Eljárás : 2018/2847(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0392/2018

Előterjesztett szövegek :

B8-0392/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 13/09/2018 - 10.8

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0350

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 252kWORD 49k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0388/2018
11.9.2018
PE624.101v01-00
 
B8-0392/2018

benyújtva a Bizottság nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a görögországi Attika régióban lévő Mátiban 2018 júliusában bekövetkezett tüzekről és az EU válaszáról (2018/2847(RSP))


Nikos Androulakis az S&D képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a görögországi Attika régióban lévő Mátiban 2018 júliusában bekövetkezett tüzekről és az EU válaszáról (2018/2847(RSP))  
B8-0392/2018

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló, 2013. december 17-i 1313/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozatra(1),

–  tekintettel az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló bizottsági javaslatra (COM(2017)0772);

–  tekintettel a Bizottságnak a görögországi Attika régióban lévő Mátiban 2018 júliusában bekövetkezett tüzekről és az EU válaszáról szóló, 2018. szeptember 10-i nyilatkozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  a görögországi Attika régióban lévő Mátiban bekövetkezett tüzek 98 halálos áldozatot és több tucat sebesültet követeltek;

B.  mivel Görögországnak előnyére vált volna, ha a kiürítési tervek és kiürítési parancsok tekintetében jobb a polgári védelmi felkészültség;

C.  mivel egyéb kiváltó okok mellett az éghajlatváltozás miatt várhatóan Európában gyakoribbak lesznek a tűzesetek és más természeti katasztrófák;

D.  mivel 2017-ben az uniós polgári védelmi mechanizmust 17-szer indították el európai erdőtüzek miatt;

E.  mivel 2018 nyarán tűzvészek miatt Görögország, Svédország és Lettország egyaránt folyamodott támogatásért az uniós polgári védelmi mechanizmuson keresztül;

1.  részvétét és mély együttérzését fejezi ki a görögországi erdőtüzekben elhunytak rokonai felé, és szolidaritásáról biztosítja őket, akárcsak az összes érintettet;

2.  elismeri a görög tűzoltók, önkéntesek és más érintett személyek értékes munkáját és mentési erőfeszítéseit;

3.  üdvözli a Ciprus, Spanyolország és Bulgária által tanúsított európai szolidaritást, amelynek tevékeny megnyilvánulásaként ezen országok támogatást ajánlottak fel az uniós polgári védelmi mechanizmus révén, többek között repülőgépek, egészségügyi szakemberek és tűzoltók küldésével;

4.  hangsúlyozza, hogy nagyratörő megállapodást kell kötni az uniós polgári védelmi mechanizmus felülvizsgálatáról és a rescEU létrehozásáról, annak biztosítása érdekében, hogy az Unió a különféle katasztrófák elhárításához szükséges összes képességnek birtokában legyen;

5.  határozottan kiemeli, hogy a tagállamoknak átfogó kockázatelemzést kell végezniük, fel kell mérniük kockázatkezelési képességüket és katasztrófaelhárítási tervezésüket a szerencsétlenségekre adandó válaszok hatékonyságának biztosítása érdekében

6.  megismétli a kohéziós alapból adható tűzmegelőzési uniós támogatás fontosságát, és felszólítja a tagállamokat, hogy teljes mértékben használják ki e finanszírozást;

7.  az európai uniós alapok zökkenőmentes mozgósítására szólít fel az áldozatok megsegítése érdekében, illetve a katasztrófasújtotta területeken az állami infrastruktúrák és a magántulajdonok kártalanítása érdekében, például az európai szolidaritási alap igénybevételével;

8.  emlékeztet arra is, hogy az Attika mind keleti, mind nyugati felét pusztító erdőtüzek által sújtott területeken gondoskodni kell az árvízmegelőzésről, hogy télen ne következzen be újabb katasztrófa;

9.  felszólítja a Bizottságot, hogy terjessze elő az uniós polgári védelmi mechanizmus 2020 utáni pénzügyi keretére vonatkozó, függőben maradt javaslatot;

10.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak.

(1)

HL L 347., 2013.12.20., 924. o.

Utolsó frissítés: 2018. szeptember 12.Jogi nyilatkozat