NÁVRH USNESENÍ
PDF 244kWORD 47k
13.9.2018
PE624.104v01-00
 
B8-0395/2018

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o zrušení režimu „Vše kromě zbraní“ (EBA) v Kambodži


Angelo Ciocca

Návrh usnesení Evropského parlamentu o zrušení režimu „Vše kromě zbraní“ (EBA) v Kambodži  
B8-0395/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament dne 13. 9. 2018 schválil usnesení předložené v souladu s čl. 135 odst. 5 a s čl. 123 odst. 4 jednacího řádu o Kambodži, zejména o případu Kema Sokhy (2018/2842(RSP)), v němž potvrdil, že v této zemi stále dochází k závažnému porušování lidských práv;

C.  vzhledem k tomu, že Kambodža využívá v rámci všeobecného systému preferencí (GSP) nejvýhodnější režim, tedy režim „Vše kromě zbraní“(EBA), že v rámci rozvojové spolupráce vyčlenila EU na Kambodžu ve finančním období 2014–2020 410 milionů eur a že tyto obchodní výhody podléhají i nadále podmínkám týkajícím se dodržování lidských práv a práv pracovníků;

1.  vyzývá Komisi, aby režim „Vše kromě zbraní“ (EBA) ve vztahu s Kambodžou co nejdříve přerušila.

Poslední aktualizace: 4. října 2018Právní upozornění