Postopek : 2018/2847(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0390/2018

Predložena besedila :

B8-0390/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/09/2018 - 10.8

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0350

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 312kWORD 49k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0388/2018
11.9.2018
PE624.099v01-00
 
B8-0390/2018

ob zaključku razprave o izjavi Komisije

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o požarih v vasi Mati v grški regiji Atika julija 2018 in odzivu EU (2018/2847(RSP))


Matthijs van Miltenburg v imenu skupine ALDE

Resolucija Evropskega parlamenta o požarih v vasi Mati v grški regiji Atika julija 2018 in odzivu EU (2018/2847(RSP))  
B8-0390/2018

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. maja 2006 o naravnih nesrečah(1),

–  ob upoštevanju svoje razprave z dne 25. oktobra 2017 o mehanizmu odzivanja na gozdne požare v severni Španiji in na Portugalskem (2017/2899 (RSP)),

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker podnebne spremembe povzročajo in stopnjujejo ekstremne vremenske pojave in naravne nesreče (kot so poplave, izjemne suše in požari), ki se pojavljajo vedno pogosteje po svetu in povzročajo hudo škodo v smislu človeških žrtev, propadanja okolja in zmanjšanja gospodarske dejavnosti;

B.  ker pojavnost in obseg izrednih suš in gozdnih požarov povsod po Evropi naraščata in ker so te situacije v določenem obsegu nepredvidljive in neizogibne ter se stopnjujejo zaradi podnebnih sprememb;

C.  ker Grčija ni bila edina država članica, ki je po gozdnih požarih zaprosila za podporo EU, to sta storili tudi Latvija in Švedska;

D.  ker je Uredba o solidarnostnem skladu (ES) št. 2012/2002(2) posebej zasnovana za zagotavljanje pomoči državam članicam, v katerih je prišlo do nesreč velikega obsega;

E.  ker so druge države članice zagotovile pomoč Grčiji v obliki letal, vozil, zdravstvenega osebja in gasilcev v okviru mehanizma EU za civilno zaščito;

F.  ker je satelitski sistem EU Copernicus grškim oblastem zagotovil visoko specializirane zemljevide;

1.  obžaluje dejstvo, da je bilo v Atiki v Grčiji kljub množičnim prizadevanjem tako na nacionalni kot na evropski ravni v najsmrtonosnejšem gozdnem požaru v Evropi poleti leta 2018 izgubljenih 98 življenj;

2.  je seznanjen z obstoječim sklopom mehanizmov in orodij v EU za pomoč pri preprečevanju ali reševanju naravnih nesreč, na primer gozdnih požarov, kot so mehanizem Unije na področju civilne zaščite, Solidarnostni sklad in program za obnovo gozdov v sili;

3.  pozdravlja spremenjeno uredbo o mehanizmu civilne zaščite, rescEU, ki jo je Unija sprejela 31. maja 2018;

4.  poudarja, da je treba več finančnih sredstev nameniti za znanstvene raziskave na področju mehanizmov za oceno tveganja, sistemov preprečevanja in drugih sredstev za boj proti tem pojavom;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in parlamentom ter vladam držav članic.

(1)

UL C 298 E, 8.12.2006, str. 238.

(2)

UL L 311, 14.11.2002, str. 3.

Zadnja posodobitev: 12. september 2018Pravno obvestilo