Postup : 2018/2847(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0388/2018

Predkladané texty :

B8-0388/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/09/2018 - 10.8

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0350

NÁVRH UZNESENIA
PDF 254kWORD 51k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0388/2018
11.9.2018
PE624.097v01-00
 
B8-0388/2018

predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o požiaroch v Mati v gréckom regióne Atika v júli 2018 a reakcii EÚ (2018/2847(RSP))


Notis Marias, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o požiaroch v Mati v gréckom regióne Atika v júli 2018 a reakcii EÚ (2018/2847(RSP))  
B8‑0388/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ zo 17. decembra 2013 o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany(1),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže požiare, ku ktorým došlo v júli 2018 v gréckom regióne Atika, predstavovali najhoršiu požiarnu katastrofu, ktorú Grécko zaznamenalo za viac než posledných desať rokov;

B.  keďže požiare zničili Mati, malé turistické mesto asi 30 kilometrov od Atén;

C.  keďže bolo potvrdených 98 obetí na životoch, pričom zranených bolo viac ako 200 ľudí;

D.  keďže záchrancovia vytiahli z mora viac ako 700 osôb, ktoré doňho museli utiecť pred ohňom;

E.  keďže tieto lesné požiare postihli celkovo viac ako 4 000 obyvateľov;

F.  keďže Grécko nasadilo v reakcii na katastrofu svoju celú flotilu hasičských leteckých prostriedkov, viac ako 250 hasičských vozidiel a viac ako 600 hasičov;

G.  keďže grécky predseda vlády Alexis Tsipras vyhlásil výnimočný stav v Atike;

H.  keďže grécka vláda sa obrátila prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany na ostatné členské štáty s výzvou na pomoc pri hasení požiarov a riešení núdzovej humanitárnej situácie;

1.  vyjadruje hlbokú sústrasť rodinám všetkých tých, ktorí prišli počas tejto katastrofy o život;

2.  vyjadruje súcit všetkým obyvateľom, ktorí boli týmito lesnými požiarmi postihnutí;

3.  zdôrazňuje úlohu mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany pri mobilizovaní lietadiel, vozidiel, zdravotníckeho personálu a hasičov z celej EÚ-28;

4.  vyjadruje poďakovanie Komisii a členským štátom, najmä Cypru, Španielsku a Bulharsku, za ich bezprostredné ponuky pomoci prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany;

5.  víta, že pomoc poskytnutá prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany prispela ku skroteniu lesných požiarov;

6.  pripomína, že doposiaľ uplatňované konvenčné stratégie zamerané na potláčanie lesných požiarov a lesníctvo sa už nedokážu efektívne riešiť jav megapožiarov;

7.  pripomína, že po požiari možno využiť rôzne fondy EÚ, ako je Fond solidarity EÚ, na obnovu dôležitej infraštruktúry a na sanačné práce;

8.  zdôrazňuje, že lesné požiare ničia v Európe tisíce hektárov lesa ročne a postihujú najviac krajiny, ako je Portugalsko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Grécko a Chorvátsko;

9.  vyzýva Komisiu, aby pripravila oznámenie o tom, ako minimalizovať riziko lesných požiarov a zároveň maximalizovať lesné hospodárstvo a starostlivosť o krajinu na ekosystémovom základe a poskytovanie ekosystémových služieb, aby bolo možné vytvoriť a obhospodarovať odolnejšie krajiny;

10.  vyzýva Komisiu, aby podporovala členské štáty pri predchádzaní požiarom a boji proti nim, pri obnove postihnutých oblastí a pri poskytovaní informácií o rizikách verejnosti;

11.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

 

(1)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 924.

Posledná úprava: 12. septembra 2018Právne oznámenie