NÁVRH UZNESENIA
PDF 160kWORD 47k
14.9.2018
PE624.105v01-00
 
B8-0396/2018

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o ochrane horských fariem pred útokmi vlkov


Mara Bizzotto

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o ochrane horských fariem pred útokmi vlkov  
B8‑0396/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v smernici 92/43/EHS o biotopoch sa vlkom zaručuje štatút chráneného druhu;

B.  keďže v uznesení Európskeho parlamentu 2017/2819 sa zdôrazňuje, že prítomnosť vlka môže mať v obývaných vidieckych oblastiach negatívny vplyv na udržateľný rozvoj ekosystémov a sociálno-ekonomických činností;

C.  keďže v niektorých regiónoch Európy, ako sú napríklad Benátsko a Trentino Alto-Adige, vlky nie sú ohrozené vyhynutím a šírenie týchto zvierat ohrozuje prežitie horských fariem, keďže ich časté útoky spôsobujú chovateľom obrovské škody;

D.  keďže poľnohospodárska a agrolesnícko-pastierska činnosť zohráva zásadnú úlohu pri ochrane a využívaní horských a podhorských území;

1.  vyzýva Komisiu, aby posúdila možnosť zmeny štatútu ochrany vlkov v regiónoch Benátsko a Trentino Alto-Adige a umožnila týmto regiónom realizovať plány na zamedzenie šírenia, odchyt a selektívne zabíjanie vlkov;

2.  vyzýva Komisiu, aby zvážila vymedzenie primeraných ochranných opatrení a podporu pre chovateľov, ktorí musia čeliť útokom vlkov.

Posledná úprava: 5. októbra 2018Právne oznámenie