NÁVRH UZNESENIA
PDF 247kWORD 48k
26.9.2018
PE624.115v01-00
 
B8-0398/2018

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o africkom more ošípaných: veľká agropotravinová hrozba


Joëlle Mélin

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o africkom more ošípaných: veľká agropotravinová hrozba  
B8‑0398/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže africký mor ošípaných sa týka iba ošípaných a diviakov;

B.  keďže v súčasnosti proti tejto chorobe neexistujú žiadne lieky ani vakcíny;

C.  keďže Európska únia je druhým vývozcom bravčového mäsa po Číne;

D.  keďže v polovici septembra 2018 bolo v Európe odhalených niekoľko prípadov afrického moru ošípaných;

E.  keďže vnútroštátne orgány verejného zdravia vo viacerých členských štátoch (Belgicko, Francúzsko, Luxemburg) už prijali niekoľko preventívnych opatrení na obmedzenie šírenia choroby;

F.  keďže v tomto konkrétnom prípade je odôvodnené nastoliť otázky potravinovej bezpečnosti a verejného zdravia na európskej úrovni;

1.  žiada Európsku komisiu, aby sa zaoberala týmto novým nadnárodným agrosanitárnym nebezpečenstvom a aby dohliadala na prísne uplatňovanie predpisov týkajúcich sa dovozu, či už neregulárneho alebo nie, mimoeurópskych potravín;

2.  vyzýva členské štáty, aby uplatňovali zásadu predbežnej opatrnosti.

Posledná úprava: 19. októbra 2018Právne oznámenie