Eljárás : 2018/2847(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0391/2018

Előterjesztett szövegek :

B8-0391/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 13/09/2018 - 10.8

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0350

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 266kWORD 51k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0388/2018
11.9.2018
PE624.100v01-00
 
B8-0391/2018

benyújtva a Bizottság nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a görögországi Attika régióban lévő Mátiban 2018 júliusában bekövetkezett tüzekről és az EU válaszáról (2018/2847(RSP))


Davor Škrlec a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a görögországi Attika régióban lévő Mátiban 2018 júliusában bekövetkezett tüzekről és az EU válaszáról (2018/2847(RSP))  
B8-0391/2018

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió Szolidaritási Alapjára,

–  tekintettel az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusára,

–  tekintettel az 1303/2013/EU rendeletre(1) (a közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR)),

–  tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra (ERFA),

–  tekintettel az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményére (UNFCCC) és az ahhoz csatolt Kiotói Jegyzőkönyvre,

–  tekintettel az Európa jövőjéről szóló, 2017. március 1-jei bizottsági fehér könyvre,

–   tekintettel a Párizsi Megállapodás végrehajtásáról és az ENSZ marokkói Marrákesben tartandó, 2016. évi éghajlat változási konferenciájáról (COP 22) szóló, 2016. október 6-i állásfoglalására(2),

–  tekintettel „A Párizsi Megállapodást követő időszak: a Párizsi Megállapodás hatásainak vizsgálata” című, 2016. március 2-i bizottsági közleményre (COM(2016)0110),

–   tekintettel a Párizsi Megállapodásra, az 1/CP.21 határozatra és az UNFCCC feleinek 21. konferenciájára (COP21), valamint a feleknek a Kiotói Jegyzőkönyv feleinek találkozójaként szolgáló, 2015. november 30. és december 11. között Párizsban (Franciaország) megrendezett 11. konferenciájára (CMP11),

–  tekintettel a 2009-es nyári erdőtüzekről szóló, 2009. szeptember 16-i állásfoglalására(3), amelyben megvizsgálja a dél-európai erdőtüzek következményeit, valamint a megelőzési és riasztási intézkedések tekintetében levonható következtetéseket,

–  tekintettel a Bizottság által a Parlamenthez intézett, a görögországi Attika régióban lévő Mátiban 2018 júliusában bekövetkezett tüzekről és az EU válaszáról szóló 2018. szeptember 10-i nyilatkozatra,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel 2018 júliusában erdőtüzek sújtották a görögországi Attika régió tengerparti területeit, és ezek közvetlen következményeként legalább 98 ember meghalt és több mint 187-en megsebesültek; mivel a ezek voltak a XXI. század második legtöbb halálos áldozatot követelő erdőtüzei;

B.  mivel több mint 700 lakost kellett evakuálni vagy kimenteni, főként a tengerparton található Máti faluból, és több ezer autó és lakóház égett le;

C.  mivel más uniós tagállamokban, például Svédországban, az Egyesült Királyságban, Finnországban, Spanyolországban, és Lettországban szintén erdőtüzek pusztítottak;

D.  mivel az elmúlt évek során bebizonyosodott, hogy az erdőtüzek és az aszályok egyre súlyosabbá válnak, és egyre gyakrabban fordulnak elő rendkívül száraz nyarak;

E.  mivel a szélsőséges időjárási események gyakoribbá válása az ember okozta éghajlatváltozás közvetlen következménye, és ezek egyre gyakrabban fognak kedvezőtlen hatást kifejteni Európa számos pontján, sebezhetőbbé téve az ott lakókat és az ottani ökoszisztémákat;

F.  mivel a Meteorológiai Világszervezet szerint az északi féltekét 2018 nyarán sújtó kánikulák az éghajlatváltozással függenek össze;

G.  mivel sürgősen beruházásokat kell eszközölni az éghajlatváltozás elleni küzdelem céljából annak érdekében, hogy meg lehessen előzni az aszályokat és az erdőtüzeket;

H.  mivel Görögország uniós támogatást kért az uniós polgári védelmi mechanizmus révén, és azonnali támogatást kapott Ciprustól és Spanyolországtól, többek között repülőgépek, tűzoltók, orvosi személyzet és járművek formájában; mivel más tagállamok és harmadik országok is segítséget ajánlottak fel rövid időn belül;

I.  mivel az adott küszöbérték elérése esetén az EU az Európai Unió Szolidaritási Alapjának mobilizálásával pénzügyi támogatást nyújthat az ERFA támogatásával folytatott helyreállítási munkálatok társfinanszírozási arányának emelésével és az operatív programoknak a regionális helyreállítási igényekkel összhangban történő módosításával;

J.  mivel az európai erdőtüzek magas száma, illetve kiterjedésük az éghajlatváltozás mellett több egyéb tényezővel is összefüggésben van, például bűncselekményekkel, többek között gyújtogatással, a leégett területeken való építkezések tilalmát előíró jogszabályok nem megfelelő végrehajtásával, valamint az erdők nem megfelelő besorolásával és gondozásával;

1.  sajnálatát fejezi ki az áldozatok miatt és szolidaritásáról biztosítja az erdőtüzek sújtotta térségek lakosait;

2.  háláját fejezi ki a tűzoltóknak, a parti őrségnek, a halászoknak, a polgári védelem munkásainak és az önkénteseknek, akik a görög hatóságokkal együtt emberek ezreit mentették meg;

3.  köszöntetet mindazon tagállamoknak, amelyek szolidaritásukat fejezték ki azzal, hogy azonnali támogatást kínáltak fel és biztosítottak az uniós polgári védelmi mechanizmus révén, és gratulál a Bizottságnak az uniós segítségnyújtás koordinálásáért;

4.  kéri a felülvizsgált uniós polgári védelmi mechanizmus gyors elfogadását az egyre hatékonyabb együttműködés lehetővé tétele és a reagálási képesség erősítése érdekében, különösen az éghajlatváltozás EU-szerte pusztító következményeivel szembeni fellépés tekintetében;

5.  sürgeti a Bizottságot, hogy nyújtson pénzügyi támogatást a görög hatóságoknak és a görög állampolgároknak az Európai Unió Szolidaritási Alapjában és az ERFA-ban rejlő potenciál teljes mértékű kiaknázásával;

6.  hangsúlyozza, hogy a romokban álló házak és infrastruktúra helyreállítása során meg kell felelni a legszigorúbb katasztrófamegelőzési normáknak, ideértve a földrengésvédelmet, különösen akkor, ha uniós forrásokat is felhasználnak;

7.  felkéri az érintett tagállamokat és régiókat, hogy dolgozzanak ki helyreállítási és rehabilitációs terveket az érintett területekre vonatkozóan, és úgy véli, hogy e terveknek tartalmazniuk kell olyan kötelező feltételeket is, amelyek révén garantálni lehet, hogy az érintett régiókban meghoznak minden lehetséges tűzmegelőzési és gyors tűzoltási intézkedést;

8.  emlékeztet rá, hogy a természetes erdők jobban ellenállnak az erdőtüzeknek; sürgeti a tagállamokat, hogy eszközöljenek beruházásokat az érintett területek helyi fafajtákkal való újraerdősítése és az ilyen katasztrófák ismételt előfordulásának megelőzésére irányuló intézkedések érdekében;

9.  kiemeli Attika régió nagyfokú urbanizációját, aminek következtében nincs elegendő zöld terület és fásított utca, és ami így hozzájárult a tüzek terjedéséhez;

10.  megjegyzi, hogy a tüzek által okozott kár részben megelőzhető lett volna, és ennek arra kell ösztönöznie a nemzeti, regionális és helyi hatóságokat, hogy hatékonyabb megelőzési politikákat, illetve a földterületek megőrzéséről és helyes használatáról szóló megfelelő jogszabályokat dolgozzanak ki, finanszírozzanak és hajtsanak végre, többek között a városfejlesztés, a fenntartható erdészeti gyakorlatok és a hatékony kockázatkezelés terén;

11.  sajnálatosnak tartja, hogy oly sok erdőtűz szándékos gyújtogatás révén lobbant lángra, és különösen aggasztónak találja, hogy egyre gyakrabban gyújtogatás bűncselekménye okozza az európai erdőtüzeket; felszólítja ezért a tagállamokat, hogy szigorítsák és alkalmazzák a környezetkárosító bűncselekményekért, különösen az erdőtüzek okozásáért kiszabható büntetőjogi szankciókat, és úgy véli, hogy a felelősség megállapítására irányuló gyors és hatékony vizsgálat, amelyet arányos büntetés követ, visszatartó hatású lehet a gondatlan vagy szándékosan törvénybe ütköző magatartás tekintetében;

12.  hangsúlyozza, hogy a 2018-as európai hőhullám bizonyíthatóan az éghajlatváltozáshoz kapcsolódik; sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tűzzenek ki célokat és hajtsanak végre olyan éghajlati szakpolitikákat, amelyek révén az EU és a tagállamok eleget tudnak tenni a COP 21 keretében létrejött Párizsi Megállapodás értelmében vállalt kötelezettségeiknek;

13.  hangsúlyozza, hogy a kitűzött célok elérése érdekében sürgősen szükség van az éghajlatváltozás mérséklése és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében tett beruházásokra; létfontosságúnak tartja, hogy az uniós költségvetés 50%-át éghajlat-politikai intézkedésekre fordítsák;

14.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, a Tanácsnak, a tagállamoknak és a leginkább érintett régióknak.

(1)

HL L 347., 2013.12.20., 320. o.

(2)

HL C 215., 2018.6.19., 46. o.

(3)

HL C 224E., 2010.1.29., 63. o.

Utolsó frissítés: 2018. szeptember 12.Jogi nyilatkozat