NÁVRH USNESENÍ
PDF 246kWORD 47k
26.9.2018
PE624.115v01-00
 
B8-0398/2018

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o africkém moru prasat, který představuje závažné zemědělsko-potravinářské riziko


Joëlle Mélin

Návrh usnesení Evropského parlamentu o africkém moru prasat, který představuje závažné zemědělsko-potravinářské riziko  
B8-0398/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že africký mor prasat se týká pouze domácích a divokých prasat;

B.  vzhledem k tomu, že v současné době neexistuje proti tomuto onemocnění ani léčba ani očkování;

C.  vzhledem k tomu, že Evropská unie je po Číně druhým největším vývozcem vepřového;

D.  vzhledem k tomu, že v polovině září 2018 byla v Evropě zjištěna celá řada případů afrického moru prasat;

E.  vzhledem k tomu, že veřejné orgány několika členských států (Belgie, Francie, Lucemburska) už přijaly několik preventivních opatření, která mají omezit šíření tohoto onemocnění;

F.  vzhledem k tomu, že v tomto případě je zapotřebí zabývat se otázkou potravinové bezpečnosti a veřejného zdraví na evropské úrovni;

1.  žádá Komisi, aby se znovu zabývala touto novou přeshraniční zemědělsko-potravinářskou hrozbou a aby zajistila přísné uplatňování předpisů týkajících se dovozu potravin ze zemí mimo Evropu, včetně potravin dovezených nelegálně;

2.  vyzývá členské státy, aby uplatňovaly v této záležitosti zásadu předběžné opatrnosti.

Poslední aktualizace: 19. října 2018Právní upozornění