za preselitev beduinskih skupnosti na Zahodnem bregu; ker je tudi opozoril, da rušenje spodkopava možnosti za dvodržavno rešitev in je v nasprotju z mednarodnim pravom;

H.  ker poleg Khan Al Ahmarja tudi prebivalcem številnih drugih beduinskih vasi v Negevu in na območju C nenehno grozi, da bodo njihove domove porušili in jih evakuirali, kar je posledica politike sedanje izraelske vlade do teh skupnosti;

I.  ker so dejavnosti izraelskega organa za razvoj in naselitev beduinov v Negevu imele nekaj pozitivnih rezultatov glede življenjskih razmer beduinskega prebivalstva v Izraelu, vendar so v zadnjih letih sprožile tudi polemike in napetosti;

J.  ker bi porušitev Khan Al Ahmarja in deložacija njegovih prebivalcev pomenila še eno resno sporočilo palestinskim prebivalcem Izraela in še poslabšala že tako napete razmere po nedavnem sprejetju državnega temeljnega zakona v knesetu;

1.  odločno protestira proti načrtovani porušitvi Khan Al Ahmarja; poziva izraelsko vlado, naj se vzdrži rušenja vasi in prisilne premestitve prebivalstva na drugo lokacijo;

2.  poudarja izjavo podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Federice Mogherini v obrambo Khan Al Ahmarja in njen poziv izraelskim oblastem; izreka pohvalo prizadevanjem več držav članic EU za preprečitev uničenja Khan Al Ahmarja;

3.  poudarja, da bi bila porušitev Khan Al Ahmarja in prisilna preselitev prebivalcev resna kršitev mednarodnega humanitarnega prava in da bi morala izraelska vlada za to prevzeti odgovornost v skladu z mednarodnim pravnim redom in pred mednarodno skupnostjo;

4.  poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico, naj v primeru rušenja vasi Khan Al Ahmar in prisilne izselitve njenih prebivalcev od Izraela zahteva polno nadomestilo za uničenje infrastrukture, ki jo je financirala EU, in naj temeljito oceni skladnost tega ravnanja s pridružitvenim sporazumom med EU in Izraelom in vprašanje, ali naj EU uporabi člen 2 sporazuma;

5.  poziva izraelsko vlado, naj nemudoma preneha s politiko groženj z rušenjem in prisilno izselitvijo do beduinskih skupnosti, ki živijo v Negevu in na območju C na zasedenem Zahodnem bregu ter v Susiju in drugih vaseh;

6.  opozarja Izrael kot okupacijsko silo, naj v skladu s četrto ženevsko konvencijo izpolni svoje obveznosti do palestinskega prebivalstva, ki od leta 1967 živi pod njegovo zasedbo; poudarja, da so kršitve teh obveznosti huda kazniva dejanja po mednarodnem humanitarnem pravu;

7.  ponovno izraža močno podporo dvodržavni rešitvi, z varno državo Izrael ter neodvisno, demokratično, sosednjo in uspešno palestinsko državo, ki bi sobivali v miru in varnosti v mejah iz leta 1967 z Jeruzalemom kot glavnim mestom obeh držav, na podlagi pravice do samoodločbe in polnega spoštovanja mednarodnega prava; obsoja vsako enostransko rešitev ali dejanje, ki bi lahko ogrozilo možnosti za to rešitev;

8.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, posebnemu predstavniku EU za mirovni proces na Bližnjem vzhodu, vladam in parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju Združenih narodov, posebnemu koordinatorju Združenih narodov za bližnjevzhodni mirovni proces, knesetu in izraelski vladi, predsedniku Palestinske oblasti in palestinskemu zakonodajnemu svetu.

Zadnja posodobitev: 13. september 2018Pravno obvestilo