Procedură : 2018/2847(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0391/2018

Texte depuse :

B8-0391/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/09/2018 - 10.8

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0350

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 403kWORD 49k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0388/2018
11.9.2018
PE624.100v01-00
 
B8-0391/2018

depusă pe baza declarației Comisiei

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la incendiile din iulie 2018 din Mati, regiunea Attica, Grecia, și răspunsul UE (2018/2847(RSP))


Davor Škrlec în numele Grupului Verts/ALE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la incendiile din iulie 2018 din Mati, regiunea Attica, Grecia, și răspunsul UE (2018/2847(RSP))  
B8‑0391/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere Fondul de solidaritate al Uniunii Europene,

–  având în vedere mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (Regulamentul privind dispozițiile comune)(1),

–  având în vedere Fondul european de dezvoltare regională (FEDR),

–  având în vedere Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC) și Protocolul de la Kyoto la aceasta,

–  având în vedere Cartea albă a Comisiei din 1 martie 2017 privind viitorul Europei,

–   având în vedere Rezoluția sa din 6 octombrie 2016 referitoare la punerea în aplicare a Acordului de la Paris și Conferința ONU din 2016 de la Marrakesh, Maroc, privind schimbările climatice (COP 22)(2),

–  având în vedere comunicarea Comisiei din 2 martie 2016 intitulată „Calea de urmat după Acordul de la Paris: evaluarea implicațiilor Acordului de la Paris” (COM(2016)0110),

–   având în vedere Acordul de la Paris, Decizia 1/CP.21 și cea de a 21-a Conferință a părților (COP 21) la CCONUSC, precum și cea de a 11-a sesiune a Conferinței părților care servește drept reuniune a părților la Protocolul de la Kyoto (CMP 11), organizată la Paris, Franța, între 30 noiembrie și 11 decembrie 2015,

–  având în vedere Rezoluția sa din 16 septembrie 2009 referitoare la incendiile forestiere din vara anului 2009(3), în care se examinează consecințele incendiilor forestiere din partea de sud a Europei și concluziile ce se impun în ceea ce privește măsurile de prevenire și de alertă,

–  având în vedere declarația Comisiei din 10 septembrie 2018 adresată Parlamentului, referitoare la incendiile din iulie 2018 din Mati, regiunea Attica, Grecia, și răspunsul UE,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, în iulie 2018, în zonele de coastă ale regiunii Attica s-au declanșat o serie de incendii forestiere, care au avut drept consecință directă decesul a cel puțin 98 de persoane și rănirea a peste 187 de persoane; întrucât aceste incendii forestiere se situează pe locul doi în ceea ce privește numărul victimelor provocate de incendii în secolul XXI;

B.  întrucât au fost evacuați sau salvați peste 700 de locuitori din regiune, în principal din localitatea de coastă Mati, și au fost distruse mii de vehicule și case;

C.  întrucât și în alte state membre ale UE au fost înregistrate incendii devastatoare, de exemplu în Suedia, Regatul Unit, Finlanda, Spania și Letonia;

D.  întrucât ultimii ani au demonstrat că problemele legate de incendiile forestiere și de secetă vor deveni tot mai acute, verile extrem de seci devenind tor mai frecvente;

E.  întrucât creșterea numărului de fenomene meteorologice extreme reprezintă o consecință directă a schimbărilor climatice provocate de om și acestea vor continua, cu o frecvență mai mare, să aibă un impact negativ asupra multor regiuni ale Europei, crescând vulnerabilitatea locuitorilor și a ecosistemelor din regiunile respective;

F.  întrucât, potrivit Organizației Meteorologice Mondiale, perioadele de caniculă extremă înregistrate în emisfera de nord în vara lui 2018 sunt legate de schimbările climatice;

G.  întrucât, prin urmare, sunt necesare de urgență investiții în măsuri de combatere a schimbărilor climatice pentru a preîntâmpina catastrofele provocate de secetă și de incendiile forestiere;

H.  întrucât Grecia a solicitat ajutorul UE prin intermediul mecanismului de protecție civilă al UE, iar Spania și Cipru au reacționat imediat punând la dispoziție, printre altele, avioane, pompieri, personal medical și vehicule; întrucât și alte state membre și țări terțe și-au propus rapid asistența;

I.  întrucât UE poate pune la dispoziție ajutor financiar prin mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene, dacă se atinge pragul prevăzut, majorând rata de cofinanțare a lucrărilor de reconstrucție sprijinite de FEDR și modificând programele operaționale astfel încât să răspundă nevoilor de reconstrucție din regiunile afectate;

J.  întrucât numărul ridicat al incendiilor înregistrate în Europa, precum și amploarea acestora reprezintă rezultatul unei serii de factori suplimentari pe lângă schimbările climatice, cum ar fi activitățile infracționale precum incendierile cu intenție, punerea în practică necorespunzătoare a legilor prin care se interzic construcțiile ilegale pe terenurile incendiate, precum și definiția neadecvată a pădurilor și îngrijirea lor necorespunzătoare,

1.  își exprimă regretul cu privire la pierderea de vieți și își exprimă solidaritatea cu locuitorii zonelor devastate de incendii;

2.  își exprimă recunoștința față de pompieri, gărzile de coastă, pescari, lucrătorii din domeniul protecției civile și voluntarii care au salvat, împreună cu autoritățile elene, mii de persoane;

3.  le mulțumește tuturor statelor membre care au dat dovadă de solidaritate oferind sprijin imediat efectiv prin intermediul mecanismului de protecție civilă al UE și felicită Comisia pentru efortul său de coordonare a asistenței din partea Uniunii;

4.  solicită să fie adoptat rapid regulamentul revizuit privind mecanismul de protecție civilă al UE, care va favoriza o cooperare mai strânsă și mai eficace și va îmbunătăți capacitatea de reacție, mai ales în ceea ce privește combaterea consecințelor devastatoare ale schimbărilor climatice în UE;

5.  îndeamnă Comisia să pună la dispoziția autorităților elene și a cetățenilor greci sprijin financiar, valorificând pe deplin potențialul Fondului de solidaritate al UE și potențialul FEDR;

6.  insistă ca reconstrucția caselor și a infrastructurii devastate să îndeplinească cele mai stricte standarde privind preîntâmpinarea catastrofelor, inclusiv protecția împotriva cutremurelor, mai ales dacă sunt puse la dispoziție resurse din partea UE;

7.  invită statele membre și regiunile vizate să elaboreze planuri de reconstrucție și reabilitare a zonelor afectate, care trebuie să conțină condiții obligatorii prin care să se garanteze aplicarea în regiunile respective a tuturor măsurilor posibile de preîntâmpinare și stingere rapidă a incendiilor;

8.  reamintește că pădurile naturale sunt mai rezistente în fața incendiilor forestiere; îndeamnă statele membre să investească în reîmpădurirea efectivă a zonelor afectate, folosind specii de arbori locale, și în măsuri de evitare în viitor a astfel de catastrofe;

9.  atrage atenția asupra gradului ridicat de urbanizare a regiunii Attica, fapt ce se caracterizează prin insuficiența spațiilor verzi și a străzilor cu vegetație, ceea ce a contribuit la răspândirea rapidă a incendiilor;

10.  observă că daunele provocate de incendii ar fi putut fi evitate parțial și ar trebui să determine autoritățile naționale, regionale și locale să elaboreze, să finanțeze și să pună în aplicare politici de prevenire mai eficiente și acte legislative adecvate privind conservarea și utilizarea corespunzătoare a terenurilor, inclusiv în materie de urbanism, practici silvicole sustenabile și de gestionare eficientă a riscurilor;

11.  regretă faptul că multe dintre aceste incendii forestiere par a fi provocate de acțiuni de incendiere premeditate și își exprimă îngrijorarea, în special, cu privire la faptul că tot mai multe din incendiile forestiere din Europa sunt provocate de astfel de acte criminale; solicită, prin urmare, statelor membre să înăsprească și să aplice efectiv pedepsele penale pentru actele criminale care duc la distrugerea mediului înconjurător și, în special, persoanelor care provoacă incendii forestiere; consideră că desfășurarea unei anchete prompte și eficiente, menite să conducă la stabilirea răspunderii, urmată de sancțiuni proporționale, ar descuraja comportamentele neglijente și premeditate;

12.  subliniază că există dovezi care demonstrează existența unei legături între perioada caniculară din Europa din 2018 și schimbările climatice; îndeamnă Comisia și statele membre să stabilească obiective și să pună în aplicare politici care să vizeze schimbările climatice și care să le permită statelor membre și UE să-și îndeplinească angajamentele asumate în cadrul Acordului de la Paris semnat în contextul COP 21;

13.  subliniază că sunt urgent necesare investiții în măsuri de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea pentru a putea fi îndeplinite obiectivele prevăzute; subliniază că este extrem de important ca 50% din bugetele UE să fie destinate măsurilor din domeniul climei;

14.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului, statelor membre, precum și regiunilor afectate cel mai mult.

 

(1)

JO L 347, 20.12.2013, p. 320.

(2)

JO C 215, 19.6.2018, p. 46.

(3)

JO C 224E, 29.1.2010, p. 1.

Ultima actualizare: 12 septembrie 2018Notă juridică